บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิตติ์ติณณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิตติ์ติณณ์
ชื่อ จิตติ์ติณณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิด-ติน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chit Tin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิตติ์ติณณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิตติ์ติณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จิตติ์ติณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สวรรจิส 38 สะ-วัน-จิด Sa Wan Chit ชาย ฉายแสงอย่างงดงาม
จิตติศักดิ์ 46 จิด-ติ-สัก Chit Ti Sak ชาย อำนาจความคิด
จิตลัดดา 26 จิด-ลัด-ดา Chit Lat Da หญิง กระแสจิต
จิตรตา 21 จิด-ระ-ตา Chit Ra Ta หญิง ใจที่มีความสุข, ใจที่มีความยินดี
จิตรตาพร 33 จิด-ตา-พอน Chit Ta Phon ไม่ระบุ ประดับความคิด
ทรงจิต 20 ซง-จิด Song Chit หญิง -
ธัญไพจิตร 46 ทัน-พัย-จิด Than Phai Chit หญิง มีความสวยงามดีเลิศ
จิตสุภา 23 จิด-สุ-พา Chit Su Pha หญิง มีใจดี, มีใจงาม
ทองจิต 22 ทอง-จิด Thong Chit หญิง -
จิตรารมณ์ 41 จิด-ตรา-รม Chit Tra Rom หญิง ความรู้สึกนึกคิด, รู้สึกดี
วิในจิตร 38 วิ-นัย-จิด Wi Nai Chit หญิง -
จิตศุภา 23 จิด-สุ-พา Chit Su Pha หญิง มีใจดี, มีใจงาม
ระจิตร 25 ระ-จิด Ra Chit หญิง ตบแต่งแล้ว
จิตต์อภิญญา 45 จิด-อะ-พิน-ยา Chit A Phin Ya หญิง ใจที่มีความรู้
จิตติประภา 32 จิด-ติ-ประ-พา Chit Ti Pra Pha ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความคิด
จงจิตรา 26 จง-จิด-ตรา Chong Chit Tra หญิง -
จิตรติชัย 38 จิด-ระ-ติ-ชัย Chit Ra Ti Chai ไม่ระบุ ชัยชนะอันงดงามสามประการ
บุญจิตร์ 33 บุน-จิด Bun Chit หญิง -
จิตตวัฒนา 35 จิด-วัด-ทะ-นา Chit Wat Tha Na ไม่ระบุ ผู้เจริญในความคิด
บุญจิต 20 บุน-จิด Bun Chit หญิง -
จิตต์พัชรางค์ 59 จิด-พัด-ชะ-ราง Chit Phat Cha Rang หญิง ผู้มีร่างกายและแข็งแรงดังใจ
จิตรทิวา 29 จิด-ตระ-ทิ-วา Chit Tra Thi Wa หญิง วันอันแจ่มใส
ไพวิจิต 40 พัย-วิ-จิด Phai Wi Chit หญิง -
จิตประภาศรี 43 จิด-ประ-พา-สี Chit Pra Pha Si ไม่ระบุ ใจที่ผ่องใสและงดงาม
จิตตนันท์ 40 จิด-นัน Chit Nan หญิง ผู้ยินดีในความคิด
จิตติณัฏฐ์ 56 จิด-ติ-นัด Chit Ti Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและมีความคิดที่ดี
จิตตินันทน์ 49 จิด-ติ-นัน Chit Ti Nan ไม่ระบุ ผู้มีใจรัก, มีใจยินดี, ความยินดีอันเกิดจากใจ
เตือนจิตร 40 เตือน-จิด Tuean Chit หญิง เตือนความงาม
จิตสมร 29 จิด-สะ-หมอน Chit Sa Mon ไม่ระบุ -
จิตธนากานต์ 42 จิด-ทะ-นา-กาน Chit Tha Na Kan หญิง ผู้มีความคิดที่สนใจในทรัพย์
จิตตามัย 34 จิด-ตา-มัย Chit Ta Mai หญิง มีความสำเร็จดังใจ
จิตธมนีย์ 51 จิด-ทะ-มะ-นี Chit Tha Ma Ni หญิง จิตใจที่มีค่ายิ่ง
จิตรวิภา 29 จิด-ระ-วิ-พา Chit Ra Wi Pha ไม่ระบุ รัศมีที่งดงาม
มณีจิตร 34 มะ-นี-จิด Ma Ni Chit ชาย -
จิตติชัย 34 จิด-ติ-ชัย Chit Ti Chai ชาย ชนะด้วยความคิด
พิมลจิตร 40 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
จิตรียา 33 จิด-ตรี-ยา Chit Tri Ya หญิง เป็นที่น่าสนเท่
ไมตรีจิต 41 มัย-ตรี-จิด Mai Tri Chit หญิง -
จิตรายศ 33 จิด-ตรา-ยด Chit Tra Yot ชาย เหล็กดี, เหล็กกล้า
เจิดศักดิ์ 39 เจิด-สัก Choet Sak ชาย -