บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ครุชาติ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ครุชาติ
ชื่อ ครุชาติ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า คะ-รุ-ชาด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Ru Chat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ครุชาติ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ครุชาติ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ครุชาติ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ครุชาติ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ครุชาติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ครุชาติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ครุชาติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ครุชาติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ครุชาติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ครุชาติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัคพิชา 24 พัก-คะ-พิ-ชา Phak Kha Phi Cha หญิง -
คณเครือวัลย์ 65 คะ-นะ-เครือ-วัน Kha Na Khruea Wan หญิง -
ภัควุฒ 19 พัก-คะ-วุด Phak Kha Wut ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคลอุดมโชค
คชานนท์ 27 คะ-ชา-นน Kha Cha Non ชาย ช้างแห่งความยินดี
คะนึงนิจ 35 คะ-นึง-นิด Kha Nueng Nit หญิง คิดถึงเสมอ
คณารัชต์ 32 คะ-นา-รัด Kha Na Rat หญิง มีแก้วมาก
ภัควรรณ 28 พัก-คะ-วัน Phak Kha Wan ไม่ระบุ ผู้นอบน้อมต่อความรู้
คณุตม์ 27 คะ-นุด Kha Nut ชาย ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คนัมภรณ์ 37 คะ-นัม-พอน Kha Nam Phon ไม่ระบุ -
อัครวุฒิ 32 อัก-คะ-ระ-วุด Ak Kha Ra Wut ชาย -
วราคณา 21 วะ-รา-คะ-นา Wa Ra Kha Na หญิง -
คนึงยศ 31 คะ-นึง-ยด Kha Nueng Yot ไม่ระบุ คิดถึงเกียรติคุณ
อัครวิชช์ 41 อัก-คะ-ระ-วิด Ak Kha Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
คณกร 14 คะ-นะ-กอน Kha Na Kon ชาย ผู้สร้างหมู่คณะ
ภัควดี 23 พัก-คะ-วะ-ดี Phak Kha Wa Di หญิง -
คณิตินทร์ 39 คะ-นิ-ติน Kha Ni Tin ไม่ระบุ เจ้าแห่งการคำนวณ
ภัคภณ 15 พัก-คะ-พน Phak Kha Phon ชาย มีโชคดีเป็นพลัง
ภัคลภัสส 34 พัก-คะ-ละ-พัด Phak Kha La Phat หญิง -
พิรุฬห์คณุตม์ 63 พิ-รุน-คะ-นุด Phi Run Kha Nut ชาย -
ฆนาศัย 28 คะ-นา-สัย Kha Na Sai ไม่ระบุ ที่อยู่แห่งเมฆ คือ อากาศ
คเณศพงศ์ 44 คะ-เนด-พง Kha Net Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ, เชื้อสายของพระพิฆเนศ
คณิน 18 คะ-นิน Kha Nin ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในคณะ
ภควันท์ 30 พะ-คะ-วัน Pha Kha Wan ชาย ผู้มีโชค
คณาเดช 15 คะ-นา-เดด Kha Na Det ชาย มีอำนาจมาก
มาฆนันท์ 33 มา-คะ-นัน Ma Kha Nan ชาย ความยินดีในเดือนมาฆะ
ฆนนาท 15 คะ-นะ-นาด Kha Na Nat ชาย เสียงฟ้าร้อง
ภัครินทร์ 36 พัก-คะ-ริน Phak Kha Rin หญิง -
อังคณางค์ 37 อัง-คะ-นาง Ang Kha Nang หญิง หญิงที่มีความงดงาม
ฆรณี 19 คะ-ระ-นี Kha Ra Ni หญิง แม่ศรีเรือน
คณางค์ณิช 36 คะ-นาง-นิด Kha Nang Nit หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์ที่เป็นองค์ประกอบของคณะ
คทาวุธ 17 คะ-ทา-วุด Kha Tha Wut ชาย มีกระบองเป็นอาวุธ
อัคคเดชา 24 อัก-คะ-เด-ชา Ak Kha De Cha ชาย ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
คเณศอนันต์ 50 คะ-เนด-อะ-นัน Kha Net A Nan ชาย พระคเนศผู้ไม่จบสิ้น
คชาฆฤต 14 คะ-ชา-คะ-ริด Kha Cha Kha Rit ชาย แสงสว่างของช้างใหญ่
คณานิตย์ 39 คะ-นา-นิด Kha Na Nit ไม่ระบุ สม่ำเสมอมาก
คนึงหา 22 คะ-นึง-หา Kha Nueng Ha หญิง -
กัญคณัฏฐ์ 49 กัน-คะ-นัด Kan Kha Nat ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีหมู่คณะมั่นคง
คะวา 15 คะ-วา Kha Wa ชาย -
ลัคนาวรรณ 39 ลัก-คะ-นา-วัน Lak Kha Na Wan หญิง -
สุคชา 15 สุ-คะ-ชา Su Kha Cha ชาย ช้างที่ดี