บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จินพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จินพันธ์
ชื่อ จินพันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิน-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chin Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จินตวดี 32 จิน-ตะ-วะ-ดี Chin Ta Wa Di ไม่ระบุ มีความคิด
จิณณวรรณ 39 จิน-นะ-วัน Chin Na Wan ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความประพฤติดี
จินต์พร 39 จิน-พอน Chin Phon ไม่ระบุ ความคิดอันประเสริฐ
จิณณตา 24 จิน-นะ-ตา Chin Na Ta หญิง หญิงผู้ประพฤตดี
จินดารัช 27 จิน-ดา-รัด Chin Da Rat ไม่ระบุ ความคิดของพระราชา
จริลรัตน์ 45 จิน-รัด Chin Rat หญิง -
จิณณ์นิชา 41 จิน-นิ-ชา Chin Ni Cha หญิง ผู้ประพฤติดี
จินตวิทย์ 46 จิน-ตะ-วิด Chin Ta Wit ชาย ความรู้ที่เกิดจากการคิด
จินต์ณัฏฐา 55 จิน-นัด-ถา Chin Nat Tha หญิง ความคิดของนักปราชญ์
จินดาณัฐ 35 จิน-ดา-นัด Chin Da Nat ไม่ระบุ -
จิณณ์ณิชกานต์ 59 จิน-นิด-ชะ-กาน Chin Nit Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์และประพฤติดียิ่ง
จินต์ปาลิ 40 จิน-ปา-ลิ Chin Pa Li หญิง รักษาความคิด
จินต์ธนัช 42 จิน-ทะ-นัด Chin Tha Nat ชาย ผู้มีความร่ำรวยดังคิด
จิณณพัฒน์ 49 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ประพฤติดีและพัฒนาแล้ว
จินตนัดดา 30 จิน-ตะ-นัด-ดา Chin Ta Nat Da ไม่ระบุ คิดถึงหลาน
จินต์ณฐ์นันท์ 74 จิน-นัน Chin Nan ไม่ระบุ ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
จิณณวรัญชน์ 54 จิน-นะ-วะ-รัน Chin Na Wa Ran หญิง ผู้มีความประพฤติดีและประเสริฐในความรู้กว่าคนอื่น
จิณมาส 28 จิน-มาด Chin Mat ไม่ระบุ พระจันทร์ที่ประพฤติดี
จินต์พิชญ์ 54 จิน-พิด Chin Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความใคร่ครวญ
จินติยา 31 จิน-ติ-ยา Chin Ti Ya หญิง -
จิณดิต 23 จิน-ดิด Chin Dit ไม่ระบุ -
ศุจินธรา 32 สุ-จิน-ทะ-รา Su Chin Tha Ra หญิง ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
จินตนารักษ์ 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง การประคับประคองความรู้สึก นึก คิด
จิณณ์นิภา 40 จิน-นิ-พา Chin Ni Pha หญิง ผู้มีความประพฤติทัดเทียมกัน
จินต์ณัฐฏ 54 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat หญิง ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ปรียา 49 จิน-ปรี-ยา Chin Pri Ya ไม่ระบุ คิดรัก
อรรถจินต์ 42 อัด-ถะ-จิน At Tha Chin หญิง การบริหารธุรกิจ
สุจินดา 25 สุ-จิน-ดา Su Chin Da หญิง มีความคิดดี
จินดาวรรร 35 จิน-ดา-วอน-รน Chin Da Won Ron ไม่ระบุ -
ศจินทร์ 36 สะ-จิน Sa Chin หญิง เป็นใหญ่ในการพูด
จินณัฐ 33 จิน-นัด Chin Nat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
สุจินท์ 33 สุ-จิน Su Chin ชาย -
จิณณ์รพี 48 จิน-ระ-พี Chin Ra Phi ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
จินตญดา 24 จิน-ตะ-ยะ-ดา Chin Ta Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีความไตร่ตรอง
จริญญาพร 35 จิน-ยา-พอน Chin Ya Phon ไม่ระบุ ผู้เป็นเลิศด้วยความรู้ในการเดินทาง
จิณห์กรชยา 45 จิน-กอ-ระ-ชะ-ยา Chin Ko Ra Cha Ya หญิง บ่อเกิดเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
อาจินต์ 34 อา-จิน A Chin ชาย -
จินตภาพ 28 จิน-ตะ-พาบ Chin Ta Phap ไม่ระบุ ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น ภาพลักษณ์
จิณห์ระพีทิพย์ 82 จิน-ระ-พี-ทิบ Chin Ra Phi Thip ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งพระอาทิตย์
จินธรจรรย์ 54 จิน-ทะ-ระ-จัน Chin Tha Ra Chan หญิง มีความประพฤติ มีจินตนการดี