บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ คชรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ คชรัณย์
ชื่อ คชรัณย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่รัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า คะ-ชะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Cha Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ คชรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ คชรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ คชรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คนึงจิตร 33 คะ-นึง-จิด Kha Nueng Chit หญิง ใจที่คิดถึง
คณนาค 19 คะ-นะ-นาก Kha Na Nak หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่ชน
อัครพงษ์ 41 อัก-คะ-ระ-พง Ak Kha Ra Phong ชาย -
คนางค์ณิช 36 คะ-นาง-นิด Kha Nang Nit หญิง ท้องฟ้าที่หมดจด ชือเต็ม คือ คคนางค์ณิช
คณวัฒน์ 36 คะ-นะ-วัด Kha Na Wat ชาย ผู้มีหมู่คณะ
นวลคนึง 33 นวน-คะ-นึง Nuan Kha Nueng หญิง -
คณิน 18 คะ-นิน Kha Nin ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในคณะ
คณินนิจ 33 คะ-นิน-นิด Kha Nin Nit ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในคณะเสมอ
คณิตตา 20 คะ-นิด-ตา Kha Nit Ta หญิง ดวงตาแห่งการคำนวณ
อังคะนา 26 อัง-คะ-นา Ang Kha Na ไม่ระบุ ผู้หญิง, นาง
ปริชษาลัคณ์ 45 ปริด-สา-ลัก-คะ Prit Sa Lak Kha หญิง -
คณิศร์ณิชา 45 คะ-นิด-นิ-ชา Kha Nit Ni Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ควนคนึง 31 ควน-คะ-นึง Khwon Kha Nueng ไม่ระบุ -
คะนองศิลป์ 49 คะ-นอง-สิน Kha Nong Sin หญิง -
คณิตถา 18 คะ-นิด-ถา Kha Nit Tha หญิง น้อง
อัครนาฏ 33 อัก-คะ-ระ-นาด Ak Kha Ra Nat หญิง สาวงามเป็นเลิศ
คนึงคิด 25 คะ-นึง-คิด Kha Nueng Khit ไม่ระบุ -
คณิศร์ฐิตา 50 คะ-นิด-ถิ-ตา Kha Nit Thi Ta หญิง ผู้คงมั่นในการเป็นผู้นำของหมู่คน
คิดคะนึง 29 คิด-คะ-นึง Khit Kha Nueng ไม่ระบุ คิดถึง
อัครพร 30 อัก-คะ-ระ-พอน Ak Kha Ra Phon ไม่ระบุ -
คนิฎฐา 28 คะ-นิด-ถา Kha Nit Tha ไม่ระบุ ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คณพัสญ์ 41 คะ-นะ-พัด Kha Na Phat หญิง ผ้าของหมู่คณะ
คนัญญ์หฤษฎ์ 54 คะ-นัน-หะ-ริด Kha Nan Ha Rit ชาย ผู้เป็นที่น่าชื่นชมในความรู้ของคน
ภครวรกร 24 พะ-คะ-ระ-วอ-ระ-กอน Pha Ka Ra Wo Ra Kon ชาย ผู้สร้างโชคอันประเสริฐ
คณิศร์ณิช 44 คะ-นิด-นิด Kha Nit Nit หญิง ผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ในหมู่คน
ภคภัทร์ 24 พะ-คะ-พัด Pha Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยโชค
คณธัช 19 คะ-นะ-ทัด Kha Na That ชาย หมู่ธง
อังคะณา 26 อัง-คะ-นา Ang Kha Na ไม่ระบุ ผู้หญิง, นาง
รังคณา 20 รัง-คะ-นา Rang Kha Na หญิง -
อัครวุฒิ 32 อัก-คะ-ระ-วุด Ak Kha Ra Wut ชาย -
คัคคนันท์ 40 คัก-คะ-นัน Khak Kha Nan หญิง ผู้ชื่นชมท้องฟ้า
ภัครินทร์ 36 พัก-คะ-ริน Phak Kha Rin หญิง -
อัครวิชช์ 41 อัก-คะ-ระ-วิด Ak Kha Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
คชาธฤต 15 คะ-ชาด-ริด Kha Chat Rit ชาย มั่นคงดั่งช้าง
คณินทร์ชิตา 42 คะ-นิน-ชิ-ตา Kha Nin Chi Ta หญิง ผู้ชนะและเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณิสส์ 36 คะ-นิด Kha Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู่เกิดมาเพื่อหมู่คณะ
เกศคณัสนันท์ 54 เกด-คะ-นัด-นัน Ket Kha Nat Nan หญิง ความยินดีของหมู่คณะที่สูงสุด
คัคนางค์ 33 คัก-คะ-นาง Khak Kha Nang หญิง ซีกหนึ่งของท้องฟ้า
คมิกกันต์ 36 คะ-มิก-กัน Kha Mik Kan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักที่เตรียมจะก้าวไป
คัดนางค์ 30 คัด-คะ-นาง Khat Kha Nang หญิง ท้องฟ้า