บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิระวิวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิระวิวิทย์
ชื่อ จิระวิวิทย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้อย่างยั่งยืน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิ-ระ-วิ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Ra Wi Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิระวิวิทย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิระวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จิระวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศจิษฐ์ 39 สะ-จิด Sa Chit ชาย เป็นประโยชน์ยิ่ง
จิลภัช 23 จิ-ละ-พัด Chi La Phat ไม่ระบุ จำแนกว่าว
จิตราวดี 32 จิด-ตรา-วะ-ดี Chit Tra Wa Di หญิง งดงาม
จิณห์วราภร 45 จิน-วะ-รา-พอน Chin Wa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายอันประเสริฐ
จินตน์วรินทร์ 65 จิน-ตะ-วัน-ริน Chin Ta Wan Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐตามความคิด
เพียรจิต 42 เพียน-จิด Phian Chit หญิง -
จิรัฐติ์ 43 จิ-รัด Chi Rat ชาย เกิดมาอายุยืน
สุภจิรา 24 สุ-พะ-จิ-รา Su Pha Chi Ra หญิง -
จิตถนอม 30 จิด-ถะ-หนอม Chit Tha Hon-Om ชาย -
จิรคณา 24 จิ-ระ-คะ-นา Chi Ra Kha Na หญิง ผู้มีความยั่งยืนมาก
จงจิตร 25 จง-จิด Chong Chit หญิง ใจแน่วแน่
เตือนจิต 36 เตือน-จิด Tuean Chit หญิง เตือนใจ
จิตติรัต 31 จิด-ติ-รัด Chit Ti Rat ไม่ระบุ ใจที่มีความสุข
นิจิต 22 นิ-จิด Ni Chit ไม่ระบุ สั่งสมไว้
จิรภัทร์ 33 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat หญิง ความเจริญอันยั่งยืน
จิตต์โสภิน 46 จิด-โส-พิน Chit So Phin หญิง ผู้มีจิตใจงดงาม
จิรกฤตย์ 36 จิ-ระ-กริด Chi Ra Krit ชาย ผู้มีความมั่นคงในกิจที่พึงกระทำ
จินตาภา 21 จิน-ตา-พา Chin Ta Pha ไม่ระบุ มีความคิดเจิดจ้า
จิตติชัย 34 จิด-ติ-ชัย Chit Ti Chai ชาย ชนะด้วยความคิด
ธีรจิต 28 ที-ระ-จิด Thi Ra Chit ไม่ระบุ -
บานจิตร 25 บาน-จิด Ban Chit ชาย -
จิระพัชร์ 45 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย เพชรที่มั่นคง
เปี่ยมจิต 38 เปี่ยม-จิด Piam Chit หญิง เต็มไปด้วยใจ
สุขจิตต์ 35 สุก-จิด Suk Chit ไม่ระบุ -
จิรัชญาณิช 36 จิ-รัด-ชะ-ยา-นิด Chi Rat Cha Ya Nit หญิง ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ตลอดกาล
พนอจิต 32 พน-อะ-จิด Phon A Chit หญิง -
จิตรปรีดี 38 จิด-ปรี-ดี Chit Pri Di ชาย -
ประจินต์ 37 ประ-จิน Pra Chin หญิง -
จิรัฐิคุณ 41 จิ-รัด-คุน Chi Rat Khun ชาย ประโยชน์ที่ยั่งยืน
จินตปริญ 32 จิน-ตะ-ปะ-ริน Chin Ta Pa Rin ไม่ระบุ ผู้มีความคิดรอบรู้
จิรธนัฐ 36 จิ-ระ-ทะ-นัด Chi Ra Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์อย่างยั่งยืนตลอดกาล
จิตรานนท์ 38 จิด-ตรา-นน Chit Tra Non หญิง ผู้มีความสุขใจ
จิตรสุภา 27 จิด-ระ-สุ-พา Chit Ra Su Pha ไม่ระบุ ความงามอันประเสริฐ
จิระณัฐ 36 จิ-ระ-นัด Chi Ra Nat ชาย มีความรู้มั่นคงตลอดกาล
จิราเจต 26 จิ-รา-เจด Chi Ra Chet ไม่ระบุ มีความคิดเป็นยอด
จิตปภา 17 จิด-ปะ-พา Chit Pa Pha ไม่ระบุ ใจที่สว่าง
จิรันธนิณ 41 จิ-รัน-ทะ-นิน Chi Ran Tha Nin หญิง ผู้มีทรัพย์ยืนยาว
จิณิฏฐา 38 จิ-นิด-ถา Chi Nit Tha ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติที่น่าปรารถนา
จิตนภา 20 จิด-นะ-พา Chit Na Pha หญิง คิดถึงท้องฟ้า
จิดาพรรณ 33 จิ-ดา-พัน Chi Da Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณดีมาก