บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิณณ์รณิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิณณ์รณิตา
ชื่อ จิณณ์รณิตา ความหมาย แปลว่า ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิน-ระ-นิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chin Ra Ni Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณณ์รณิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิณณ์รณิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณณ์รณิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณณ์รณิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ จิณณ์รณิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิณณ์รณิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณณ์รณิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิณณ์รณิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณณ์รณิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิณณ์รณิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จินต์ธนัช 42 จิน-ทะ-นัด Chin Tha Nat ชาย ผู้มีความร่ำรวยดังคิด
จินดานุช 25 จิน-ดา-นุด Chin Da Nut หญิง น้องสาวผู้ทรงคุณค่า หญิงสาวผู้มีความคิด
สุจินดา 25 สุ-จิน-ดา Su Chin Da หญิง มีความคิดดี
พรจินดา 29 พอน-จิน-ดา Phon Chin Da หญิง -
จินต์ศุภา 37 จิน-สุ-พา Chin Su Pha ไม่ระบุ -
จินต์ทิพย์ 57 จิน-ทิบ Chin Thip ไม่ระบุ ความคิดของเทวดา
จินตวัฒน์ 45 จิน-ตะ-วัด Chin Ta Wat ชาย ผู้เจริญในความคิด
จิณห์นิพิท 51 จิน-นิ-พิด Chin Ni Phit หญิง เครื่องหมายอันมั่นคง
วิจินต์ 37 วิ-จิน Wi Chin ชาย ใคร่ครวญ
จิณณ์ธิตา 41 จิน-ทิ-ตา Chin Thi Ta หญิง ลูกสาวผู้ประพฤติดีแล้ว
จินดาภา 19 จิน-ดา-พา Chin Da Pha หญิง ผู้มีความเจิดจ้า
จินตนารี 35 จิน-ตะ-นา-รี Chin Ta Na Ri ไม่ระบุ สตรีที่มีความคิด
จินตพัฒน์ 47 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยความคิด
จิณพิสิทธิ์ 56 จิน-พิ-สิด Chin Phi Sit ชาย ผู้ที่ประพฤติตนจนประสบความสำเร็จ
จิณณ์รพี 48 จิน-ระ-พี Chin Ra Phi ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
จิณห์วราภร 45 จิน-วะ-รา-พอน Chin Wa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายอันประเสริฐ
จินดาวรรร 35 จิน-ดา-วอน-รน Chin Da Won Ron ไม่ระบุ -
จิณณาวรรธน์ 53 จิน-นา-วัด Chin Na Wat หญิง ความเจริญที่สม่ำเสมอ
จินจิรา 30 จิน-จิ-รา Chin Chi Ra หญิง ความคิดอันงดงาม
จิณจุฑา 26 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดีที่สุด
จินต์ธีร์ 51 จิน-ที Chin Thi หญิง ความคิดของนักปราชญ์
อาจิณ 22 อา-จิน A Chin หญิง -
สุภัคจริน 36 สุ-พัก-จิน Su Phak Chin หญิง -
จิณณะจารีย์ 59 จิน-นะ-จา-รี Chin Na Cha Ri หญิง ประพฤติดีแล้วเป็นอย่างยิ่ง
จิณณ์ทัพพ์ 59 จิน-ทับ Chin Thap ชาย ผู้ประพฤติต่อทรัพย์ที่ดี
จริญ 18 จิน Chin หญิง คิด, คำนึง, ไตร่ตรอง
จิณณพิฐ 41 จิน-นะ-พิด Chin Na Phit หญิง นักปราชญ์ที่ประพฤติดีแล้ว
ปราจิณ 22 ปรา-จิน Pra Chin หญิง -
จินต์ปรียา 49 จิน-ปรี-ยา Chin Pri Ya ไม่ระบุ คิดรัก
ภัคจินดา 26 พัก-คะ-จิน-ดา Phak Kha Chin Da หญิง -
จงจินตน์ 40 จง-จิน-ตะ Chong Chin Ta หญิง -
ศุจินทรา 29 สุ-จิน-ทรา Su Chin Thra หญิง ยอดแห่งความบริสุทธ์สะอาด
จินต์นัชชา 41 จิน-นัด-ชา Chin Nat Cha หญิง คิดเรื่องน้ำ
ปะจินดา 23 ปะ-จิน-ดา Pa Chin Da หญิง -
จินต์จุฑา 38 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha หญิง มีความคิดเด่น, มีความคิดเป็นเลิศ
นันทน์อาจินต์ 63 นัน-ทะ-อา-จิน Nan Tha A Chin หญิง ผู้สั่งสมความยินดี
จิรจิน 29 จิ-ระ-จิน Chi Ra Chin ไม่ระบุ -
จริลรัตน์ 45 จิน-รัด Chin Rat หญิง -
จิณณรัตน์ 45 จิน-นะ-รัด Chin Na Rat หญิง ความประพฤติดีที่ทรงคุณค่า
จิณณ์ณัฐินี 63 จิน-นัด-ทิ-นี Chin Nat Thi Ni หญิง หญิงฉลาดผู้ประพฤติดี, นักปราชญ์หญิงผู้ประพฤติดี