บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิรัจฐิกาล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิรัจฐิกาล
ชื่อ จิรัจฐิกาล ความหมาย แปลว่า เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน(มาจากคำว่า จิรัฐิติกาล) เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิ-รัด-ถิ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Rat Thi Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัจฐิกาล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิรัจฐิกาล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัจฐิกาล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัจฐิกาล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ จิรัจฐิกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิรัจฐิกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัจฐิกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิรัจฐิกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัจฐิกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ จิรัจฐิกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิราณรต์ 36 จิ-รา-นน Chi Ra Non หญิง -
สุจิครา 27 สุ-จิ-ครา Su Chi Khra หญิง -
จินต์จุฑา 38 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha หญิง มีความคิดเด่น, มีความคิดเป็นเลิศ
สวรรจิส 38 สะ-วัน-จิด Sa Wan Chit ชาย ฉายแสงอย่างงดงาม
จินตรัตน์ 43 จิน-ตะ-รัด Chin Ta Rat ไม่ระบุ ความคิดที่มีค่ายิ่ง
ประเจิด 23 ประ-เจิด Pra Choet ชาย -
จิรันดน์ 38 จิ-รัน Chi Ran ชาย ใหม่อยู่นาน
จิตรภัสส์ 45 จิด-ระ-พัด Chit Ra Phat หญิง คำพูดที่ไร้สาระอันงดงาม
จิณัช 21 จิ-นัด Chi Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
เพียงจิตร 44 เพียง-จิด Phiang Chit ไม่ระบุ -
พรจิตร 29 พอน-จิด Phon Chit หญิง ผู้ประเสริฐงดงาม
สุจิดา 20 สุ-จิ-ดา Su Chi Da หญิง ความหมดจด
จิตาพร 26 จิ-ตา-พอน Chi Ta Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
จิตติมาพร 38 จิด-ติ-มา-พอน Chit Ti Ma Phon ไม่ระบุ ผู้มีสติปัญญาอันประเสริฐ
สัญจิวิตตา 42 สัน-จิ-วิด-ตา San Chi Wit Ta หญิง -
กรณ์จิราลักษณ์ 63 กอน-จิ-รา-ลัก Kon Chi Ra Lak หญิง การกระทำในลักษณะที่ยั่งยืน
จิณัฐสินี 51 จิ-นัด-ถะ-สิ-นี Chi Nat Tha Si Ni หญิง สตรีผู้ที่ความมั่นคงในการประพฤติดี
จิตกิตติ 28 จิด-กิด-ติ Chit Kit Ti ไม่ระบุ สรรเสริญจากใจ
รุจิลาภา 24 รุ-จิ-ลา-พา Ru Chi La Pha หญิง -
เขมจิร 23 เข-มะ-จิ-ระ Khe Ma Chi Ra ไม่ระบุ ผู้มีความสุขอันยั่งยืน
จิตพัทธ์ 39 จิด-ตะ-พัด Chit Ta Phat ไม่ระบุ ผูกพันด้วยใจ
จิรัฐพงศ์ 53 จิ-รัด-พง Chi Rat Phong ชาย -
จิตตราพร 33 จิด-ตรา-พอน Chit Tra Phon หญิง ความคิดที่เป็นเครื่องหมายประดับตน
จิลลาวัลย์ 56 จิ-ละ-ลา-วัน Chi La La Wan หญิง สายป่าน
จารุจิต 25 จา-รุ-จิด Cha Ru Chit หญิง จิตใจงาม
อ้อมจิตร 36 อ้อม-จิด Om Chit หญิง -
จิรัฏฐ์จรรยา 68 จิ-รัด-จัน-ยา Chi Rat Chan Ya หญิง ผู้มีความประพฤติพร้อมที่ดำรงมั่น
จิรพัทธ์ 40 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ผูกพันตลอดกาล
จิรชิตา 24 จิ-ระ-ชิ-ตา Chi Ra Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะอย่างยั่งยืน
จิรดา 16 จิ-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ความยั่งยืน, ตลอดกาล
จิติกานต์ 36 จิ-ติ-กาน Chi Ti Kan หญิง -
จิรัฐพล 41 จิ-รัด-พน Chi Rat Phon ชาย ผู้มีกำลังมั่นคงตลอดกาล
จิณณณัฏฐ์ 56 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้ประพฤติตนเยี่ยงนักปราชญ์
จิระเจษฎา 36 จิ-ระ-เจด-สะ-ดา Chi Ra Chet Sa Da ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
แจ้งจิตร 29 แจ้ง-จิด Chaeng Chit ชาย -
จิตสุภา 23 จิด-สุ-พา Chit Su Pha หญิง มีใจดี, มีใจงาม
เตือนจิตร 40 เตือน-จิด Tuean Chit หญิง เตือนความงาม
จรัสจิตร 38 จะ-หรัด-จิด Cha Rat Chit หญิง -
บัวจริง 28 บัว-จิง Bua Ching หญิง -
พนอจิต 32 พน-อะ-จิด Phon A Chit หญิง -