บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จันตพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จันตพัชญ์
ชื่อ จันตพัชญ์ ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งดวงจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัน-ตะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จันตพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จันตพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จันตพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทิพา 29 จัน-ทิ-พา Chan Thi Pha หญิง ผู้นำพาพระจันทร์
จันโท 20 จัน-โท Chan Tho ไม่ระบุ -
จันทระติ๊บ 40 จัน-ทะ-ระ-ติ๊บ Chan Tha Ra Tip หญิง -
จัณท์ฑิตา 36 จัน-ทิ-ตา Chan Thi Ta ไม่ระบุ -
จันจุรา 27 จัน-จุ-รา Chan Chu Ra หญิง ชำนาญ
จันทร์ธิดา 39 จัน-ทิ-ดา Chan Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวของพระจันทร์
จันทิวา 27 จัน-ทิ-วา Chan Thi Wa หญิง พระจันทร์และเวลากลางวัน
จันทร์พร 41 จัน-พอน Chan Phon หญิง ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
จันทเกษ 23 จัน-ทะ-เกด Chan Tha Ket ไม่ระบุ สูงสุดเหมือนพระจันทร์
จันทร์ติ๊ง 45 จัน-ติ๊ง Chan Ting ชาย -
จันทร์จี๋ 45 จัน-จี๋ Chan Chi หญิง -
กลิ่นจันทร์ 46 กลิ่น-จัน Klin Chan หญิง -
จันสม 27 จัน-สม Chan Som หญิง เสมอด้วยจันทร์
จัญญารักษณ์ 46 จัน-ยา-รัก-สะ Chan Ya Rak Sa หญิง -
เพียงจรร 41 เพียง-จัน Phiang Chan ไม่ระบุ -
ก้านจันทร์ 38 ก้าน-จัน Kan Chan หญิง -
จันทร์เพชร์ 54 จัน-เพ็ด-ชะ Chan Phet Cha หญิง -
จันทร์ทอง 38 จัน-ทอง Chan Thong หญิง พระจันทร์ทอง
จรรญาลักษณ์ 48 จัน-ยา-ลัก Chan Ya Lak ไม่ระบุ -
รักตจันทน์ 42 รัก-ตะ-จัน Rak Ta Chan หญิง จันทน์แดง
จันทร์จรีย์ 63 จัน-จะ-รี Chan Cha Ri หญิง ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จันฟอง 31 จัน-ฟอง Chan Fong หญิง -
จันทปะภา 24 จัน-ทะ-ปะ-พา Chan Tha Pa Pha ไม่ระบุ แสงจันทร์
จันผล 29 จัน-ผน Chan Phon หญิง -
ชนจันทร์ 36 ชน-นะ-จัน Chon Na Chan หญิง ยอดคน
จรรยธร 30 จัน-ยะ-ทอน Chan Ya Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งความประพฤติดี
จันทร์บุภา 34 จัน-บุ-พา Chan Bu Pha หญิง -
วงศ์จันทร์ 53 วง-จัน Wong Chan หญิง -
ชิดจันทร์ 36 ชิด-จัน Chit Chan หญิง ใกล้ชิดดวงจันทร์
จันจุฬา 28 จัน-จุ-ลา Chan Chu La ไม่ระบุ จุกของลูกจัน
แปลงจันทร์ 41 แปลง-จัน Plaeng Chan ชาย -
วงค์พระจันทร์ 66 วง-พระ-จัน Wong Phra Chan ไม่ระบุ -
จันทร์ดี 37 จัน-ดี Chan Di หญิง พระจันทร์ที่ดี
จันธิมา 29 จัน-ทิ-มา Chan Thi Ma หญิง งามเหมือนพระจันทร์
จันทภส 24 จัน-ทะ-พด Chan Tha Phot หญิง -
เทียมจันทร์ 52 เทียม-จัน Thiam Chan หญิง -
จันทร์ทาน้อย 52 จัน-ทา-น้อย Chan Tha Noi หญิง -
จันทร์ตอน 43 จัน-ตอน Chan Ton หญิง -
จันจิตตรา 36 จัน-จิด-ตรา Chan Chit Tra ไม่ระบุ ลูกจันที่สวยงาม
หอมจันทร์ 45 หอม-จัน Hom Chan หญิง กล้วยชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม