บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จัญญนัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จัญญนัฐ
ชื่อ จัญญนัฐ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัน-ยะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Ya Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จัญญนัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จัญญนัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จัญญนัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จัญญนัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ จัญญนัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จัญญนัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญนัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ จัญญนัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญนัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จัญญนัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญนัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จัญญนัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จัญญนัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จัญญนัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทรรัช 30 จัน-ทะ-ระ-รัด Chan Tha Ra Rat ไม่ระบุ อัญมนีสีขาว(บุษย์น้ำเพชร)
จันทร์เพ็ง 49 จัน-เพ็ง Chan Pheng หญิง พระจันทร์เต็มดวง
จันเป็ง 29 จัน-เป็ง Chan Peng หญิง -
จันตรา 23 จัน-ตรา Chan Tra หญิง -
จรรญามณฑ์ 41 จัน-ยา-มน Chan Ya Mon หญิง ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับตน
มลิจันทร์ 44 มะ-ลิ-จัน Ma Li Chan หญิง -
ประจัน 25 ประ-จัน Pra Chan ชาย -
จันทร์ทิวา 41 จัน-ทิ-วา Chan Thi Wa หญิง พระจันทร์และเวลากลางวัน
จรรยภรณ์ 41 จัน-ยะ-พอน Chan Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
พงศ์จันทร์ 55 พง-จัน Phong Chan หญิง -
นันทจันทร์ 44 นัน-ทะ-จัน Nan Tha Chan หญิง -
จันทร์มณี 46 จัน-มะ-นี Chan Ma Ni หญิง แก้วจันทร์
ก้านจันทร์ 38 ก้าน-จัน Kan Chan หญิง -
จันทมณี 33 จัน-ทะ-มะ-นี Chan Tha Ma Ni หญิง แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทร์ใด 36 จัน-ดัย Chan Dai หญิง -
จันทร์ติ้บ 40 จัน-ติ้บ Chan Tip ชาย -
จันทรเทวี 36 จัน-ทะ-ระ-เท-วี Chan Tha Ra The Wi หญิง หญิงสาวที่งดงามดุจดวงจันทร์
จันแดง 20 จัน-แดง Chan Daeng หญิง พระจันทร์สีแดง
วิมลจันทร์ 50 วิ-มน-จัน Wi Mon Chan หญิง -
สุจรรย์จรา 50 สุ-จัน-จะ-รา Su Chan Cha Ra หญิง -
จันพิมล 38 จัน-พิ-มน Chan Phi Mon ไม่ระบุ -
จันทรหอม 36 จัน-ทะ-ระ-หอม Chan Tha Ra Hom หญิง -
บัวจันทร์ 41 บัว-จัน Bua Chan หญิง -
จันทิภัค 29 จัน-ทิ-พัก Chan Thi Phak หญิง -
กวินจันทร์ 45 กะ-วิน-จัน Ka Win Chan หญิง ดีงามเหมือนพระจันทร์
จันทรเพ็ญ 42 จัน-เพ็น Chan Phen หญิง พระจันทร์เต็มดวง
จันทร์ละบุญ 46 จัน-ละ-บุน Chan La Bun ชาย บุญและดวงจันทร์
จีรจรรยา 40 จี-ระ-จัน-ยา Chi Ra Chan Ya หญิง ผู้ประพฤติดีตลอดกาล
จันทิชา 23 จัน-ทิ-ชา Chan Thi Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดจากดวงจันทร์
เจือจันทน์ 51 เจือ-จัน Chuea Chan หญิง ผสมด้วยจันทน์หอม
จันทรวัทน์ 45 จัน-ทระ-วัด Chan Sa Wat ชาย ใบหน้างามดุจจันทร์
จันทร์อับ 41 จัน-อับ Chan Ap หญิง -
เจตจรรโลง 37 เจด-จัน-โลง Chet Chan Long ชาย ตั้งใจทำให้ดี, หมายใจสร้างสรรค์
จันทร์จิราภรณ์ 63 จัน-จิ-รา-พอน Chan Chi Ra Phon หญิง ประเสริฐตลอดกาลเหมือนพระจันทร์
วาทจันทร์ 37 วาด-จัน Wat Chan ชาย -
จันทร์รอน 44 จัน-รอน Chan Ron หญิง -
จันทรวิมล 41 จัน-ทะ-ระ-วิ-มน Chan Tha Ra Wi Mon หญิง บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์
จรุงจันทร์ 42 จะ-รุง-จัน Cha Rung Chan หญิง พระจันทร์ที่งดงามจนเป็นที่พอใจยิ่ง
จันไท 25 จัน-ทัย Chan Thai ไม่ระบุ การขึ้นของดวงจันทร์
จรรยาวัลย์ 56 จัน-ยา-วัน Chan Ya Wan หญิง เชื้อสายผู้ที่มีความประพฤติดี