บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์
ชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ ความหมาย แปลว่า ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ฉัด-ทะ-สิ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chat Tha Si Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฉัฐฐสิรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปิยฉัตร 30 ปิ-ยะ-ฉัด Pi Ya Chat หญิง ฉัตรอันเป็นที่รัก
วิลัยฉัตร 44 วิ-ลัย-ฉัด Wi Lai Chat หญิง -
ฉัตร์ 25 ฉัด Chat ชาย ร่มเงา
ฉัตระธนัน 38 ฉัด-ระ-ทะ-นัน Chat Ra Tha Nan ไม่ระบุ ร่มเงาของผู้มีทรัพย์
ฉัตรชรัศมิ์ 51 ฉัด-ชะ-รัด Chat Cha Rat ชาย ผู้เกิดมาเป็นร่มเงาและนำทาง
ฉัตร์ชนัญ 40 ฉัด-ทะ-นัน Chat Tha Nan หญิง ผู้มีปัญญาที่เป็นร่มเงาให้แก่ผู้อื่น
ฉัตรคำภร 26 ฉัด-คัม-พอน Chat Kham Phon หญิง -
ตรีฉัตรตรา 38 ตี-ฉัด-ตา Ti Chat Ta หญิง รูปฉัตรทั้งสาม
ฉัตรวลี 35 ฉัด-วะ-ลี Chat Wa Li หญิง -
ฉัตรธิดา 26 ฉัด-ทิ-ดา Chat Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวใต้ร่มเงาอันเป็นมงคล
ฉัตรบดินทร์ 42 ฉัด-บอ-ดิน Chat Bo Din ชาย ร่มเงาแห่งองค์พระมหากษัตริย์
ฉัตรพงศ 33 ฉัด-รบ-งด Chat Rop Ngot ไม่ระบุ ร่มเงาของสกุล
ฉัตรสุดา 26 ฉัด-สุ-ดา Chat Su Da หญิง หญิงสาวผู้มีร่ม
ฉัตร์รวี 42 ฉัด-ระ-วี Chat Ra Wi หญิง ร่มเงาของพระอาทิตย์
ฉัตรทริกา 27 ฉัด-ซิ-กา Chat Si Ka หญิง -
ฉัตรธิษณิชา 40 ฉัด-ทิด-นิ-ชา Chat Thit Ni Cha หญิง ร่มเงาความฉลาดอันบริสุทธิ์
ฉัตราภา 19 ฉัด-รา-พา Chat Ra Pha หญิง แสงสว่างที่เกิดจากฉัตร, แสงสว่างแห่งร่มเงา
ฉัตรธวัล 36 ฉัด-ทะ-วัน Chat Tha Wan หญิง ฉัตรอันบริสุทธิ์
ฉัตรบรรณ 31 ฉัด-ตะ-บัน Chat Ta Ban ชาย ต้นตีนเป็ด, ชนิดไม้ใหญ่
ฉัตรทิชา 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง -
ฉัตรประภัสสร 49 ฉัด-ประ-พัด-สอน Chat Pra Phat Son ไม่ระบุ ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ปริฉัตต์ 34 ปะ-ริ-ฉัด Pa Ri Chat หญิง -
ฉัตรนรี 32 ฉัด-นะ-รี Chat Na Ri ไม่ระบุ สตรีที่เป็นร่มเงา
ฉัตร์ธีรพล 54 ฉัด-ที-ระ-พน Chat Thi Ra Phon ชาย ร่มเงาแห่งกำลังของนักปราชญ์
ฉัตรวัตร 33 ฉัด-วัด Chat Wat ไม่ระบุ หน้าที่อันเป็นร่มเงา
ฉัตร 16 ฉัด Chat ชาย ร่มเงา
ฉัตรชัยยุทธ 44 ฉัด-ชัย-ยุด Chat Chai Yut ไม่ระบุ -
ฉัตรวรุณ 32 ฉัด-วะ-รุน Chat Wa Run ไม่ระบุ ฝนที่เป็นร่มเงา
ฉัตรวรา 27 ฉัด-วะ-รา Chat Wa Ra ไม่ระบุ ประเสริฐดุจฉัตร
ฉัตรฐิรัตน์ 54 ฉัด-ถิ-รัด Chat Thi Rat หญิง ร่มเงาที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ชรัณฉัต 27 ชะ-รัน-ฉัด Cha Ran Chat ไม่ระบุ -
ฉัตรมงกุฏ 34 ฉัด-มง-กุด Chat Mong Kut ไม่ระบุ เครื่องหมายแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ฉัตรระวี 37 ฉัด-ระ-วี Chat Ra Wi หญิง ร่มเงาของพระอาทิตย์
ปริฉัตรต์ 38 ปะ-ริ-ฉัด Pa Ri Chat หญิง -
ฉัตรรัตน์ 41 ฉัด-รัด Chat Rat หญิง ฉัตรแก้ว
ฉัตรกฤต 21 ฉัด-กริด Chat Krit ไม่ระบุ ผู้กระทำแล้วซึ่งสิ่งอันเป็นร่มเงา
ฉัฐมน 28 ฉัด-ทะ-มน Chat Tha Mon ไม่ระบุ ใจที่ 6
ฉัตรชญา 23 ฉัด-ชะ-ยา Chat Cha Ya ไม่ระบุ ร่มเงาของความรู้
ธีรฉัตร 31 ที-ระ-ฉัด Thi Ra Chat ชาย ร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
ฉัตราภรณ์ 36 ฉัด-ตรา-พอน Chat Tra Phon หญิง มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ