บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จินพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จินพันธ์
ชื่อ จินพันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิน-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chin Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จินตพร 30 จิน-ตะ-พอน Chin Ta Phon หญิง มีความคิดประเสริฐ
จินต์กัญญา 41 จิน-กัน-ยา Chin Kan Ya ไม่ระบุ คิดถึงคนรัก, หญิงสาวที่มีความคิดดี
จิณณวรรณ์ 48 จิน-นะ-วัน Chin Na Wan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประพฤติดีแล้ว
จินตการย์ 41 จิน-ตะ-กาน Chin Ta Kan ไม่ระบุ งานที่ใช้ความคิด
มุจรินน์ 39 มุ-จิน Mu Chin หญิง -
จงจิญ 22 จง-จิน Chong Chin หญิง -
จิณณาพัฒน์ 50 จิน-นา-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีแล้ว
จิณห์นิภางค์ 55 จิน-นิ-พาง Chin Ni Phang หญิง -
จินต์ราณี 44 จิน-รา-นี Chin Ra Ni ไม่ระบุ ความคิดของพระราชินี
จินต์ณัฐฏ 54 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ปราชญ์ 49 จิน-ปราด Chin Prat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
จินตกวี 32 จิน-ตะ-กะ-วี Chin Ta Ka Wi ไม่ระบุ กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามแนวความคิดและจินตนาการของตนเอง
จินดาวรรร 35 จิน-ดา-วอน-รน Chin Da Won Ron ไม่ระบุ -
จิณณ์นิชา 41 จิน-นิ-ชา Chin Ni Cha ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดี
จินพันธ์ 45 จิน-พัน Chin Phan ไม่ระบุ -
จินตนากานต์ 43 จิน-ตะ-นา-กาน Chin Ta Na Kan ไม่ระบุ ความคิดอันทรงคุณค่า
จินต์พิชชา 44 จิน-พิด-ชา Chin Phit Cha ไม่ระบุ ความรู้ที่เกิดจากการคิด
จิณณะพล 38 จิน-นะ-พน Chin Na Phon ไม่ระบุ ผู้มีกำลังและความประพฤติดี
จินต์ณัฐฏ์ 63 จิน-นัด Chin Nat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ดารินทร์ 56 จิน-ดา-ริน Chin Da Rin ไม่ระบุ ความคิดของดาวผู้เป็นใหญ่
จิณภัค 24 จิน-พัก Chin Phak ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีและมีความเจริญรุ่งเรือง
จินต์ณนันท์ 56 จิน-นัน Chin Nan ไม่ระบุ ใจที่มีความยินดีในความรู้
จิณณวัชร์ 45 จิน-นะ-วัด Chin Na Wat ไม่ระบุ ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
พรจินดา 29 พอน-จิน-ดา Phon Chin Da หญิง -
จรินพร 31 จิน-พอน Chin Phon หญิง ความคิดอันประเสริฐ
จินต์นัชชา 41 จิน-นัด-ชา Chin Nat Cha ไม่ระบุ คิดเรื่องน้ำ
จิณณฉัตร 36 จิน-นะ-ฉัด Chin Na Chat ไม่ระบุ ร่มเงาที่เกิดจากความประพฤติดี
สุจินธร 31 สุ-จิน-ทอน Su Chin Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
จินต์ปรียา 49 จิน-ปรี-ยา Chin Pri Ya ไม่ระบุ คิดรัก
จิณภากร 22 จิน-พา-กอน Chin Pha Kon หญิง -
เจินจง 25 เจิน-จง Choen Chong ชาย -
จินต์ณัฐ 45 จิน-นัด Chin Nat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
จินฐณรัตน์ 54 จิน-ทะ-นะ-รัด Chin Tha Na Rat ไม่ระบุ -
จินต์มาตา 37 จิน-มา-ตา Chin Ma Ta ไม่ระบุ ความคิดของแม่
จิณณ์ญาณิศา 51 จิน-ยา-นิ-สา Chin Ya Ni Sa ไม่ระบุ ผู้กระทำด้วยความรู้ยิ่งใหญ่
สุจินตนา 32 สุ-จิน-ตะ-นา Su Chin Ta Na หญิง -
เจตน์จินตภา 45 เจด-จิน-ตะ-พา Chet Chin Ta Pha ไม่ระบุ ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า
จิณห์ภัคนันธ์ 65 จิน-พัก-นัน Chin Phak Nan หญิง -
จินตการ 24 จิน-ตะ-กาน Chin Ta Kan ไม่ระบุ งานที่ใช้ความคิด
จินดาภรณ์ 36 จิน-ดา-พอน Chin Da Phon ชาย ความคิดเป็นอาภรณ์