บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิระวิวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิระวิวิทย์
ชื่อ จิระวิวิทย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้อย่างยั่งยืน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิ-ระ-วิ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Ra Wi Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิณณ์ณิชา 41 จิน-นิ-ชา Chin Ni Cha หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความบริสุทธิ์
จิราเจต 26 จิ-รา-เจด Chi Ra Chet ไม่ระบุ มีความคิดเป็นยอด
จิริญญา 27 จิ-ริน-ยา Chi Rin Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้มั่นคงตลอดกาล
ไพจิตร 34 พัย-จิด Phai Chit หญิง -
จิรินญา 28 จิ-ริน-ยา Chi Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้มั่นคงตลอดกาล
จิดาภาท์ 24 จิ-ดา-พา Chi Da Pha หญิง ผู้ให้แสงสว่างในจิตใจ
เอื้อนจิตร 45 เอื้อน-จิด Uean Chit หญิง -
เขมจิรา 24 เขม-จิ-รา Khema Chi Ra หญิง ผู้มีความสบายใจตลอดกาล, ผู้มีความสงบอันยั่งยืนนาน
รุจิรา 20 รุ-จิ-รา Ru Chi Ra หญิง สวยงาม
ศุจินธรา 32 สุ-จิน-ทะ-รา Su Chin Tha Ra หญิง ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
จินต์ธมน 41 จิน-ทะ-มน Chin Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินดังคิด
บุญจิรา 22 บุน-จิ-รา Bun Chi Ra หญิง -
วิจิตรตรา 35 วิ-จิด-ตรา Wi Chit Tra หญิง งามหยดย้อย
จิณัฐฐา 38 จิ-นัด-ถะ-ถา Chi Nat Tha Tha ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติที่ดีและมั่นคง
จินต์ศุภา 37 จิน-สุ-พา Chin Su Pha ไม่ระบุ -
จินดาวงษ์ 38 จิน-ดา-วง Chin Da Wong หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีแก้วมณี, วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิดที่ดี
จิรกาล 22 จิ-ระ-กาน Chi Ra Kan ชาย ยั่งยืนตลอดไป
ภัคจินดา 26 พัก-คะ-จิน-ดา Phak Kha Chin Da หญิง -
รณจิต 22 รน-นะ-จิด Ron Na Chit ชาย ใจร่าเริงยินดี
จินต์ณทิพย์ 62 จิน-ทิบ Chin Thip ไม่ระบุ ความคิดของเทวดา
จิณณาหฤษฏ์ 49 จิน-นา-หะ-ริด Chin Na Ha Rit ชาย ผู้ปฎิบัติอันน่าสรรเสริญ
จินเรศ 28 จิน-เรด Chin Ret หญิง -
จินไช 26 จิน-ชัย Chin Chai ไม่ระบุ -
จิตต์นิภา 36 จิด-นิ-พา Chit Ni Pha หญิง ใจที่สว่าง
จิตตินันท์ 44 จิด-ติ-นัน Chit Ti Nan หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
จิร์ณัฐมณี 58 จิ-นัด-ถะ-มะ-นี Chi Nat Tha Ma Ni ไม่ระบุ ดวงแก้วของนักปราชญ์ที่คงอยู่ตลอดกาล
จิรัชยาพร 41 จิ-รัด-ยา-พอน Chi Rat Ya Phon หญิง -
โศจิรัตน์ 46 โส-จิ-รัด So Chi Rat หญิง สุกใสดุจดวงมณีสูงค่า
จิตรภานุ 25 จิด-ระ-พา-นุ Chit Ra Pha Nu ชาย ผู้งดงามดุจพระอาทิตย์
สุภัคจิรา 32 สุ-พัก-จิ-รา Su Phak Chi Ra หญิง ผู้มีโชคลาภที่ดีตลอดกาล
หนูจิ๋ว 31 หนู-จิ๋ว Nu Chio หญิง -
จงจินตน์ 40 จง-จิน-ตะ Chong Chin Ta หญิง -
รุจิษยา 28 รุ-จิ-สะ-ยา Ru Chi Sa Ya หญิง รุ่งเรือง, อ่อนหวานน่ารัก
อัจจิตา 30 อัด-จิ-ตา At Chi Ta หญิง ได้รับเกียรติ
จิทู 13 จิ-ทู Chi Thu หญิง -
ศรีจิตต์ 43 สี-จิด Si Chit หญิง -
จิรีภัญญา 35 จิ-รี-พัน-ยา Chi Ri Phan Ya ไม่ระบุ ผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญาตลอดกาล
จิตต์วิรัช 45 จิด-วิ-รัด Chit Wi Rat ชาย ความคิดของผู้เกิดมากล้าหาญ
จิระวิชญ์ 43 จิ-ระ-วิด Chi Ra Wit ไม่ระบุ ความรู้อีนยั่งยืน
โอจินณ์ 39 โอ-จิน O Chin ไม่ระบุ สืบสวนแล้วสำรวจแล้ว