บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิรัจจิกาล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิรัจจิกาล
ชื่อ จิรัจจิกาล ความหมาย แปลว่า ผู้มีความมั่งคงตลอดกาล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิ-รัด-จิ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Rat Chi Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัจจิกาล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิรัจจิกาล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัจจิกาล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิรัจจิกาล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ จิรัจจิกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิรัจจิกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัจจิกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิรัจจิกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัจจิกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ จิรัจจิกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิรัจจิกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จิรัจจิกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิรุต 18 จิ-รุด Chi Rut ไม่ระบุ ยอดเยี่ยมตลอด
จิณห์ระพีร์ 65 จิน-ระ-พี Chin Ra Phi ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
ปานจิ่ง 21 ปาน-จิ่ง Pan Ching ชาย -
อัญจิมา 30 อัน-จิ-มา An Chi Ma ไม่ระบุ -
จินตานา 25 จิน-ตา-นา Chin Ta Na หญิง -
จิรายุทธ 29 จิ-รา-ยุด Chi Ra Yut ชาย การรบที่ยาวนาน
จินสวัสดิ์ 53 จิน-สะ-หวัด Chin Sa Wat ชาย -
จิตร์ประนอม 52 จิด-ประ-นอม Chit Pra Nom หญิง -
ปลื้มจิตร 39 ปลื้ม-จิด Pluem Chit ไม่ระบุ -
สุจิดา 20 สุ-จิ-ดา Su Chi Da หญิง ความหมดจด
จิรพงษ์ 37 จิ-ระ-พง Chi Ra Phong หญิง เชื้อสายอันยั่งยืน
สมจิน 27 สม-จิน Som Chin ชาย -
จิตระวี 34 จิด-ตระ-วี Chit Tra Wi ไม่ระบุ ใจที่สว่างเหมือนพระอาทิตย์
จิง 12 จิง Ching หญิง -
จิตพล 27 จิด-ตะ-พน Chit Ta Phon ไม่ระบุ กำลังที่เกิดจากความคิด
เจิมจันทร์ 46 เจิม-จัน Choem Chan หญิง แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
โสจิรัตน์ 46 โส-จิ-รัด So Chi Rat ไม่ระบุ สุกใสดุจดวงมณีสูงค่า
ไพจิตร์ 43 พัย-จิด Phai Chit หญิง -
จิราทอง 24 จิ-รา-ทอง Chi Ra Thong หญิง -
คมจิตร 26 คม-จิด Khom Chit ชาย -
จิราพรรณี 43 จิ-รา-พัน-นี Chi Ra Phan Ni หญิง -
สุพัฒน์จิรา 52 สุ-พัด-จิ-รา Su Phat Chi Ra หญิง -
จิรัฏฐ์ฐาณ์ 69 จิ-รัด-ถา Chi Rat Tha ไม่ระบุ ผู้มีความรู้มั่นคงและยังยืน
จิณภัค 24 จิน-พัก Chin Phak ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีและมีความเจริญรุ่งเรือง
กัญจิรา 24 กัน-จิ-รา Kan Chi Ra หญิง หญิงผู้มีอายุยืน
จิตตร์ 29 จิด-ตะ Chit Ta หญิง ความคิด
จิร์ยาณัฐ 50 จิ-ยา-นัด Chi Ya Nat ไม่ระบุ ยาของนักปราชญ์ที่ยั่งยืน
จินต์ปรีญา 45 จิน-ปรี-ยา Chin Pri Ya ไม่ระบุ คิดรัก
เพ็ญจิตร์ 48 เพ็น-จิด Phen Chit หญิง จิตที่บริสุทธิ์
จิรวิทย์ 42 จิ-ระ-วิด Chi Ra Wit ไม่ระบุ ความรู้อันยั่งยืน
จิตย์ 30 จิด-ตะ Chit Ta หญิง ความคิด
จิรโรตม์ 39 จิ-ระ-โรด Chi Ra Rot ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จรินยา 28 จิน-ยา Chin Ya หญิง -
จินตพัต 33 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat ไม่ระบุ ผู้ที่มีประพฤติและความคิดที่ดี
สุขจิตร 27 สุก-จิด Suk Chit หญิง -
เขมจิรัฏฐ์ 54 เข-มะ-จิ-รัด Khe Ma Chi Rat ไม่ระบุ ตั้งอยู่ในความสบายใจ
ภัคจิรา 24 พัก-คะ-จิ-รา-พัก-จิก-รา Phak Kha Chi Ra Phak Chik Ra หญิง มีโชคดีนาน, มีสิริมงคลนาน
จันจิรา 30 จัน-จิ-รา Chan Chi Ra หญิง ลูกจันที่งดงาม
จิระพันธ์ุกรณ์ 68 จิ-ระ-พัน-กอน Chi Ra Phan Kon ไม่ระบุ การกระทำของวงศ์ตระกูลอันยั่งยืน
จิตรา 18 จิด-ตรา Chit Tra หญิง ชื่อดาวฤกษ์ที่14