บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จันสวย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จันสวย
ชื่อ จันสวย ความหมาย แปลว่า ความสวยงามของจันทรา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัน-สวย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Suai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันสวย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จันสวย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันสวย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันสวย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จันสวย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ จันสวย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันสวย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จันสวย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันสวย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จันสวย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันสวย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จันสวย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทณา 22 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
วิมลจันทร์ 50 วิ-มน-จัน Wi Mon Chan ไม่ระบุ -
จันทร์กอง 38 จัน-กอง Chan Kong ชาย -
จันทร์สด 37 จัน-สด Chan Sot หญิง -
จันทรวลัญกร 45 จัน-ทะ-ระ-วะ-ลัน-กอน Chan Tha Ra Wa Lan Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างเครื่องหมายรูปพระจันทร์
จารุจันทร์ 41 จา-รุ-จัน Cha Ru Chan หญิง พระจันทร์งาม, งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
จรรญามณฑ์ 41 จัน-ยา-มน Chan Ya Mon ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับตน
จันทร์พัฒน์ 58 จัน-พัด Chan Phat ไม่ระบุ เจริญเหมือนพระจันทร์
จันทร์แสง 40 จัน-แสง Chan Saeng ชาย แสงจันทร์
วงจันทร์ 37 วง-จัน Wong Chan หญิง -
จัณณ์ 29 จัน Chan หญิง -
จันทวัฒน์ 43 จัน-ทะ-วัด Chan Tha Wat ชาย -
จันทร์ตา 33 จัน-ตา Chan Ta หญิง -
จันยา 24 จัน-ยา Chan Ya หญิง ความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
จันทร์สอน 47 จัน-สอน Chan Son หญิง ต้นจันและศร
จรรญารักษ์ 41 จัน-ยา-รัก Chan Ya Rak ไม่ระบุ ผู้รักษาความประพฤติ
วงษ์พระจันทร์ 66 วง-พระ-จัน Wong Phra Chan ไม่ระบุ -
จันทนรส 32 จัน-ทะ-นะ-รด Chan Tha Na Rot หญิง เนื้อไม้จันทร์หอม
จันทร์พิมพ์ 63 จัน-พิม Chan Phim ไม่ระบุ งามดุจจันทร์
จันทนิดา 27 จัน-ทะ-นิ-ดา Chan Tha Ni Da ไม่ระบุ ผู้ฝึกตนให้งดงามเหมือนพระจันทร์
จันทิดา 22 จัน-ทิ-ดา Chan Thi Da ไม่ระบุ พระจันทร์
เนียมจันทร์ 56 เนียม-จัน Niam Chan หญิง -
จันทร์เจ้า 40 จัน-จ้าว Chan Chao หญิง พระจันทร์
ศิริจรรยา 42 สิ-หริ-จัน-ยา Si Ri Chan Ya ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
จันทร์สุข 39 จัน-สุก Chan Suk ชาย -
จันทร์ธิมา 43 จัน-ทิ-มา Chan Thi Ma หญิง ผู้มีปัญญาสว่างเหมือนพระจันทร์
พูลจันทร์ 45 พูน-จัน Phun Chan ไม่ระบุ -
จันทนีย์ 45 จัน-ทะ-นี Chan Tha Ni หญิง มีกลิ่นจัน
จรรยาพรรณ 44 จัน-ยา-พัน Chan Ya Phan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประพฤติดี
จันทร์จิราพร 56 จัน-จิ-รา-พอน Chan Chi Ra Phon ไม่ระบุ ประเสริฐตลอดกาลเหมือนพระจันทร์
จัญจ์ญาลักษณ์ 63 จัน-ยา-ลัก Chan Ya Lak หญิง -
จันทรมย์ 42 จัน-ทะ-รม Chan Tha Rom หญิง -
สุดาจันทร์ 39 สุ-ดา-จัน Su Da Chan หญิง -
จันทร์เสน่ห์ 58 จัน-สะ-เหน่ Chan Sa Ne ไม่ระบุ -
จันทร์ดอน 41 จัน-ดอน Chan Don หญิง -
จันทร์ริน 42 จัน-ริน Chan Rin หญิง -
จรรยภรณ์ 41 จัน-ยะ-พอน Chan Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
จันตา 19 จัน-ตา Chan Ta หญิง -
จันจิรา 30 จัน-จิ-รา Chan Chi Ra หญิง ลูกจันที่งดงาม
จันทรศร 31 จัน-ทะ-ระ-สอน Chan Tha Ra Son ชาย ศรแห่งพระจันทร์