บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จันตพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จันตพัชญ์
ชื่อ จันตพัชญ์ ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งดวงจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัน-ตะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทร์กอง 38 จัน-กอง Chan Kong ชาย -
จันยวน 34 จัน-ยวน Chan Yuan หญิง -
จันดี 23 จัน-ดี Chan Di หญิง ต้นจันที่ดี, ชื่อตำบลหนึงในอำเภอฉวาง
จันทร์ศรี 47 จัน-สี Chan Si หญิง งดงามเหมือนพระจันทร์
จันทรภู 23 จัน-ทะ-ระ-พู Chan Tha Ra Phu หญิง -
จัณห์นิภา 40 จัน-นิ-พา Chan Ni Pha หญิง -
จันเพ็งเพ็ญ 57 จัน-เพ็ง-เพ็น Chan Pheng Phen ไม่ระบุ -
เมืองจันทร์ 51 เมือง-จัน Mueang Chan หญิง -
จรรย์จิรา 46 จัน-จิ-รา Chan Chi Ra หญิง งามเสมอ
จันรม 24 จัน-รม Chan Rom หญิง -
พงศ์จันทร์ 55 พง-จัน Phong Chan หญิง -
จันนา 21 จัน-นา Chan Na หญิง -
ลูกจัน 24 ลูก-จัน Luk Chan หญิง -
จวงจันทร์ 43 จวง-จัน Chuang Chan หญิง เครื่องหอมที่เจือด้วยจันทน์
จรรญามณฑ์ 41 จัน-ยา-มน Chan Ya Mon หญิง ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับตน
จันทรนภา 27 จัน-ทะ-ระ-นะ-พา Chan Tha Ra Na Pha ไม่ระบุ ท้องฟ้าและพระจันทร์
นวลจันทร์ 46 นวน-จัน Nuan Chan หญิง พระจันทร์สีขาวสะอาด ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
พัทธ์จรรย์ธร 65 พัด-จัน-ทอน Phat Chan Thon หญิง ผู้ประพฤติดีที่ต่อเนื่อง
จันทร์รอน 44 จัน-รอน Chan Ron หญิง -
จันทร์รัตน์ 54 จัน-รัด Chan Rat หญิง แก้วแห่งจันทร์
จรรยาวัลย์ 56 จัน-ยา-วัน Chan Ya Wan หญิง เชื้อสายผู้ที่มีความประพฤติดี
จันทร์โสม 45 จัน-โสม Chan Som หญิง -
จรรยามล 34 จัน-ยา-มน Chan Ya Mon ไม่ระบุ ความประพฤติดี
จรรยนาถ 29 จัน-ยะ-นาด Chan Ya Nat หญิง ผู้เป็นใหญ่ทางจรรยาหรือความประพฤติดี
จันทร์วิมล 50 จัน-วิ-มน Chan Wi Mon หญิง บริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์
จันทร์สอน 47 จัน-สอน Chan Son หญิง ต้นจันและศร
เสน่ห์จันทร์ 58 สะ-เหน่-จัน Sa Ne Chan ชาย -
จันทร์บาล 38 จัน-บาน Chan Ban หญิง -
จันธะนา 29 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
ประจัญ 24 ประ-จัน Pra Chan ชาย -
จันทร์แรม 40 จัน-แรม Chan Raem หญิง พระจันทร์ข้างแรม
ถ่อนจันทร์ 42 ถ่อน-จัน Thon Chan หญิง -
จันทร์ทิยา 43 จัน-ทิ-ยา Chan Thi Ya ไม่ระบุ พระจันทร์
จันทร์โรม 42 จัน-โรม Chan Rom ชาย -
จันทร์กนก 36 จัน-กะ-หนก Chan Ka Nok หญิง พระจันทร์ทอง
จันทรัฐ 33 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat ไม่ระบุ ประเทศและดวงจันทร์
ประจันต์ 37 ประ-จัน Pra Chan ชาย -
จันทะศรี 38 จัน-ทะ-สี Chan Tha Si หญิง -
จันทร์เตี่ยง 52 จัน-เตี่ยง Chan Tiang หญิง -
จันทอง 24 จัน-ทอง Chan Thong หญิง ต้นจันทอง