บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิตติ์ติณณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิตติ์ติณณ์
ชื่อ จิตติ์ติณณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิด-ติน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chit Tin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิตร์ตรี 40 จิด-ระ-ตรี Chit Ra Tri หญิง ความงามทั้ง 3
ปอลจิต 27 ปอน-จิด Pon Chit หญิง -
จิตรศุกล 32 จิด-สุ-กน Chit Su Kon หญิง -
จิตรทิวัช 34 จิด-ระ-ทิ-วัด Chit Ra Thi Wat ไม่ระบุ งดงามและยิ่งใหญ่ในความเจริญ
จิตวลัย 37 จิด-วะ-ลัย Chit Wa Lai ไม่ระบุ กำไลที่รักมากดุจดวงใจ
จรัสจิตร 38 จะ-หรัด-จิด Cha Rat Chit หญิง -
พรวิจิตร 39 พอน-วิ-จิด Phon Wi Chit ไม่ระบุ -
สมจิตรา 30 สม-จิด-ตรา Som Chit Tra ไม่ระบุ -
อรจิตร์ 36 ออ-ระ-จิด O Ra Chit หญิง -
จิตติยาพร 41 จิด-ติ-ยา-พอน Chit Ti Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐในการคิด
เตรียมจิตร 46 เตรียม-จิด Triam Chit หญิง เตรียมใจ
ดลจิตร 24 ดน-จิด Don Chit หญิง บันดาลความงาม
ศรีสมจิตต์ 55 สี-สม-จิด Si Som Chit หญิง -
สจิตต์ 32 สะ-จิด Sa Chit ไม่ระบุ เป็นประโยชน์ยิ่ง
จิตรภรณ 27 จิด-ตระ-พน Chit Tra Phon ชาย พูดดี, พูดไพเราะ
สราญจิตร 33 สะ-ราน-จิด Sa Ran Chit หญิง -
จิตรปราณี 36 จิด-ปรา-นี Chit Pra Ni หญิง -
วุจิตต 23 วุ-จิด Wu Chit ไม่ระบุ -
เทวาจิตร 27 เท-วา-จิด The Wa Chit ไม่ระบุ -
จิตนรงค์ 37 จิด-นะ-รง Chit Na Rong หญิง -
จิตรจุล 30 จิด-ตระ-จุน Chit Tra Chun ไม่ระบุ คิดอย่างละเอียด, คิดอย่างรอบคอบ
วิจิตริดา 33 วิ-จิด-ริ-ดา Wi Chit Ri Da หญิง ประดับประดา
จิตต์สุนีย์ 62 จิด-สุ-นี Chit Su Ni ไม่ระบุ ใจที่มั่นคงความดีงาม
ขจิตรัตน์ 40 ขะ-จิด-รัด Kha Chit Rat หญิง รัตนะที่ตกแต่งแล้ว
จิตพิสุทธิ์ 51 จิด-ตะ-พิ-สุด Chit Ta Phi Sut หญิง ใจบริสุทธิ์, ความคิดที่บริสุทธิ์
พิมพ์จิต 47 พิม-จิด Phim Chit หญิง -
ธัญไพจิตร 46 ทัน-พัย-จิด Than Phai Chit หญิง มีความสวยงามดีเลิศ
จิตรานุช 26 จิด-ตรา-นุด Chit Tra Nut หญิง หญิงสาวผู้สวยงามน่างามน่ารัก
จิตรอารี 35 จิด-อา-รี Chit A Ri หญิง ความคิดอันประเสริฐ
วิจิตต์ตรา 43 วิ-จิด-ตรา Wi Chit Tra หญิง งามหยดย้อย
จิตติรัจน์ 48 จิด-ติ-รัด Chit Ti Rat ไม่ระบุ ความคิดอันทรงคุณค่า
พรจิตร์ 38 พอน-จิด Phon Chit หญิง -
จิตรศิริ 36 จิด-ระ-สิ-หริ Chit Ra Si Ri หญิง สวยงาม
จิตรวิภา 29 จิด-ระ-วิ-พา Chit Ra Wi Pha ไม่ระบุ รัศมีที่งดงาม
สุจิตร 25 สุ-จิด Su Chit หญิง -
เจิมจิตต์ 42 เจิม-จิด Choem Chit หญิง -
วราจิตต์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง -
เตือนจิตร์ 49 เตือน-จิด Tuean Chit หญิง เตือนความงาม
จิตรวลัย 41 จิด-วะ-ลัย Chit Wa Lai หญิง กำไลที่รักมากดุจดวงใจ
จิตตรี 27 จิด-ตรี Chit Tri หญิง ความคิดทั้งสาม