บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ขนัษฐ์กมล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ขนัษฐ์กมล
ชื่อ ขนัษฐ์กมล ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นดวงใจของน้อง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ขะ-นัด-กะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Nat Ka Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ขนัษฐ์กมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ขนัษฐ์กมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ขนัษฐ์กมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ขนัษฐ์กมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มุขสุดา 18 มุก-ขะ-สุ-ดา Muk Kha Su Da หญิง หญิงผู้เป็นประธาน
สุลักขณา 27 สุ-ลัก-ขะ-นา Su Lak Kha Na หญิง -
ขนุนทิพย์ 43 ขะ-หนุน-ทิบ Kha Nun Thip ไม่ระบุ ขนุนในสวรรค์
ขจิตร 19 ขะ-จิ-ตะ-ระ Kha Chi Ta Ra หญิง ประดับตกแต่งแล้ว
ขจนศักดิ์ 39 ขะ-จน-สัก Kha Chon Sak ชาย -
อรรคชัย 32 อัก-ขะ-ชัย Ak Kha Chai ไม่ระบุ -
เกียติขจร 37 เกีย-ติ-ขะ-จอน Kia Ti Kha Chon ชาย -
ขจีรัตน์ 40 ขะ-จี-รัด Kha Chi Rat หญิง แก้วที่งามสดใส
ขจิต 15 ขะ-จิด Kha Chit ชาย ประดับตกแต่งแล้ว
อรรฆย์ชฏาพร 58 อัก-ขะ-ตา-พอน Ak Kha Ta Phon หญิง -
จิขจี 25 จิ-ขะ-จี Chi Kha Chi หญิง -
ลิขตติยา 31 ลิก-ขะ-ตะ-ติ-ยา Lik Kha Ta Ti Ya ไม่ระบุ -
เขมร 13 ขะ-เหมน Kha Hemon ไม่ระบุ คนชาติหนึ่งอยู่ระหว่างไทยกับ ญวน
ขนิด 12 ขะ-หนิด Kha Nit ไม่ระบุ น้องสาว
ขมนัต 19 ขะ-มะ-นัด Kha Ma Nat ชาย มีความอดทน
ขนิดา 13 ขะ-หนิ-ดา Kha Ni Da หญิง -
พิชขญา 21 พิด-ขะ-ยา Phit Kha Ya ไม่ระบุ -
เดชขจร 17 เดด-ขะ-จอน Det Kha Chon ชาย -
อรรควิช 30 อัก-ขะ-วิด Ak Kha Wit ชาย -
ขจรวัฒน์ 39 ขะ-จอน-วัด Kha Chon Wat ไม่ระบุ ความเจริญที่แผ่ออกไป
ขนิษฐพงศ์ 50 ขะ-นิด-พง Kha Nit Phong ได้ทั้งชายและหญิง วงศ์ตระกูลของน้องสาว
ศิขรี 24 สิ-ขะ-รี Si Kha Ri หญิง -
สุขทา 12 สุ-ขะ-ทา Su Kha Tha ไม่ระบุ ผู้ให้ความสุข
เขษมศักดิ์ 39 ขะ-เสม-สัก Kha Sem Sak ชาย อิ่มเอมในยศและตำแหน่ง
กฤตขจร 17 กริด-ตะ-ขะ-จอน Krit Ta Kha Chon ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จในชื่อเสียง, ทำให้เกิดชื่อเสียงแล้ว
ขนิตตา 18 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง -
ณัฏฐ์ขจิต 51 นัด-ขะ-จิด Nat Kha Chit ชาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
ขณิตฐา 24 ขะ-หนิด-ถา Kha Nit Tha หญิง ผู้เป็นน้องสาว
ชัยขทิพย์ 46 ชัย-ขะ-ทิบ Chai Kha Thip ชาย -
ยศขจร 27 ยด-ขะ-จอน Yot Kha Chon ชาย -
ขจรศิษย์ 44 ขะ-จอน-สิด Kha Chon Sit ไม่ระบุ ลูกศิษย์ที่สร้างชื่อเสียงให้ฟุ้งไป
ขนัญตรี 29 ขะ-นัน-ตรี Kha Nan Tri หญิง ผู้แบกความรู้สามประการ
ลิขนา 18 ลิ-ขะ-นา Li Kha Na หญิง จารึก
ขจิตา 16 ขะ-จิ-ตา Kha Chi Ta หญิง ประดับตกแต่งแล้ว
นุขะ 12 นุ-ขะ Nu Kha ชาย -
เมขลา 16 เมก-ขะ-หลา Mek Kha La หญิง นางในวรรณคดี, นางเมขลา
ขยาทิมาต 25 ขะ-ยา-ทิ-มาด Kha Ya Thi Mat หญิง มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เกรียติขจร 41 เกรีย-ติ-ขะ-จอน Kria Ti Kha Chon ชาย -
ขนบพร 21 ขะ-หน-บะ-พอน Kha Hon Ba Phon หญิง แบบแผนที่ประเสริฐ
ขจรณัฐ 30 ขะ-จอน-นัด Kha Chon Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง