บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จันตพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จันตพัชญ์
ชื่อ จันตพัชญ์ ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งดวงจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัน-ตะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทนันท์ 40 จัน-ทะ-นัน Chan Tha Nan หญิง พระจันทร์ที่งดงาม, ชอบพระจันทร์
จันลา 22 จัน-ลา Chan La ชาย -
จันทร์จิตต์ 54 จัน-จิด Chan Chit หญิง ผู้มีใจสว่างดุจจันทร์
จันทรฉาย 34 จัน-ทะ-ระ-ฉาย Chan Tha Ra Chai ไม่ระบุ พระจันทร์ที่ส่องแสง
จันทจร 26 จัน-ทะ-จอน Chan Tha Chon ไม่ระบุ การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
แสงจันทร์เพ็ญ 62 แสง-จัน-เพ็น Saeng Chan Phen หญิง -
จัญญาภรณ์ 38 จัน-ยา-พอน Chan Ya Phon หญิง การมีความประพฤติดี
จรรยารักษ์ 45 จัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักษาความประพฤติ
จันทมณีกาญจน์ 59 จัน-ทะ-มะ-นี-กาน Chan Tha Ma Ni Kan หญิง ทองและแก้วของพระจันทร์
แก่นจันทน์ 39 แก่น-จัน Kaen Chan หญิง แก่นของต้นจันทน์
จันทร์ชิรา 40 จัน-ชิ-รา Chan Chi Ra หญิง -
เวียงจันทร์ 54 เวียง-จัน Wiang Chan หญิง เมืองของดวงจันทร์
จันทร์ตุ้ย 43 จัน-ตุ้ย Chan Tui หญิง -
คัทจันทร์ 38 คัด-ทะ-จัน Khat Tha Chan หญิง -
หอมจันทร์ 45 หอม-จัน Hom Chan หญิง กล้วยชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
จรรยาพร 35 จัน-ยา-พอน Chan Ya Phon หญิง การมีความประพฤติดี
จันทร์ทีปต์ 51 จัน-ทีบ Chan Thip ได้ทั้งชายและหญิง ความรุ่งเรืองของดวงจันทร์
จันทกร 21 จัน-ทะ-กอน Chan Tha Kon ชาย แสงจันทร์
รุ่งจันทร์ 37 รุ่ง-จัน Rung Chan หญิง -
จันทร์กนก 36 จัน-กะ-หนก Chan Ka Nok หญิง พระจันทร์ทอง
จันทรวัทน์ 45 จัน-ทระ-วัด Chan Sa Wat ชาย ใบหน้างามดุจจันทร์
จันทร์เพ็ชร 53 จัน-เพ็ด Chan Phet ไม่ระบุ จันทร์งามดุจเพชร
จันทลักษณ์ 45 จัน-ทะ-ลัก Chan Tha Lak หญิง ลักษณะของแสงจันทร์
กานจันทร์ 36 กาน-จัน Kan Chan หญิง -
จรรทนา 21 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
จันทวน 27 จัน-ทวน Chan Thuan ไม่ระบุ -
จันทร์ทัด 35 จัน-ทัด Chan That หญิง -
กิ่งจันทร์ 37 กิ่ง-จัน King Chan หญิง -
จันฟอง 31 จัน-ฟอง Chan Fong หญิง -
จัญจ์ญาลักษณ์ 63 จัน-ยา-ลัก Chan Ya Lak หญิง -
จวงจันทร์ 43 จวง-จัน Chuang Chan หญิง เครื่องหอมที่เจือด้วยจันทน์
จันทรวิภา 32 จัน-ทระ-วิ-พา Chan Sa Wi Pha ไม่ระบุ แสงแห่งจันทรา
จันทปะภา 24 จัน-ทะ-ปะ-พา Chan Tha Pa Pha หญิง แสงจันทร์
พงษ์จันทร์ 52 พง-จัน Phong Chan หญิง -
สนจันทร์ 41 สน-จัน Son Chan หญิง -
เวียงจัน 40 เวียง-จัน Wiang Chan หญิง -
จรรยมณฑน์ 49 จัน-ยะ-มน Chan Ya Mon หญิง ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
จันทนวงษ์ 42 จัน-ทะ-วง Chan Tha Wong หญิง เชื้อสายของต้นจันทน์(ไม้หอมชนิดหนึ่ง)
จันทร์ศิมา 46 จัน-สิ-มา Chan Si Ma หญิง -
จันนวน 31 จัน-นวน Chan Nuan หญิง ดวงจันทร์ที่สว่าง