บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จักริน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จักริน
ชื่อ จักริน ความหมาย แปลว่า พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้) เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัก-กะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chak Ka Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักริน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จักริน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักริน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักริน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ จักริน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จักริน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จักริน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จักริน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จักริน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จักริน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จักรภัทร์ 34 จัก-พัด Chak Phat ชาย การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
พัฒนจักร 35 พัด-ทะ-นะ-จัก Phat Tha Na Chak ชาย -
ประจักษ 25 ประ-จัก-สะ Pra Chak Sa ชาย -
ประจักษณ์ 39 ประ-จัก-สะ Pra Chak Sa ไม่ระบุ -
กรจักร 20 กอ-ระ-จัก Ko Ra Chak ไม่ระบุ จักรหรือวงจรแห่งความรุ่งเรือง
จักรพงศ์ 41 จัก-กระ-พง Chak Kra Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
เบ็ญจรักษ์ 44 เบ็น-จัก Ben Chak หญิง -
ทองจักร 24 ทอง-จัก Thong Chak หญิง -
ประจักษ์ทัย 47 ประ-จัก-ทัย Pra Chak Thai ชาย -
จักรนนท์ 35 จัก-นน Chak Non ไม่ระบุ ผู้เป็นความยินดีของแว่นแคว้น
จักรกฤช 19 จัก-กริด Chak Krit ชาย อาวุธของแว่นแคว้น
จักรพันธุ์ 46 จัก-พัน Chak Phan ชาย เชื้อสายพระนารายณ์
จักพรรดิ 32 จัก-พัด Chak Phat ชาย การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
ยุทธจักร 29 ยุด-ทะ-จัก Yut Tha Chak ชาย -
จักพรรณ 32 จัก-พัน Chak Phan ไม่ระบุ เชื้อสายพระนารายณ์
ศุภจักขณ์ 36 สุ-พะ-จัก Su Pha Chak ชาย ผู้รู้ถึงความดีงาม
ทองจักร์ 33 ทอง-จัก-กะ Thong Chak Ka ชาย -
จักรฤต 19 จัก-ริด Chak Rit ชาย ผู้อาศัยในแว่นแค้วน
จักภาพ 21 จัก-พาบ Chak Phap ไม่ระบุ -
จักกริช 22 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรน้อย
ภูมิจักษ์ 36 พูม-จัก Phum Chak ชาย ผู้ดูแผ่นดิน
พิจักษณ์ 41 พิ-จัก Phi Chak ชาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ผู้ฉลาดยิ่ง
จักรวรรษ 33 จัก-วัด Chak Wat ไม่ระบุ การหมุนเวียนของฝน
จักริตะ 26 จัก-ริ-ตะ Chak Ri Ta ชาย -
จักกิต 19 จัก-กิด Chak Kit ชาย ชื่อเสียงที่หมุนเวียน
ไชยจักษ์ 43 ชัย-จัก Chai Chak ชาย จักรแห่งชัยชนะ
จักษ์ 24 จัก Chak ชาย ผู้รู้, ผู้เห็น
จักกรี 23 จัก-กรี Chak Kri ชาย ผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์
จักรกฤษ์ 30 จัก-กริ Chak Kri ชาย พระนารายณ์ทรงจักร
จักรยุทธ 29 จัก-ยุด Chak Yut ไม่ระบุ -
ปจักษ์ 26 ปะ-จัก Pa Chak ชาย -
ประจักสิน 37 ประ-จัก-สิน Pra Chak Sin ชาย -
จักรวรรดิ์ 43 จัก-วัน Chak Wan ไม่ระบุ รัฐหรือสหภาพของรัฐต่าง ๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข
จักรภัทรพงศ์ 51 จัก-พัด-พง Chak Phat Phong ชาย เชื้อสายผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
จักร์ 24 จัก-กะ Chak Ka ชาย -
จักรฏษณ์ 42 จัก-รด Chak Rot ชาย -
จักณาวุธ 28 จัก-นา-วุด Chak Na Wut ไม่ระบุ -
กงจักร 18 กง-จัก Kong Chak หญิง สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆ โดยรอบ
จักพงษ์ 34 จัก-พง Chak Phong ชาย เชื้อสายพระนารายณ์
จักรเรศ 28 จัก-เรด Chak Ret ชาย พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช