บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จุติอร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จุติอร
ชื่อ จุติอร ความหมาย แปลว่า หญิงงามที่จุติลงมาเกิด เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จุ-ติ-ออน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chu Ti On
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จุติอร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จุติอร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จุติอร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จุติอร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จุติอร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จุติอร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จุติอร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จุติอร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จุติอร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จุติอร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จุติอร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จุติอร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จุฑามาส 24 จุ-ทา-มาด Chu Tha Mat หญิง ปิ่นทอง
จุรีพันธ์ 48 จุ-รี-พัน Chu Ri Phan ไม่ระบุ -
จุรารัฐ 29 จุ-รา-รัด Chu Ra Rat ไม่ระบุ ผู้อยู่สูงสุดของประเทศ
ลินจุง 24 ลิน-จุง Lin Chung ไม่ระบุ -
จุรีวัญญ์ 45 จุ-รี-วัน Chu Ri Wan หญิง เชื้อสายของผู้มีอาวุธ
จุฬาวัลย์ 46 จุ-ลา-วัน Chu La Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
จุลาณี 26 จุ-ลา-นี Chu La Ni หญิง -
จุมพฎ 25 จุม-พด Chum Phot ชาย รัดเกล้า, เครื่องประดับศีรษะ
จุฑาพร 23 จุ-ทา-พอน Chu Tha Phon หญิง ปิ่นที่ประเสริฐ, ความประเสริฐสูงสุด
จุฑาวุฒิ 25 จุ-ทา-วุด Chu Tha Wut ไม่ระบุ ความรอบรู้อันสูงสุด
จุ่ม 13 จุ่ม Chum หญิง -
จุฑาณี 23 จุ-ทา-นี Chu Tha Ni ไม่ระบุ หญิงที่สูงสุด
จรุญ 15 จุน Chun ชาย -
จุลเดช 18 จุน-เดด Chun Det ไม่ระบุ -
จันทร์จุฬา 42 จัน-จุ-ลา Chan Chu La ไม่ระบุ สูงสุดเหมือนพระจันทร์
จุลทิพย์ 43 จุน-ทิบ Chun Thip ไม่ระบุ -
จุ้มใจ 26 จุ้ม-จัย Chum Chai ไม่ระบุ -
จุลศักดิ์ 39 จุน-สัก Chun Sak ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจเพียงเล็กน้อย
จุลดิษ 22 จุน-ดิด Chun Dit ชาย เจ้าแห่งความละเอียด
จุรีลักษณ์ 47 จุ-รี-ลัก Chu Ri Lak หญิง -
จุรารัตน์ 37 จุ-รา-รัด Chu Ra Rat หญิง แก้วที่งามเลิศ
จุรีพร 30 จุ-รี-พอน Chu Ri Phon หญิง คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
จัญจุรา 26 จัน-จุ-รา Chan Chu Ra ไม่ระบุ ชำนาญ
จุ๋ย 18 จุ๋ย Chui ชาย -
จุลจักรพงษ์ 51 จุน-จัก-พง Chun Chak Phong ไม่ระบุ -
จุรีวรรณ 37 จุ-รี-วัน Chu Ri Wan ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้มีอาวุธ
จุน 12 จุน Chun หญิง -
ทิพจุฑา 24 ทิบ-จุ-ทา Thip Chu Tha หญิง -
จันทร์จุลี 49 จัน-จุ-ลี Chan Chu Li หญิง -
จุฑามา 17 จุ-ทา-มา Chu Tha Ma ไม่ระบุ พระจันทร์ที่สูงสุด
ธรรมจุณ 29 ทัม-จุน Tham Chun ชาย -
จรุงศ์ 29 จุง Chung ชาย -
จุลธิดา 23 จุน-ทิ-ดา Chun Thi Da ไม่ระบุ -
จุฑาพาสน์ 41 จุ-ทา-พาด Chu Tha Phat ไม่ระบุ อยู่สูงสุด
จุฑาพดี 27 จุ-ทาบ-ดี Chu Thap Di ไม่ระบุ สูงสุด
จินต์ธีร์จุฑา 62 จิน-ที-จุ-ทา Chin Thi Chu Tha ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์มีค่าดุจปิ่น
จุฑาริณี 31 จุ-ทา-ริ-นี Chu Tha Ri Ni ไม่ระบุ -
จุฑามนีย์ 45 จุ-ทา-มะ-นี Chu Tha Ma Ni ไม่ระบุ ปิ่น, มวยผมของพระพุทธเจ้า
จุรีย์รัตน์ 60 จุ-รี-รัด Chu Ri Rat หญิง รัศมีของศาสตราวุธ
จุลมณี 30 จุน-มะ-นี Chun Ma Ni หญิง -