บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ คชรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ คชรัณย์
ชื่อ คชรัณย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่รัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า คะ-ชะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Cha Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชาครีย์ 35 ชา-คะ-รี Cha Kha Ri หญิง ความพากเพียร, ความตื่นอยู่
คณนาถ 16 คะ-ระ-นาด Kha Ra Nat ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
อังคลักษณ์ 45 อัง-คะ-ลัก Ang Kha Lak ชาย -
ภัควรรณ 28 พัก-คะ-วัน Phak Kha Wan ไม่ระบุ ผู้นอบน้อมต่อความรู้
คนอง 17 คะ-นอง Kha Nong ชาย แสดงอาการร่าเริง
คณานันท์ 34 คะ-นา-นัน Kha Na Nan ไม่ระบุ ผู้เป็นที่ยินดีของหมู่คณะ
คะแนนสิน 36 คะ-แนน-สิน Kha Naen Sin ชาย คะแนนที่เกิดจากเงิน
คณิศตา 24 คะ-นิด-ตา Kha Nit Ta หญิง ผู้เป็นเจ้าแห่งหมู่คน
อัครวุฒิ 32 อัก-คะ-ระ-วุด Ak Kha Ra Wut ชาย -
อังคนา 22 อัง-คะ-นา Ang Kha Na หญิง หญิงสาว
ฐาน์คณุฒน์ 51 ถา-คะ-นุด Tha Kha Nut ชาย ผู้ประเสริฐและมั่นคงกว่าคนทั้งหลาย
คณาวุฒิ 24 คะ-นา-วุด Kha Na Wut ชาย มีความรู้มาก
ณภคอร 20 นะ-พะ-คะ-ออน Na Pha Kha On หญิง -
วรางคนา 23 วะ-ราง-คะ-นา Wa Rang Kha Na ไม่ระบุ สาวสวย, สตรีงดงาม
ภัคภิญญา 23 พัก-คะ-พิน-ยา Phak Kha Phin Ya หญิง -
ฆนีกร 20 คะ-นี-กอน Kha Ni Kon ชาย ทำให้เข้มแข็งมั่นคง
คนัญญ์หฤษฎ์ 54 คะ-นัน-หะ-ริด Kha Nan Ha Rit ชาย ผู้เป็นที่น่าชื่นชมในความรู้ของคน
คณารัชต์ 32 คะ-นา-รัด Kha Na Rat หญิง มีแก้วมาก
คฑาวุฒิ 22 คะ-ทา-วุด Kha Tha Wut ชาย ตะบองแห่งคำสำเร็จ
โภคดา 11 โพ-คะ-ดา Pho Kha Da หญิง มั่งคั่ง
คณินนิจ 33 คะ-นิน-นิด Kha Nin Nit ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในคณะเสมอ
คณิษฐา 27 คะ-นิด-ถา Kha Nit Tha หญิง น้อง
คนองเมฆ 27 คะ-นอง-เมก Kha Nong Mek ชาย -
อรักคนาง 27 อะ-รัก-คะ-นาง A Rak Kha Nang หญิง -
ภัควลัญญ์ 42 พัก-คะ-วะ-ลัน Phak Kha Wa Lan หญิง ผู้อาศัยโชคดี
คณาทิตย์ 35 คะ-นา-ทิด Kha Na Thit ไม่ระบุ ความรุ่งเรืองของหมู่คณะ
อังคะนา 26 อัง-คะ-นา Ang Kha Na ไม่ระบุ ผู้หญิง, นาง
คณากร 15 คะ-นา-กอน Kha Na Kon ชาย ที่รวมแห่งเมฆ
คณัฐพร 34 คะ-นัด-พอน Kha Nat Phon ไม่ระบุ ประเสริฐและมั่นคงในหมู่คณะ
อังครัตน์ 41 อัง-คะ-รัด Ang Kha Rat หญิง -
คธพร 20 คะ-ทะ-พอน Kha Tha Phon หญิง ตะบองอันประเสริฐ
ภคพน 18 พะ-คะ-พน Pha Kha Phon ไม่ระบุ ป่าไม้แห่งโชค
คนิน 18 คะ-นิน Kha Nin ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในคณะ
คณิตกาญจน์ 42 คะ-นิด-กาน Kha Nit Kan หญิง การคำนวณที่มีคุณค่า
มาฆนันท์ 33 มา-คะ-นัน Ma Kha Nan ชาย ความยินดีในเดือนมาฆะ
สุรางคนา 25 สุ-ราง-คะ-นา Su Rang Kha Na หญิง นางสวรรค์.
คนิต 16 คะ-นิด Kha Nit ไม่ระบุ ผู่เกิดมาเพื่อหมู่คณะ
คณิตศาสตร์ 47 คะ-นิด-ตะ-สาด Kha Nit Ta Sat ชาย -
คชาพัฒน์ 36 คะ-ชา-พัด Kha Cha Phat ชาย ช้างที่ทำให้เกิดความเจริญ, ช้างมงคล
อัญคณางค์ 39 อัน-คะ-นาง An Kha Nang หญิง -