บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จัญญพัชร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จัญญพัชร
ชื่อ จัญญพัชร ความหมาย แปลว่า ผู้มีกิริยาที่ดีดุจเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัน-ยะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จัญญพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จัญญพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จัญญพัชร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จัญญพัชร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ จัญญพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จัญญพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ จัญญพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จัญญพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ จัญญพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จัญญพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประจันทร์ 39 ประ-จัน Pra Chan ชาย -
สายจันทร์ 45 สาย-จัน Sai Chan ชาย -
กิ่งจันทร์ 37 กิ่ง-จัน King Chan หญิง -
มวลจันทร์ 46 มวน-จัน Muan Chan หญิง -
จันทริษฎ์ 42 จัน-ทะ-ริด Chan Tha Rit ชาย ผู้เป็นที่รักของจันทร์
จันท์แรม 36 จัน-แรม Chan Raem หญิง พระจันทร์ข้างแรม
จันทราลักษณ์ 50 จัน-ทรา-ลัก Chan Thra Lak หญิง -
จันทร์ถิน 39 จัน-ถิน Chan Thin หญิง -
จันทร์จร 39 จัน-จอน Chan Chon หญิง -
พิจัน 27 พิ-จัน Phi Chan หญิง -
จันทมณี 33 จัน-ทะ-มะ-นี Chan Tha Ma Ni หญิง แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันฉาย 29 จัน-ฉาย Chan Chai หญิง พระจันทร์ส่องแสงออกมา
จันท์เที่ยง 46 จัน-เที่ยง Chan Thiang หญิง -
จัณณ์พัชส์ 59 จัน-พัด Chan Phat หญิง เจริญเหมือนพระจันทร์
ชิดจันทร์ 36 ชิด-จัน Chit Chan หญิง ใกล้ชิดดวงจันทร์
จันทน์ธมน 44 จัน-ทะ-มน Chan Tha Mon หญิง ผู้สวยดุจต้นจันทน์หอม
จรรยศิริ 41 จัน-ยะ-สิ-หริ Chan Ya Si Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม
จันตรี 29 จัน-ตรี Chan Tri หญิง จันทร์ทั้ง 3
มลจันทร์ 40 มน-จัน Mon Chan หญิง -
จันทิรา 25 จัน-ทิ-รา Chan Thi Ra หญิง พระจันทร์
จันทร์ธารา 39 จัน-ทา-รา Chan Tha Ra ไม่ระบุ น้ำจันทร์, ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงจันทร์
จันทร์เนียร 55 จัน-เนียน Chan Nian หญิง -
วิมลจันทร์ 50 วิ-มน-จัน Wi Mon Chan หญิง -
ลิจันทร์ 39 ลิ-จัน Li Chan หญิง -
พ่อจันทร์ 44 พ่อ-จัน Pho Chan ชาย -
จันมอญ 30 จัน-มอน Chan Mon หญิง -
จันทร์สา 37 จัน-สา Chan Sa หญิง -
จันเป็น 32 จัน-เป็น Chan Pen ไม่ระบุ -
สิริจันทร์ 48 สิ-หริ-จัน Si Ri Chan หญิง -
จันทกานต์ 35 จัน-ทะ-กาน Chan Tha Kan หญิง ราตรีกาล, งามดังพระจันทร์
จันทรภัสร์ 45 จัน-ทะ-ระ-พัด Chan Tha Ra Phat หญิง แสงจันทร์
จันทร์เรือง 50 จัน-เรือง Chan Rueang หญิง -
จันทร์นิภา 40 จัน-นิ-พา Chan Ni Pha หญิง -
ประจัน 25 ประ-จัน Pra Chan ชาย -
จรรย์สุดา 41 จัน-สุ-ดา Chan Su Da หญิง ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จันทิภัค 29 จัน-ทิ-พัก Chan Thi Phak หญิง -
จันทรจิรา 35 จัน-ทะ-ระ-จิ-รา Chan Tha Ra Chi Ra ไม่ระบุ พระจันทร์ที่คงอยู่ตลอดกาล
จันทน์จุฑา 41 จัน-จุ-ทา Chan Chu Tha หญิง สูงส่งเหมือนพระจันทร์
จันทร์เทพ 40 จัน-เทบ Chan Thep หญิง เทวดาแห่งพระจันทร์
จันทร์ทีปต์ 51 จัน-ทีบ Chan Thip ได้ทั้งชายและหญิง ความรุ่งเรืองของดวงจันทร์