บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ คณินณัฎฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ คณินณัฎฐ์
ชื่อ คณินณัฎฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า คะ-นิน-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Nin Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัครพงศ์ 44 อัก-คะ-ระ-พง Ak Kha Ra Phong ชาย -
นคเรศ 22 นะ-คะ-เรด Na Kha Ret ชาย -
คชาพัฒน์ 36 คะ-ชา-พัด Kha Cha Phat ชาย ช้างที่ทำให้เกิดความเจริญ, ช้างมงคล
คณิศร์ณิชา 45 คะ-นิด-นิ-ชา Kha Nit Ni Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
มาคสิทธิ์ 39 มา-คะ-สิด Ma Kha Sit ไม่ระบุ -
อังคณี 28 อัง-คะ-นี Ang Kha Ni ไม่ระบุ -
ลัคนาวรรณ 39 ลัก-คะ-นา-วัน Lak Kha Na Wan หญิง -
นภัคลัลน์ 44 นะ-พัด-คะ-ลัน Na Phat Kha Lan หญิง สาวสวยบนฟ้าอันยิ่งใหญ่
วัลภค 21 วัน-พะ-คะ Wan Pha Kha หญิง -
คทาวุธ 17 คะ-ทา-วุด Kha Tha Wut ชาย มีกระบองเป็นอาวุธ
ควนคนึง 31 ควน-คะ-นึง Khwon Kha Nueng ไม่ระบุ -
ณัฎฐ์คณุตม์ 59 นัด-คะ-นุด Nat Kha Nut หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าใคร
ภัควัต 22 พัก-คะ-วัด Phak Kha Wat ชาย นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้มีพระภาคเจ้า
รังควดี 28 รัง-คะ-วะ-ดี Rang Kha Wa Di หญิง ชื่อสตรี
คนึงนุช 24 คะ-นึง-นุด Kha Nueng Nut หญิง หญิงสาวที่คิดถึง
อัคณาพรรษ 40 อัก-คะ-นา-พัด Ak Kha Na Phat หญิง -
คทาธฤต 14 คะ-ทา-ทิด Kha Tha Thit ชาย ตะบองอันตั้งมั่น
ภควัต 18 พะ-คะ-วัด Pha Kha Wat ชาย ผู้มีโชคนามพระศิวะนาม
คณิตติน 28 คะ-นิด-ติน Kha Nit Tin ไม่ระบุ เจ้าแห่งการคำนวณ
คเนตร 18 คะ-เน-ตะ-ระ Kha Ne Ta Ra ชาย -
คณึง 16 คะ-นึง Kha Nueng หญิง คิดทบทวน นึกตรอง คํานึง
อัครฉัตร 34 อัก-คะ-ระ-ฉัด Ak Kha Ra Chat ไม่ระบุ -
คณัฐพัฒน์ 51 คะ-นัด-พัด Kha Nat Phat ชาย ความเจริญและมั่นคงของหมู่คณะ
ลัคนา 20 ลัก-คะ-นา Lak Kha Na หญิง เวลาอันเป็นมงคล
มัฆวัตว์ 40 มัก-คะ-วัด Mak Kha Wat ชาย ใจบุญ
สุคนิ 21 สุ-คะ-นิ Su Kha Ni ไม่ระบุ -
คะนึงจิต 33 คะ-นึง-จิด Kha Nueng Chit หญิง ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คัคเณศวร์ 45 คัก-คะ-เนด Khak Kha Net ชาย เป็นใหญ่ในสวรรค์
คะนิษฐา 31 คะ-นิด-ถา Kha Nit Tha ไม่ระบุ น้อง
สุรางคนาวรรณ 44 สุ-ราง-คะ-นา-วัน Su Rang Kha Na Wan หญิง -
อรักคนาง 27 อะ-รัก-คะ-นาง A Rak Kha Nang หญิง -
คณวัชร 25 คะ-นะ-วัด Kha Na Wat ชาย ผู้มีหมู่คณะ
อัครเรศ 31 อัก-คะ-ระ-เรด Ak Kha Ra Ret ชาย ผู้ประเสริฐเป็นเลิศ
ภัครพิมล 36 พัก-คะ-ระ-พิ-มน Phak Kha Ra Phi Mon หญิง -
คะนองเมฆ 31 คะ-นอง-เมก Kha Nong Mek ไม่ระบุ -
อัครดิษฐ์ 45 อัก-คะ-ระ-ดิด Ak Kha Ra Dit ชาย -
นุชคณิต 24 นุด-คะ-นิด Nut Kha Nit หญิง น้องหญิงผู้มีหน้าที่คำนวณ
คณิฏฐ์ษา 45 คะ-นิด-สา Kha Nit Sa หญิง ผู้ยืนอยู่ได้ด้วยหมู่คณะ, ความมั่นคงของหมู่คณะ
พูนคร์ 32 พู-นะ-คะ Phu Na Kha หญิง -
คเณศ์พร 39 คะ-เน-พอน Kha Ne Phon ไม่ระบุ ประเสริฐดั่งพระคเณศ