บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จักธนัฐพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จักธนัฐพันธ์
ชื่อ จักธนัฐพันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื่อสายของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จัก-ทะ-นัด-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chak Tha Nat Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักธนัฐพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จักธนัฐพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักธนัฐพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จักธนัฐพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ จักธนัฐพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จักธนัฐพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จักธนัฐพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ จักธนัฐพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จักธนัฐพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ จักธนัฐพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จักรินพันธ์ 54 จัก-กริน-พัน Chak Karin Phan ชาย เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้)
จักรพรรณ 36 จัก-พัน Chak Phan ชาย เชื้อสายพระนารายณ์
จักสิน 27 จัก-สิน Chak Sin ไม่ระบุ -
ยุทธจักร 29 ยุด-ทะ-จัก Yut Tha Chak ชาย -
จักริสย์ 43 จัก-ริด Chak Rit ไม่ระบุ ผู้อาศัยในแว่นแค้วน
จุลจักร 28 จุน-จัก Chun Chak ชาย จักรน้อย, จักรย่อย, เจ้าชาย
ปจักษ์ 26 ปะ-จัก Pa Chak ชาย -
จักรธร 23 จัก-กระ-ทอน Chak Kra Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งจักร, พระราชา, พระนารายณ์
กงจักร์ 27 กง-จัก Kong Chak หญิง สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆ โดยรอบ
จักษ์กรี 36 จัก-กรี Chak Kri ชาย ผู้มีจักร หมายถึง พระนารายณ์
จักรกิจ 26 จัก-กิด Chak Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงที่หมุนเวียน
จักรภัทรพงศ์ 51 จัก-พัด-พง Chak Phat Phong ชาย เชื้อสายผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
จักวัน 26 จัก-กะ-วัน Chak Ka Wan หญิง เป็นที่ยินดีชอบพอพึงพอใจ
จักรชฎา 23 จัก-ชะ-ดา Chak Cha Da ไม่ระบุ จักรและชฎา
จักกราวุฒิ 31 จัก-กรา-วุด Chak Kra Wut ไม่ระบุ ความรู้ที่หมุนเวียน
จักรวรรธน์ 47 จัก-วัด Chak Wat ไม่ระบุ ความเจริญที่หมุนเวียน
จักรินทร์ 38 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น(มีคำสงวน ห้ามใช้)
จักรพรรดิ์ 45 จัก-พัน-ระ Chak Phan Ra ชาย พระราชาธิราช
จักรกริสน์ 45 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรน้อย
จักร์กริศน์ 54 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย จักรและกริช
จักพรรดิ์ 41 จัก-พัน-ระ Chak Phan Ra ชาย เชื้อสายพระนารายณ์
คมจักร 24 คม-จัก Khom Chak ชาย -
จักรพงศ์ 41 จัก-กระ-พง Chak Kra Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จักรวรินทร์ 48 จัก-วะ-ริน Chak Wa Rin ไม่ระบุ จักรที่เจ้าแห่งความประเสริฐ
ประจักรา 26 ประ-จัก-รา Pra Chak Ra ชาย -
จักรรัตน์ 40 จัก-กระ-รัด Chak Kra Rat หญิง จักรแก้ว
จักพรรณ์ 41 จัก-พัน-ระ Chak Phan Ra ชาย เชื้อสายพระนารายณ์
วัฎจักร 30 วัด-จัก Wat Chak ไม่ระบุ -
สุวิจักขณ์ 45 สุ-วิ-จัก Su Wi Chak ชาย ผู้เฉียบแหลมยิ่ง, ผู้ฉลาดยิ่ง
จักร์รวี 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
จักร์อักษร 43 จัก-กะ-อัก-สอน Chak Ka Ak Son ไม่ระบุ -
ประจัคร 28 ประ-จัก Pra Chak ชาย -
จักรรินทร์ 42 จัก-ริน Chak Rin ชาย พระราชา
วิจักขณ์ 37 วิ-จัก Wi Chak ชาย รู้แจ้งฉลาด
จักริ 19 จัก-ริ Chak Ri ชาย จักร
วรจักร 25 วอ-ระ-จัก Wo Ra Chak ชาย -
จักรทอง 24 จัก-ทอง Chak Thong ชาย จักรทองคำ
จักรปรุฬห์ 41 จัก-ปรุน Chak Prun ชาย การหมุนเวียนที่งดงาม จักรแห่งความเจริญ
จักรจรัส 36 จัก-จะ-หรัด Chak Cha Rat ชาย จักรที่รุ่งเรือง
จักรกริศวร์ 50 จัก-กริด Chak Krit ชาย ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ในการหมุนเวียน