บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิณพิสิทธิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิณพิสิทธิ์
ชื่อ จิณพิสิทธิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่ประพฤติตนจนประสบความสำเร็จ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิน-พิ-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chin Phi Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณพิสิทธิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ จิณพิสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิณพิสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณพิสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จิณพิสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จินตวดี 32 จิน-ตะ-วะ-ดี Chin Ta Wa Di ไม่ระบุ มีความคิด
จินดาหลา 29 จิน-ดา-หลา Chin Da La ไม่ระบุ -
จินดาศิริ 36 จิน-ดา-สิ-หริ Chin Da Si Ri ชาย -
จินตปรัชญ์ 43 จิน-ตะ-ปรัด Chin Ta Prat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
จิณเจษฎ์ 41 จิน-เจด Chin Chet ชาย ความประพฤติของผู้ที่เจริญแล้ว
ศจินทร์ 36 สะ-จิน Sa Chin หญิง เป็นใหญ่ในการพูด
จิณณ์ณิชกานต์ 59 จิน-นิด-ชะ-กาน Chin Nit Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์และประพฤติดียิ่ง
จินดาวงศ์ 41 จิน-ดา-วง Chin Da Wong หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีแก้วมณี, วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิดที่ดี
จินต์มาตา 37 จิน-มา-ตา Chin Ma Ta ไม่ระบุ ความคิดของแม่
จิลลา 23 จิน-ลา Chin La หญิง ว่าว
จินต์จรี 44 จิน-จะ-รี Chin Cha Ri ไม่ระบุ ความคิดที่หมุนเวียนไป
จินต 18 จิน-ตะ Chin Ta ไม่ระบุ คิด
จินต์ณัฐ 45 จิน-นัด Chin Nat หญิง ความคิดของนักปราชญ์
ประจินดา 27 ประ-จิน-ดา Pra Chin Da ชาย ความคิด
จินภิญญา 29 จิน-พิน-ยา Chin Phin Ya หญิง -
จินตการ 24 จิน-ตะ-กาน Chin Ta Kan หญิง งานที่ใช้ความคิด
จินดารัตน์ 42 จิน-ดา-รัด Chin Da Rat หญิง มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จิณณรัตน์ 45 จิน-นะ-รัด Chin Na Rat หญิง ความประพฤติดีที่ทรงคุณค่า
จินต์ไปรชญา 49 จิน-ปรัย-ชะ-ยา Chin Prai Cha Ya ไม่ระบุ คิดรัก
จิณห์นิภางค์ 55 จิน-นิ-พาง Chin Ni Phang หญิง -
จินต์ฑิรา 39 จิน-ทิ-รา Chin Thi Ra ไม่ระบุ -
จินนัชชา 29 จิน-นัด-ชา Chin Nat Cha ไม่ระบุ คิดเรื่องน้ำ
จินต์ลดา 35 จิน-ละ-ดา Chin La Da ไม่ระบุ ความคิดที่ต่อเนื่อง
จินตวิทย์ 46 จิน-ตะ-วิด Chin Ta Wit ชาย ความรู้ที่เกิดจากการคิด
จิญณ์ณัฐชาฌ์ 63 จิน-นัด-ถะ-ชา Chin Nat Tha Cha หญิง -
จิรจิน 29 จิ-ระ-จิน Chi Ra Chin ไม่ระบุ -
จินตวีร์ 44 จิน-ตะ-วี Chin Ta Wi หญิง ผู้กล้าหาญในความคิด, ผู้กล้าหาญด้วยจิตใจ
จินต์ดา 29 จิน-ดา Chin Da หญิง ความนึกคิด, ความคิด, แก้วมีค่า
จิณณ์ณิชา 41 จิน-นิ-ชา Chin Ni Cha หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความบริสุทธิ์
ปราจิณ 22 ปรา-จิน Pra Chin หญิง -
จินดาวงษ์ 38 จิน-ดา-วง Chin Da Wong หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีแก้วมณี, วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิดที่ดี
จินดาม่วงมา 37 จิน-ดา-ม่วง-มา Chin Da Muang Ma หญิง -
จินต์พร 39 จิน-พอน Chin Phon ไม่ระบุ ความคิดอันประเสริฐ
จินต์ภรณ์ 46 จิน-พอน Chin Phon หญิง ค้ำจุนความคิด
จิณณ์จุฑา 40 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha หญิง ผู้ประพฤติดีที่สุด
จินจิรา 30 จิน-จิ-รา Chin Chi Ra หญิง ความคิดอันงดงาม
จิณณ์ณัฏฐี 63 จิน-นัด-ถี Chin Nat Thi หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
จิณมาส 28 จิน-มาด Chin Mat ไม่ระบุ พระจันทร์ที่ประพฤติดี
จริญญาพร 35 จิน-ยา-พอน Chin Ya Phon ไม่ระบุ ผู้เป็นเลิศด้วยความรู้ในการเดินทาง
จินต์นัชชา 41 จิน-นัด-ชา Chin Nat Cha หญิง คิดเรื่องน้ำ