บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิรัฐตินันทน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิรัฐตินันทน์
ชื่อ จิรัฐตินันทน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขตลอดกาล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิ-รัด-ติ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Rat Ti Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัฐตินันทน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิรัฐตินันทน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัฐตินันทน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัฐตินันทน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ จิรัฐตินันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิรัฐตินันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัฐตินันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิรัฐตินันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัฐตินันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิรัฐตินันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิรัญญ์ 35 จิ-รัน Chi Ran ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จิรสุดา 24 จิ-ระ-สุ-ดา Chi Ra Su Da หญิง หญิงสาวผู้ยั่งยืน
สุจิดา 20 สุ-จิ-ดา Su Chi Da หญิง ความหมดจด
จิตร์ตรี 40 จิด-ระ-ตรี Chit Ra Tri หญิง ความงามทั้ง 3
เขมจิรัฐ 36 เข-มะ-จิ-รัด Khe Ma Chi Rat ชาย ผู้มีความสุขตลอดกาล
จิราธิวัฒน์ 50 จิ-รา-ทิ-วัด Chi Ra Thi Wat ชาย ยิ่งใหญ่ในความเจริญตลอดไป
จิตริณีย์ 50 จิด-ริ-นี Chit Ri Ni หญิง ผู้มีจิตใจดุจแก้ววิเศษ
พิมวิจิตร 44 พิม-วิ-จิด Phim Wi Chit ไม่ระบุ -
จิรญาภร 24 จิ-ระ-ยา-พอน Chi Ra Ya Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรู้อย่างยั่งยืนตลอดกาล
จิระพงษ์ 41 จิ-ระ-พง Chi Ra Phong หญิง เชื้อสายอันยั่งยืน
จิราภาส 24 จิ-รา-พาด Chi Ra Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
ชาญจิตร 24 ชาน-จิด Chan Chit หญิง -
จูลจิตร 31 จูน-จิด Chun Chit ไม่ระบุ -
ประจิต 23 ประ-จิด Pra Chit ชาย -
ถวิลจิตร 34 ถะ-หวิน-จิด Tha Win Chit ไม่ระบุ -
โรจิษ 22 โร-จิด Ro Chit ชาย สว่าง, สง่า
เจตจิรพัฒน์ 54 เจด-จิ-ระ-พัด Chet Chi Ra Phat ชาย ความตั้งใจในความเจริญอันยั่งยืน
ประไพจิตร 44 ประ-พัย-จิด Pra Phai Chit หญิง -
สุระจิตร 33 สุ-ระ-จิด Su Ra Chit ชาย -
จิตรศรา 29 จิด-สะ-รา Chit Sa Ra ไม่ระบุ -
จิณณธรรม 37 จิน-นะ-ทัม Chin Na Tham ชาย ประพฤติธรรม
จินธราทิพย์ 54 จิน-ทะ-รา-ทิบ Chin Tha Ra Thip หญิง สายน้ำทิพย์แห่งสติปัญญา
จิริยา 27 จิ-ริ-ยา Chi Ri Ya ไม่ระบุ กริยาเพียบพร้อม
จิตสว่าง 30 จิด-สะ-หว่าง Chit Sa Wang ไม่ระบุ -
อาจิณ 22 อา-จิน A Chin หญิง -
จินดนา 22 จิ-นด-นา Chi Not Na ไม่ระบุ -
จิตรวิภา 29 จิด-ระ-วิ-พา Chit Ra Wi Pha ไม่ระบุ รัศมีที่งดงาม
จิรางกุล 25 จิ-ราง-กุน Chi Rang Kun หญิง -
จิตรสรพงษ์ 51 จิด-สอน-พง Chit Son Phong ชาย -
สุจิตราพร 38 สุ-จิ-ตรา-พอน Su Chi Tra Phon หญิง เครื่องประดบที่งดงามยิ่ง
พิจิตราพร 42 พิ-จิด-ตรา-พอน Phi Chit Tra Phon หญิง ผู้ประเสริฐและงาม
อนุจิรพ์ 43 อะ-นุ-จิ-ระ A Nu Chi Ra ชาย -
จิรญากร 24 จิ-ระ-ยา-กอน Chi Ra Ya Kon หญิง ผู้สร้างความรู้อันมั่นคง
ขวัญจินดา 33 ขวัน-จิน-ดา Khwan Chin Da หญิง ผู้สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
จิรนีย์ 43 จิ-ระ-นี Chi Ra Ni หญิง -
จิตรกร 22 จิด-ตระ-กอน Chit Tra Kon ชาย ผู้วาดเขียนภาพ ระบายสี
รุจิเรข 23 รุ-จิ-เรก Ru Chi Rek หญิง มีลายงาม มีลายสุกใส
จิตรทิวัส 39 จิด-ทิ-วัด Chit Thi Wat ชาย วันอันสดใสเบิกบาน
จิรถัทร 24 จิ-ระ-ถัด Chi Ra That ชาย ความเจริญที่ยั่งยืน
จิตรภรณ 27 จิด-ตระ-พน Chit Tra Phon ชาย พูดดี, พูดไพเราะ