บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ จตุรณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ จตุรณย์
ชื่อ จตุรณย์ ความหมาย แปลว่า เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง ๔ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า จะ-ตุ-รน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Tu Ron
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จตุรณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ จตุรณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จตุรณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ จตุรณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ จตุรณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ จตุรณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จตุรณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ จตุรณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ จตุรณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ จตุรณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัจจราพร 39 อัด-จะ-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง -
จตุรเมธ 25 จะ-ตุ-ระ-เมด Cha Tu Ra Met ชาย -
รสจรินทร์ 44 รด-จะ-ริน Rot Cha Rin หญิง -
จะนู 17 จะ-นู Cha Nu หญิง -
นิศจรา 27 นิด-จะ-รา Nit Cha Ra หญิง ชื่อแม่น้ำแห่งหนึ่ง
เจะไอนี 39 เจะ-อัย-นี Che Aiya Ni หญิง -
กัญจพร 27 กัน-จะ-พร Kan Cha Phon ไม่ระบุ -
เจะมารีนา 35 เจะ-มา-รี-นา Che Ma Ri Na หญิง -
จรณินท์ 34 จะ-ระ-นิน Cha Ra Nin หญิง เป็นใหญ่ด้วยความประพฤติ
จรัสรักษ์ 43 จะ-หรัด-รัก Cha Rat Rak ไม่ระบุ ผู้รักษาความความรุ่งเรือง
ปัญจสุทธิ์ 42 ปัน-จะ-สุด Pan Cha Sut ชาย บริสุทธิ์ 5 ประการ
เจริญวัชร 36 จะ-เริน-วัด Cha Roen Wat ชาย ผู้งอกงามดุจเพชร, ผู้เจริญงอกงามยิ่ง
จตุรภุฎ 21 จะ-ตุ-ระ-พุด Cha Tu Ra Phut ไม่ระบุ พระวิษณุ, พระคเณศ
ปัญจนี 28 ปัน-จะ-นี Pan Cha Ni หญิง ห้า
จรุณกัณต์ 38 จะ-รุน-กัน Cha Run Kan ไม่ระบุ -
แรงเจริญ 28 แรง-จะ-เริน Raeng Cha Roen ชาย -
จตุรภุช 18 จะ-ตุ-ระ-พุด Cha Tu Ra Phut ชาย พระวิษณุ, พระคเณศ
กัญจน์ชเนตร์ 54 กัน-จะ-ชะ-เนด Kan Cha Cha Net ได้ทั้งชายและหญิง ผู้กำเนิดทอง
จรินันท์ 38 จะ-ริ-นัน Cha Ri Nan หญิง -
ชัยเจริญ 34 ชัย-จะ-เริน Chai Cha Roen ไม่ระบุ ชัยชนะอันประเสริฐ
กิจวัฒ 24 กิด-จะ-วัด Kit Cha Wat ชาย ผู้มีความเจริญในหน้าที่การงาน
พจนารถ 25 พด-จะ-นาด Phot Cha Nat หญิง เนื้อความของคำพูด
เจนิทตา 22 จะ-เหนิด-ตา Cha Noet Ta ไม่ระบุ -
จิตรกาญจนา 35 จิด-กาน-จะ-นา Chit Kan Cha Na หญิง -
จรุงกลิ่น 30 จะ-รุง-กลิ่น Cha Rung Klin หญิง -
เบญจลักษณ์ 43 เบน-จะ-ลัก Ben Cha Lak หญิง -
คงเจริญ 26 คง-จะ-เริน Khong Cha Roen ชาย -
จรัญน้อย 39 จะ-รัน-น้อย Cha Ran Noi ชาย -
จตุรภัทรกรณ์ 43 จะ-ตุ-ระ-พัด-กอน Cha Tu Ra Phat Kon ไม่ระบุ การกระทำในสิ่งประเสริฐ 4 ประการ
จรุงเกียรติ์ 51 จะ-รุง-เกียด Cha Rung Kiat ชาย ชักชวนให้สร้างเกียรติ
มัญจะนา 29 มัน-จะ-นา Man Cha Na ไม่ระบุ -
เจะนูรีดา 32 เจะ-นู-รี-ดา Che Nu Ri Da ไม่ระบุ -
ทัพพ์จรัส 51 ทับ-จะ-หรัด Thap Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติ
นัดจรี 27 นัด-จะ-รี Nat Cha Ri หญิง ความประพฤติของนักปราชญ์
จรัสพงษ์ 44 จะ-หรัด-พง Cha Rat Phong ไม่ระบุ เชื้อสายที่รุ่งเรือง
อุจยา 22 อุด-จะ-ยา Ut Cha Ya หญิง ควรสรรเสริญ
สุพจนา 28 สุ-พด-จะ-นา Su Phot Cha Na หญิง -
จุฑาลักษณ์ 40 จะ-ทา-ลัก Cha Tha Lak หญิง ผมจุก, ลักษณ์ของผมจุก
จรินทร์ทิพย์ 63 จะ-ริน-ทิบ Cha Rin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่ในการเดินทาง
จรูญเพ็ญ 38 จะ-รูน-เพ็น Cha Run Phen ชาย -