บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จำเริญทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จำเริญทรัพย์
ชื่อ จำเริญทรัพย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญในทรัพย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัม-เริน-ซับ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cham Roen Sap
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จำเริญทรัพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จำเริญทรัพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จำเริญทรัพย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จำเริญทรัพย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ จำเริญทรัพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จำเริญทรัพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จำเริญทรัพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จำเริญทรัพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จำเริญทรัพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จำเริญทรัพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จำลองรัก 30 จัม-ลอง-รัก Cham Long Rak หญิง -
จำปี 16 จัม-ปี Cham Pi หญิง ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว มีกลิ่นหอม มีลักษณะของดอกคล้ายจำปาแต่เล็กกว่า
จำไป 18 จัม-ปัย Cham Pai หญิง -
จำรัจ 21 จัม-รัด Cham Rat หญิง -
บัวจำ 19 บัว-จัม Bua Cham หญิง -
จำแลง 17 จัม-แลง Cham Laeng หญิง -
จำนะ 16 จัม-นะ Cham Na ไม่ระบุ -
จำเริญทรัพย์ 55 จัม-เริน-ซับ Cham Roen Sap ไม่ระบุ -
จำรินทร์ 34 จัม-ริน Cham Rin หญิง -
จำรุณ 17 จัม-รุน Cham Run หญิง -
จำนี 19 จัม-นี Cham Ni ไม่ระบุ -
จำเลี้ยง 34 จัม-เลี้ยง Cham Liang ไม่ระบุ -
จำเรียร 32 จัม-เรียน Cham Rian หญิง -
จำลง 15 จัม-ลง Cham Long ชาย -
จำพร 19 จัม-พอน Cham Phon ชาย -
จำปูน 16 จัม-ปูน Cham Pun หญิง -
จำรอง 19 จัม-รอง Cham Rong หญิง ถ่ายแบบ แทน
เกตุจำนงค์ 34 เกด-จัม-นง Ket Cham Nong ไม่ระบุ -
จำลิน 22 จัม-ลิน Cham Lin หญิง -
จำหริด 21 จัม-หริด Cham Rit ชาย -
จำวัตร 24 จัม-วัด Cham Wat ไม่ระบุ -
จำนรรจ์ 35 จัม-นัน Cham Nan หญิง เจรจา พูด กล่าว
จำรัสศิริ 41 จัม-หรัด-สิ-หริ Cham Rat Si Ri ไม่ระบุ -
จำเนียน 34 จัม-เนียน Cham Nian หญิง นาน, ช้า
จำนาญ 17 จัม-นาน Cham Nan หญิง -
จำรูณ 18 จัม-รู-นะ Cham Ru Na ชาย -
จำนง 14 จัม-นง Cham Nong ชาย ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ
จำตรัส 25 จัม-ตรัด Cham Trat ไม่ระบุ -
จำนงศักดิ์ 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย -
สิงห์จำ 34 สิง-จัม Sing Cham ชาย -
จำเริง 19 จัม-เริง Cham Roeng ชาย -
จำหลัด 23 จัม-หลัด Cham Lat ชาย -
จำนงศ์ 30 จัม-นง Cham Nong ชาย ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ
จำนวน 23 จัม-นวน Cham Nuan หญิง -
จำเนียร์ 42 จัม-เนีย Cham Nia หญิง -
จำแลว 21 จัม-แลว Cham Laeo ไม่ระบุ -
จำนงจิต 27 จัม-นง-จิด Cham Nong Chit ไม่ระบุ ตั้งใจแน่วแน่
สจำเนียร 40 สะ-จัม-เนียน Sa Cham Nian หญิง -
จำรัก 16 จัม-รัก Cham Rak ชาย -
จำนงค์ 27 จัม-นง Cham Nong ชาย ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ