บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิณพิสิทธิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิณพิสิทธิ์
ชื่อ จิณพิสิทธิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่ประพฤติตนจนประสบความสำเร็จ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิน-พิ-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chin Phi Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ จิณพิสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิณพิสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณพิสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จิณพิสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จินตญดา 24 จิน-ตะ-ยะ-ดา Chin Ta Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีความไตร่ตรอง
จินตวัลย์ 51 จิน-ตะ-วัน Chin Ta Wan หญิง กระแสความคิด
จิลลาวัณย์ 55 จิน-ลา-วัน Chin La Wan หญิง ตกแต่งให้งดงาม
จินต์ณิรา 41 จิน-นิ-รา Chin Ni Ra หญิง -
จินต์ณฐรัตน์ 66 จิน-นะ-ทะ-รัด Chin Na Tha Rat ไม่ระบุ ผู้ที่มีความคิดอันมั่นคงในความรู้ที่มีค่ายิ่ง
จริญญารัศมิ์ 56 จิน-ยา-รัด Chin Ya Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองในความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง
จินดาภา 19 จิน-ดา-พา Chin Da Pha หญิง ผู้มีความเจิดจ้า
รจยจินดา 35 รด-จะ-ยะ-จิน-ดา Rot Cha Ya Chin Da หญิง ความคิดในการตบแต่ง
จริญญาพร 35 จิน-ยา-พอน Chin Ya Phon ไม่ระบุ ผู้เป็นเลิศด้วยความรู้ในการเดินทาง
จิณฐตภัท 33 จิน-ถด-พัด Chin Thot Phat ไม่ระบุ -
จินตนนา 29 จิน-ตน-นา Chin Ton Na หญิง -
จินตนารักษ์ 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง -
จิณณ์รพี 48 จิน-ระ-พี Chin Ra Phi ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
จินต์ธีร์จุฑา 62 จิน-ที-จุ-ทา Chin Thi Chu Tha ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์มีค่าดุจปิ่น
จินต์ณัฐฏ์ 63 จิน-นัด Chin Nat หญิง ความคิดของนักปราชญ์
จินตวิทย์ 46 จิน-ตะ-วิด Chin Ta Wit ชาย ความรู้ที่เกิดจากการคิด
เจตน์จินตภา 45 เจด-จิน-ตะ-พา Chet Chin Ta Pha หญิง ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า
อจิณไตย 41 อะ-จิน-ตัย A Chin Tai ชาย -
จิณณะณัฏฐ์ 60 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติเหมือนนักปราชญ์
จรินทิตย์ 44 จิน-ทิด Chin Thit หญิง -
จินดาหลา 29 จิน-ดา-หลา Chin Da La ไม่ระบุ -
จินต์พิชญ์ 54 จิน-พิด Chin Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความใคร่ครวญ
จิณห์กรชยา 45 จิน-กอ-ระ-ชะ-ยา Chin Ko Ra Cha Ya หญิง บ่อเกิดเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
จิณณ์นิตา 42 จิน-นิ-ตา Chin Ni Ta หญิง ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว
เจินจง 25 เจิน-จง Choen Chong ชาย -
จินดามาตร์ 39 จิน-ดา-มาด Chin Da Mat ไม่ระบุ คิดประมาณ
จิณณพิฐ 41 จิน-นะ-พิด Chin Na Phit หญิง นักปราชญ์ที่ประพฤติดีแล้ว
จินตภัท 24 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat ชาย ผู้มีความคิดที่ประเสริฐ
สะจิน 26 สะ-จิน Sa Chin หญิง เป็นใหญ่ในการพูด
จินต์ปาน 35 จิน-ปาน Chin Pan ไม่ระบุ เหมือนใจคิด
จินต์ศุจี 48 จิน-สุ-จี Chin Su Chi หญิง ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จิณจุฑา 26 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีที่สุด
จินตนันท์ 42 จิน-ตะ-นัน Chin Ta Nan หญิง ความคิดที่มีความยินดี
จิณวราห์ 40 จิน-วะ-รา Chin Wa Ra หญิง ความคิดของผู้ประเสริฐ
จินต์อนันท์ 57 จิน-อะ-นัน Chin A Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความคิด
จินต์ภรณ์ 46 จิน-พอน Chin Phon หญิง ค้ำจุนความคิด
พรจินดา 29 พอน-จิน-ดา Phon Chin Da หญิง -
จิณห์วรา 40 จิน-วะ-รา Chin Wa Ra หญิง มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
จินดาม่วงมา 37 จิน-ดา-ม่วง-มา Chin Da Muang Ma หญิง -
จินตพร 30 จิน-ตะ-พอน Chin Ta Phon หญิง มีความคิดประเสริฐ