บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ คณินณัฎฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ คณินณัฎฐ์
ชื่อ คณินณัฎฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า คะ-นิน-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Nin Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คณินณัฎฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คณินณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ คณินณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภครักษ์ 27 พะ-คะ-รัก Pha Kha Rak ไม่ระบุ -
จอมคชา 24 จอม-คะ-ชา Chom Kha Cha ชาย พญาช้าง
คณินจ์ 33 คะ-นิน Kha Nin ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในคณะ
สาคเรศ 25 สา-คะ-เรด Sa Kha Ret ไม่ระบุ แม่น้ำห้วงน้ำทะเล
คณนันท์ 33 คะ-นะ-นัน Kha Na Nan หญิง ผู้ยินดีด้วยหมู่คณะ
คชานุศิษย์ 45 คะ-ชา-นุ-สิด Kha Cha Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอนเรื่องช้าง
คะนึงจิตร์ 46 คะ-นึง-จิด Kha Nueng Chit หญิง ใจที่คิดถึง
คนางค์ณิช 36 คะ-นาง-นิด Kha Nang Nit หญิง ท้องฟ้าที่หมดจด ชือเต็ม คือ คคนางค์ณิช
โภควัต 22 โพ-คะ-วัด Pho Kha Wat ชาย ให้ความบันเทิง
คนองเดช 22 คะ-นอง-เดด Kha Nong Det ไม่ระบุ -
คะวา 15 คะ-วา Kha Wa ชาย -
อัครฉัตร 34 อัก-คะ-ระ-ฉัด Ak Kha Ra Chat ไม่ระบุ -
ภคนางค์ 26 พะ-คะ-นาง Pha Kha Nang หญิง ผู้มีร่างกายนำโชค
คนัมพร 30 คะ-นัม-พอน Kha Nam Phon หญิง -
ฆนีกร 20 คะ-นี-กอน Kha Ni Kon ชาย ทำให้เข้มแข็งมั่นคง
คชรัณย์ 36 คะ-ชะ-รัน Kha Cha Ran ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่รัก
คริษฐา 26 คะ-ริด-ถา Kha Rit Tha ชาย น่านับถือที่สุด, สำคัญที่สุด
คณัสณัฏฐา 48 คะ-นัด-นัด-ถา Kha Nat Nat Tha ไม่ระบุ หมู่คณะของนักปราชญ์
คชาภัช 14 คะ-ชา-พัด Kha Cha Phat ชาย ผู้คัดเลือกช้าง, ผู้จำแนกช้าง
คมิกกันต์ 36 คะ-มิก-กัน Kha Mik Kan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักที่เตรียมจะก้าวไป
คณพัฒน์ 38 คะ-นะ-พัด Kha Na Phat ชาย ความเจริญแห่งหมู่คณะ
คัคนนันท์ 41 คัก-คะ-นะ-นัน Khak Kha Na Nan ชาย ชื่นชมท้องฟ้า
คณิตสร 27 คะ-นิด-สอน Kha Nit Son หญิง เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คคนนันทน์ 42 คะ-คะ-นะ-นัน Kha Kha Na Nan หญิง ผู้มีความสุขดุจฟ้า
คณิสส์ 36 คะ-นิด Kha Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู่เกิดมาเพื่อหมู่คณะ
คนึงพร 28 คะ-นึง-พอน Kha Nueng Phon ไม่ระบุ การคิดทบทวนอันประเสริฐ
คณพศ 24 คะ-นะ-พด Kha Na Phot ชาย มีอำนาจในหมู่คณะ
คเณศร 22 คะ-เน-สอน Kha Ne Son ชาย -
นาคราช 17 นาก-คะ-ราด Nak Kha Rat ไม่ระบุ -
คณยศ 24 คะ-นะ-ยด Kha Na Yot ชาย เกียรติคุณของหมู่คณะ
อิงคนันต์ 42 อิง-คะ-นัน Ing Kha Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้
วรางคนา 23 วะ-ราง-คะ-นา Wa Rang Kha Na ไม่ระบุ สาวสวย, สตรีงดงาม
อัครัช 24 อัก-คะ-รัด Ak Kha Rat ชาย เกิดก่อน
คเณศอนันต์ 50 คะ-เนด-อะ-นัน Kha Net A Nan ชาย พระคเนศผู้ไม่จบสิ้น
มฆวัน 23 มะ-คะ-วัน Ma Kha Wan หญิง ผู้มมีใจกว้างคือพระอินทร์
คณวัลย์ 42 คะ-นะ-วัน Kha Na Wan หญิง เชื้อสายแห่งหมู่คณะ
คณิศร์ณพิชญ์ 65 คะ-นิด-นะ-พิด Kha Nit Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คน
อัครโยธิน 43 อัก-คะ-ระ-โย-ทิน Ak Kha Ra Yo Thin ชาย -
คณุตม์ชศักดิ์ 55 คะ-นุด-ชะ-สัก Kha Nut Cha Sak ชาย ผู้มีชื่อเสียงเกิดมาดีเลิศเหนือกลุ่มคน
ณภคอร 20 นะ-พะ-คะ-ออน Na Pha Kha On หญิง -