บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิรัณอมล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิรัณอมล
ชื่อ จิรัณอมล ความหมาย แปลว่า ปราศจากมลทินยั่งยืนนาน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิ-รัน-อะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Ran A Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัณอมล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิรัณอมล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัณอมล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัณอมล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ จิรัณอมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิรัณอมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัณอมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิรัณอมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัณอมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ จิรัณอมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิริยา 27 จิ-ริ-ยา Chi Ri Ya ไม่ระบุ กริยาเพียบพร้อม
จิระโรจน 37 จิ-ระ-โรด-จะ-นะ Chi Ra Rot Cha Na ไม่ระบุ ความรุ่งเรืองอันยั่งยืน
นุชจิรา 23 นุด-จิ-รา Nut Chi Ra หญิง -
แก้วขจิต 26 แก้ว-ขะ-จิด Kaeo Kha Chit ไม่ระบุ ตกแต่งด้วยแก้วมณี
จิตรภัสส์ 45 จิด-ระ-พัด Chit Ra Phat หญิง คำพูดที่ไร้สาระอันงดงาม
ดลจิตร 24 ดน-จิด Don Chit หญิง บันดาลความงาม
จิระวรรณ์ 46 จิ-ระ-วัน Chi Ra Wan หญิง เชื้อสายที่มั่นคง
จิรยุทธ์ 37 จิ-ระ-ยุด Chi Ra Yut ชาย การรบที่ยาวนาน
จิระวัชร 34 จิ-ระ-วัด Chi Ra Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญอย่างมั่นคง
จิตติขวัญ 36 จิด-ติ-ขวัน Chit Ti Khwan หญิง -
จิณณวัชร์ 45 จิน-นะ-วัด Chin Na Wat ชาย ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิตละออ 35 จิด-ละ-ออ Chit La O ไม่ระบุ ใจที่งดงาม
สายจิต 29 สาย-จิด Sai Chit หญิง -
สมจินต์ 39 สม-จิน Som Chin หญิง -
จิรพัช 28 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ กรอบที่อยู่ตลอดกาล
จิตร 17 จิด Chit ชาย การวาดเขียนระบายสี, งดงามประณีต
จิณณ์ณิตา 42 จิน-นิ-ตา Chin Ni Ta หญิง ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว
จิรวัชร 30 จิ-ระ-วัด Chi Ra Wat ไม่ระบุ ผู้ยั่งยืนดุจเพชร
ส้มจิต 27 ซ่ม-จิด Som Chit หญิง -
จิรวรรณ์ 42 จิ-ระ-วัน Chi Ra Wan หญิง เชื้อสายที่มั่นคง
จิตต์ไพจิตร 59 จิด-พัย-จิด Chit Phai Chit หญิง ความคิดที่งดงาม
จิธฐา 24 จิด-ถา Chit Tha หญิง -
กรจิต 18 กอน-จิด Kon Chit ไม่ระบุ ใจที่ผ่องใส
จิรเมธ 25 จิ-ระ-เมด Chi Ra Met ชาย มีความรู้ฉลาดตลอดกาล
จินตหรา 28 จิน-ตะ-หรา Chin Ta Ra หญิง นางในวรรณคดี, หญิงมีความฉลาดเฉียว
จิตติพล 34 จิด-ติ-พน Chit Ti Phon ชาย ผู้มีพละกำลังที่ต้องใช้สติปัญญา
จิตตพงศ์ 42 จิด-พง Chit Phong ชาย จิตใจของเชื้อสาย
จิรัชติญาภรณ์ 51 จิ-รัด-ติ-ยา-พอน Chi Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ที่เกิดมามีความยั่งยืนและค้ำจุนความรู้ 3 ประการ
จิตรภานุ 25 จิด-ระ-พา-นุ Chit Ra Pha Nu ชาย ผู้งดงามดุจพระอาทิตย์
กิตติ์จินต์ 51 กิด-ตะ-จิน Kit Ta Chin ชาย ผู้คำนึงถึงการสรรเสริญ
กรองจิตต์ 38 กรอง-จิด Krong Chit หญิง จิตใจที่ละเอียดอ่อนสุขุม
จิรสิน 30 จิ-ระ-สิน Chi Ra Sin ชาย มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
จิตอัมพร 40 จิด-อัม-พอน Chit Am Phon หญิง ผู้มีใจดุจท้องฟ้า
จิตสิริ 32 จิด-สิ-หริ Chit Si Ri ไม่ระบุ ความคิดที่นำมาซึ่งความเจริญ
จิรันดร์ 37 จิ-รัน Chi Ran ไม่ระบุ เวลาสืบเนื่องมานาน
จิณณ์พัชร์ 56 จิน-พัด Chin Phat ชาย ผู้เข้มแข็งและประพฤติดี
จิตตนา 22 จิด-นา Chit Na หญิง นาใจ
ใสร่างจิต 34 สัย-ร่าง-จิด Sai Rang Chit ไม่ระบุ -
ปราจิน 22 ปรา-จิน Pra Chin หญิง -
เจิดศรี 31 เจิด-สี Choet Si หญิง -