บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จินตนารักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จินตนารักษ์
ชื่อ จินตนารักษ์ ความหมาย แปลว่า การประคับประคองความรู้สึก นึก คิด เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิน-ตะ-นา-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chin Ta Na Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินตนารักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จินตนารักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินตนารักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จินตนารักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 98
หมายเลข 98 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเชื่อและความสำเร็จ เป็นเลขระดับดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเผชิญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งทางเทพและทางอเวจี เพราะเป็นหมายเลขที่มีพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าจะมีความเชื่อเอนเอียงไปทางฝ่านไหนมากกว่ากัน อีกทั้งจะให้ผลในเรื่องของโชคลาภจากความฝัน ลางสังหรณ์แม่น จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเดินทางตามความเชื่อของตน มีมิตรสหายรักใคร่ แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความเชื่อไว้บ้าง เพราะคำพยากรณ์บางอย่างก็เป็นกลลวงของมนุษย์ ต้องมีสติให้ดี
ชื่อ จินตนารักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จินตนารักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จินตนารักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จินตนารักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิณณะพล 38 จิน-นะ-พน Chin Na Phon ไม่ระบุ ผู้มีกำลังและความประพฤติดี
จินตะนา 28 จิน-ตะ-นา Chin Ta Na หญิง ความคิด
จินตนาฎ 29 จิน-ตะ-หนาด Chin Ta Nat หญิง -
จินต์ปรีญา 45 จิน-ปรี-ยา Chin Pri Ya หญิง คิดรัก
อาจิน 22 อา-จิน A Chin ไม่ระบุ -
จินต์ณนันท์ 56 จิน-นัน Chin Nan หญิง ใจที่มีความยินดีในความรู้
จิณณวัชร์ 45 จิน-นะ-วัด Chin Na Wat ชาย ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จินดารัตน์ 42 จิน-ดา-รัด Chin Da Rat หญิง มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินต์ฐนันท์ 60 จิน-นัน Chin Nan ไม่ระบุ ความคิดที่มีความยินดี
จิณณ์ณัฏฐี 63 จิน-นัด-ถี Chin Nat Thi หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
วีตจินต์ 43 วี-ตะ-จิน Wi Ta Chin หญิง ปราศจากความพะวง
จินตนากร 29 จิน-ตะ-นา-กอน Chin Ta Na Kon ไม่ระบุ -
จินต์รภา 33 จิน-ระ-พา Chin Ra Pha ไม่ระบุ -
จิณณี 27 จิน-นี Chin Ni ไม่ระบุ ประพฤติแล้ว
รจยจินดา 35 รด-จะ-ยะ-จิน-ดา Rot Cha Ya Chin Da หญิง ความคิดในการตบแต่ง
จินตวัลย์ 51 จิน-ตะ-วัน Chin Ta Wan หญิง กระแสความคิด
จินตาพร 31 จิน-ดา-พอน Chin Da Phon หญิง แก้วอันประเสริฐ
สุจินต์ 35 สุ-จิน Su Chin หญิง -
จินดารา 22 จิน-ดา-รา Chin Da Ra หญิง -
จริญญารัศมิ์ 56 จิน-ยา-รัด Chin Ya Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองในความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง
จินตภา 20 จิน-ตะ-พา Chin Ta Pha หญิง มีความจำอันเจิดจ้า
จินเรศ 28 จิน-เรด Chin Ret หญิง -
จิณห์จุฑา 40 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha หญิง เครื่องหมายสูงสุด
จิณห์ระพีทิพย์ 82 จิน-ระ-พี-ทิบ Chin Ra Phi Thip ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งพระอาทิตย์
จินตภัทร์ 37 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat หญิง เจริญด้วยความคิด
ทัสน์จินดา 43 ทัด-จิน-ดา That Chin Da หญิง -
จิณณพัฒน์ 49 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ประพฤติดีและพัฒนาแล้ว
จิณณ์วรา 40 จิน-วะ-รา Chin Wa Ra หญิง ผู้ความประพฤติดี
จินต์ดารินทร์ 56 จิน-ดา-ริน Chin Da Rin หญิง ความคิดของดาวผู้เป็นใหญ่
จินต์ปาลิ 40 จิน-ปา-ลิ Chin Pa Li หญิง รักษาความคิด
จินต์ณฐ์ฏ์นันท์ 92 จิน-นัน Chin Nan ไม่ระบุ ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
สุจิน 23 สุ-จิน Su Chin หญิง ผู้มีความคิดที่ดีงาม
จินตนาการ 30 จิน-ตะ-นา-กาน Chin Ta Na Kan หญิง ความคิดที่ทรงคุณค่า
จินตพุทธ์ 41 จิน-ตะ-พุด Chin Ta Phut ชาย ความคิดที่ตื่นรู้
ประจินดา 27 ประ-จิน-ดา Pra Chin Da ชาย ความคิด
สมจินตนา 36 สม-จิน-ตะ-นา Som Chin Ta Na หญิง ได้ผลดังที่คิดไว้
จินต์มณี 44 จิน-มะ-นี Chin Ma Ni ไม่ระบุ ความคิดที่มีค่ายิ่ง
จิณห์ภัคนันธ์ 65 จิน-พัก-คะ-นัน Chin Phak Kha Nan หญิง ผู้ยินดีในโชคที่ประพฤติดีแล้ว
จิณตวิทย์ 46 จิน-ตะ-วิด Chin Ta Wit ชาย ความรู้ที่เกิดจากการคิด
จิณณวัฒน์ 47 จิน-นะ-วัด Chin Na Wat ชาย ผู้เจริญด้วยความประพฤติที่ดี