บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จักรินพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จักรินพันธ์
ชื่อ จักรินพันธ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้) เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัก-กริน-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chak Karin Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักรินพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จักรินพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักรินพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักรินพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ จักรินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จักรินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จักรินพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ จักรินพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จักรพันธ์ 45 จัก-กระ-พัน Chak Kra Phan ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรกิจ 26 จัก-กิด Chak Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงที่หมุนเวียน
จุลจักร์ 37 จุน-จัก-กะ Chun Chak Ka ไม่ระบุ บุตรของแว่นแคว้น
จักสิน 27 จัก-สิน Chak Sin ไม่ระบุ -
จักราวุธ 27 จัก-กรา-วุด Chak Kra Wut ชาย ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักรีวัช 34 จัก-กรี-วัด Chak Kri Wat ไม่ระบุ จักรที่อยู่ในกรอบ
จักรฤกษณ์ 35 จัก-รึ-กะ-สะ Chak Rue Ka Sa ไม่ระบุ -
จักรธร 23 จัก-กระ-ทอน Chak Kra Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งจักร, พระราชา, พระนารายณ์
ธนจักร 24 ทะ-นะ-จัก Tha Na Chak ชาย ผู้มีวงจรของผู้มีทรัพย์
สมจักร์ 36 สม-จัก-กะ Som Chak Ka ชาย -
จักรดุลย์ 40 จัก-กระ-ดุน Chak Kra Dun ชาย คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค
จักรกรด 21 จัก-กรด Chak Krot ชาย -
ประจัก 21 ประ-จัก Pra Chak ชาย -
ยุทธจักร์ 38 ยุด-ทะ-จัก Yut Tha Chak ชาย โลกของผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้
จักร์อักษร 43 จัก-กะ-อัก-สอน Chak Ka Ak Son ไม่ระบุ -
จักรวรรดิ 34 จัก-กระ-หวัด Chak Kra Wat ชาย -
จักรไกร 29 จัก-กรัย Chak Krai ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยจักร, ผู้ยิงใหญ่ในแผ่นดิน
จักร์รินทร์ 51 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
สุวิจักษณ์ 47 สุ-วิ-จัก Su Wi Chak ชาย ฉลาดล้ำ
ชัยจักร 29 ชัย-จัก Chai Chak ไม่ระบุ จักรแห่งชัยชนะ
จักรรัตน์ 40 จัก-กระ-รัด Chak Kra Rat หญิง จักรแก้ว
จักรอรุณ 31 จัก-อะ-รุน Chak A Run ชาย -
จักราพัฒน์ 45 จัก-รา-พัด Chak Ra Phat ชาย ความเจริญที่หมุนเวียน
จักกรี 23 จัก-กรี Chak Kri ชาย ผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์
จักรกริสน์ 45 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรน้อย
วิจักษณ์ 39 วิ-จัก Wi Chak ชาย แจ่มแจ้ง
จักวรรณ์ 39 จัก-วัน Chak Wan ชาย รัฐหรือสหภาพของรัฐต่าง ๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข
จักรกรเดช 25 จัก-กอ-ระ-เดด Chak Ko Ra Det ไม่ระบุ จักรที่มีแสงสว่างและอำนาจ
จักรกฤษณี 33 จัก-กริด-นี Chak Krit Ni ชาย -
กงจักร 18 กง-จัก Kong Chak หญิง สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆ โดยรอบ
จักษ์ 24 จัก Chak ชาย ผู้รู้, ผู้เห็น
จักร์พงษ์ 47 จัก-กะ-พง Chak Ka Phong ชาย -
จักรศิลป์ 43 จัก-สิน Chak Sin ชาย -
จักรีวัชร 38 จัก-กรี-วัด Chak Kri Wat ไม่ระบุ จักรเพชร
จักรี 22 จัก-กรี Chak Kri ชาย ผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์
กฤษณ์ประจักษ์ 54 กริด-ปะ-จัก Krit Pa Chak ชาย ผู้รู้แจ้งจริงดังองค์กฤษณะ
อินจักร 30 อิน-จัก In Chak ชาย -
จักรกิต 23 จัก-กิด Chak Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงที่หมุนเวียน
จักรฏษณ์ 42 จัก-รด Chak Rot ชาย -
จักรพัฒน์ 44 จัก-พัด Chak Phat ไม่ระบุ ความเจริญที่หมุนเวียน