บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จิณณณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จิณณณัฏฐ์
ชื่อ จิณณณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ประพฤติตนเยี่ยงนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จิน-นะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chin Na Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณณณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จิณณณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณณณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จิณณณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ จิณณณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จิณณณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณณณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จิณณณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณณณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จิณณณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณณณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ จิณณณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จิณณณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จิณณณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิณณาวัฒน์ 48 จิน-นา-วัด Chin Na Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยความประพฤติที่ดี
จินติยา 31 จิน-ติ-ยา Chin Ti Ya หญิง -
จินตนากาญจน์ 50 จิน-ตะ-นา-กาน Chin Ta Na Kan หญิง ความคิดที่ทรงคุณค่า
จินต์ชญา 34 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya ไม่ระบุ คิดถึงความรู้, ผู้ที่รักวิชาความรู้
จินตนารักษ์ 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง -
อจินไตย 41 อะ-จิน-ตัย A Chin Tai ชาย -
จิณณธรรม 37 จิน-นะ-ทัม Chin Na Tham ชาย ประพฤติธรรม
จินพันธ์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
จินดาวงษ์ 38 จิน-ดา-วง Chin Da Wong หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีแก้วมณี, วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิดที่ดี
จิณณ์ฐิตา 46 จิน-ถิ-ตา Chin Thi Ta หญิง ผู้มีความมั่นคงในความประพฤติ
จิณณ์ณี 41 จิน-นี Chin Ni หญิง ประพฤติแล้ว
จินต์จุฑามาศ 51 จิน-จุ-ทา-มาด Chin Chu Tha Mat หญิง -
จิณห์ณดา 36 จิน-นะ-ดา Chin Na Da หญิง เครื่องหมายของผู้มีปัญญามาก
จิณตวิทย์ 46 จิน-ตะ-วิด Chin Ta Wit ชาย ความรู้ที่เกิดจากการคิด
จินตนากร 29 จิน-ตะ-นา-กอน Chin Ta Na Kon ไม่ระบุ -
จิณต์จุฑา 38 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha หญิง เครื่องหมายสูงสุด
จิณณ์ณัฏฐี 63 จิน-นัด-ถี Chin Nat Thi หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
จริญชิตา 28 จิน-ชิ-ตา Chin Chi Ta หญิง -
อาจินต์ 34 อา-จิน A Chin ชาย -
จินดารักษ์ 39 จิน-ดา-รัก Chin Da Rak ไม่ระบุ ปกป้องแก้วมณี
จินตนภัส 35 จิน-ตะ-นะ-พัด Chin Ta Na Phat หญิง -
จิณห์นภา 36 จิน-นะ-พา Chin Na Pha หญิง เครื่องหมายแห่งสวรรค์
จินดาศิริ 36 จิน-ดา-สิ-หริ Chin Da Si Ri ชาย -
จินดาวงศ์ 41 จิน-ดา-วง Chin Da Wong หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีแก้วมณี, วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิดที่ดี
จินตภัทร 28 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat ไม่ระบุ เจริญด้วยความคิด
ประจินตนา 34 ประ-จิน-ตะ-นา Pra Chin Ta Na ไม่ระบุ ผู้มากด้วยความคิด
จิณณ์นิภา 40 จิน-นิ-พา Chin Ni Pha หญิง ผู้มีความประพฤติทัดเทียมกัน
จินต 18 จิน-ตะ Chin Ta ไม่ระบุ คิด
จิณภัค 24 จิน-พัก Chin Phak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประพฤติดีและมีความเจริญรุ่งเรือง
จิณพรต 30 จิน-พะ-รด Chin Pha Rot ชาย ประพฤติดี
จินดามาตร์ 39 จิน-ดา-มาด Chin Da Mat ไม่ระบุ คิดประมาณ
เจินจง 25 เจิน-จง Choen Chong ชาย -
จิณห์ระพีร์ 65 จิน-ระ-พี Chin Ra Phi หญิง ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
จินตกร 23 จิน-ตะ-กอน Chin Ta Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความคิด
จิณณฉัตร 36 จิน-นะ-ฉัด Chin Na Chat หญิง ร่มเงาที่เกิดจากความประพฤติดี
จินต์นรี 43 จิน-นะ-รี Chin Na Ri ไม่ระบุ หญิงผู้มีความคิด
จินตการ 24 จิน-ตะ-กาน Chin Ta Kan หญิง งานที่ใช้ความคิด
จินดาหรา 27 จิน-ดา-หรา Chin Da Ra หญิง ฉลาด
จินต์มาตา 37 จิน-มา-ตา Chin Ma Ta ไม่ระบุ ความคิดของแม่
จิณพิสิทธิ์ 56 จิน-พิ-สิด Chin Phi Sit ชาย ผู้ที่ประพฤติตนจนประสบความสำเร็จ