บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จามรีย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จามรีย์
ชื่อ จามรีย์ ความหมาย แปลว่า ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี) เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จา-มะ-รี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Ma Ri
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จามรีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จามรีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จามรีย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จามรีย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จามรีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จามรีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จามรีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จามรีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จามรีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ จามรีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จามรีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จามรีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปัญจารีย์ 45 ปัน-จา-รี Pan Cha Ri หญิง -
จารุณิตา 25 จา-รุ-นิ-ตา Cha Ru Ni Ta ไม่ระบุ ผู้มีปัญญางดงาม
เปร่งจาร 22 เปร่ง-จาน Preng Chan หญิง -
จิตจาริน 33 จิด-จา-ริน Chit Cha Rin หญิง ทำตามใจ
ฉัตรจารีย์ 51 ฉัด-จา-รี Chat Cha Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดีในร่มเงา
จารุกันย์ 39 จา-รุ-กัน Cha Ru Kan ไม่ระบุ หญิงสาวผู้งดงาม
ศิวาจาร 29 สิ-วา-จาน Si Wa Chan ไม่ระบุ มีความประพฤติดี
จาลี 20 จา-ลี Cha Li หญิง -
เบ็ญจาสิริ 42 เบ็น-จา-สิ-หริ Ben Cha Si Ri หญิง ผู้มีความเจริญดุจแท่นอันแข็งแรง
จารุกฤต 17 จา-รุ-กริด Cha Ru Krit ไม่ระบุ สร้างมาให้งดงาม
จาว 13 จาว Chao ไม่ระบุ -
จารุวาจ 25 จา-รุ-วาด Cha Ru Wat หญิง ผู้มีวาจาอันไพเราะ
จารุดารา 19 จา-รุ-ดา-รา Cha Ru Da Ra หญิง ดวงดาวอันงดงาม
จาด 8 จาด Chat ชาย -
กัลจารี 29 กัน-จา-รี Kan Cha Ri หญิง -
จาณิศา 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
กรณ์จารีย์ 54 กอน-จา-รี Kon Cha Ri หญิง ผู้กระทำการด้วยความประพฤติอันดีงาม
จารีนันท์ 42 จา-รี-นัน Cha Ri Nan หญิง -
จารวีย์ 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จารุวรี 29 จา-รุ-วะ-รี Cha Ru Wa Ri ไม่ระบุ ทั้งสวยและดี
จาตุรงค์ 30 จา-ตุ-รง Cha Tu Rong ชาย เจ้าแห่งโลก
นันจา 21 นัน-จา Nan Cha หญิง -
จารุจินต์ 39 จา-รุ-จิน Cha Ru Chin ไม่ระบุ คิดดี คิดในสิ่งที่ควร
คำจาน 17 คัม-จาน Kham Chan ไม่ระบุ -
จารุวิน 27 จา-รุ-วิน Cha Ru Win หญิง -
นุจารีย์ 41 นุ-จา-รี Nu Cha Ri หญิง มีความดีงามน้อย
อำพจา 22 อัม-พะ-จา Am Pha Cha ไม่ระบุ -
จารุกร 17 จา-รุ-กอน Cha Ru Kon หญิง รัศมีงาม
จารุประภา 24 จา-รุ-ประ-พา Cha Ru Pra Pha หญิง แสงทอง
จาดะวัน 27 จา-ดะ-วัน Cha Da Wan หญิง -
นรรจา 20 นัน-จา Nan Cha หญิง -
อาจารี 25 อา-จา-รี A Cha Ri หญิง -
บัญจา 17 บัน-จา Ban Cha หญิง -
จารนัย 28 จาน-นัย Chan Nai หญิง -
วิจจา 23 วิด-จา Wit Cha ไม่ระบุ -
จาน 12 จาน Chan หญิง -
นุจจารีย์ 47 นุด-จา-รี Nut Cha Ri หญิง -
จารุวัช 24 จา-รุ-วัด Cha Ru Wat หญิง การประพฤติที่งดงาม
จารินี 27 จา-ริ-นี Cha Ri Ni หญิง หญิงผู้เดินไป
สัจจา 24 สัด-จา Sat Cha ชาย -