บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ขนัษฐ์กมล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ขนัษฐ์กมล
ชื่อ ขนัษฐ์กมล ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ขะ-นัด-กะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Nat Ka Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ขนัษฐ์กมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ขนัษฐ์กมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ขนัษฐ์กมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ขนัษฐ์กมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิสาข 20 วิ-สา-ขะ Wi Sa Kha ไม่ระบุ -
ขนิษฐาณี 37 ขะ-นิด-ถา-นี Kha Nit Tha Ni ไม่ระบุ -
ขจรฤทธิ์ 31 ขะ-จอน-ริด Kha Chon Rit ชาย มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ชัยขทิพย์ 46 ชัย-ขะ-ทิบ Chai Kha Thip ชาย -
ขจรอุษา 24 ขะ-จอน-อุ-สา Kha Chon U Sa หญิง รุ่งเช้าที่เลื่องลือ
ขนิษฐพงศ์ 50 ขะ-นิด-พง Kha Nit Phong ได้ทั้งชายและหญิง วงศ์ตระกูลของน้องสาว
อรรคเดช 23 อัก-ขะ-เดด Ak Kha Det ชาย ผู้มีอำนาจอันยอดเยี่ยม
ชาญขณา 15 ชาน-ขะ-นา Chan Kha Na ชาย -
ทักขศิลป์ 36 ทัก-ขะ-สิน Thak Kha Sin ชาย -
ขมาผจญ 26 ขะ-มา-ผะ-จน Kha Ma Pha Chon ชาย -
ขวารี 20 ขะ-วา-รี Kha Wa Ri หญิง น้ำค้าง, น้ำฝน
อรรฆพรรธน์ 51 อัก-ขะ-พัด Ak Kha Phat ชาย -
เขมิศรา 25 ขะ-เหมิด-รา Kha Hemit Ra ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในความเกษม
เขมญดา 15 ขะ-เหมน-ดา Kha Hemon Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
เขมิสรา 25 ขะ-เหมิด-สะ-รา Kha Hemit Sa Ra หญิง ยอดแห่งความปลอดภัย
ขนาน 13 ขะ-หนาน Kha Nan หญิง -
พิจักขณา 31 พิ-จัก-ขะ-นา Phi Chak Kha Na หญิง มีปัญญาเห็นประจักษ์, ผู้ฉลาดยิ่ง
ศังขลิขิต 34 สัง-ขะ-ลิ-ขิด Sang Kha Li Khit ชาย ปราศจากมลทิน
เขษมสักดิ์ 39 ขะ-เสม-สัก Kha Sem Sak ชาย อิ่มเอมในยศและตำแหน่ง
ขนิษฐา 25 ขะ-นิด-ถา Kha Nit Tha หญิง น้อง
เขมาพร 22 ขะ-เหมา-พอน Kha Mao Phon หญิง มีความสุขด้วยเครื่องประดับ
ณัฐภัคพล 41 นัด-ถะ-พัก-ขะ-พน Nat Tha Phak Kha Phon ชาย พลังของโชคแห่งนักปราชญ์
อัคราวิชญ์ 44 อัก-ขะ-รา-วิด Ak Kha Ra Wit ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
เขมาภรณ์ 29 ขะ-เหมา-พอน Kha Mao Phon หญิง มีความสุขด้วยเครื่องประดับ, เครื่องประดับที่นำมาซึ่งความสุข
เลขยา 19 เล-ขะ-ยา Le Kha Ya หญิง รูปเขียน
อรรควิทย์ 46 อัก-ขะ-วิด Ak Kha Wit ชาย -
อักขพร 25 อัก-ขะ-พอน Ak Kha Phon หญิง -
ลิขตติยา 31 ลิก-ขะ-ตะ-ติ-ยา Lik Kha Ta Ti Ya ไม่ระบุ -
ขจรพงศ์ 38 ขะ-จอน-พง Kha Chon Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่แพร่กระจายออกไป
ขนิษฐ์ 33 ขะ-หนิด Kha Nit ชาย น้องสาว
เกียรติขจร 41 เกียด-ขะ-จอน Kiat Kha Chon ชาย ชื่อเสียงที่แผ่กระจายไป
ขจีจินต์ 42 ขะ-จี-จิน Kha Chi Chin หญิง ความคิดอันงดงาม
พิขญา 19 พิ-ขะ-ยา Phi Kha Ya หญิง -
ขจรจิตร 29 ขะ-จอน-จิด Kha Chon Chit หญิง ความคิดที่กระจายไป
สขวิธา 24 สะ-ขะ-วิ-ทา Sa Kha Wi Tha หญิง มีความกรุณา
ลิขนา 18 ลิ-ขะ-นา Li Kha Na หญิง จารึก
ขจรศักดิ์ 38 ขะ-จอน-สัก Kha Chon Sak ชาย ศักดิ์ศรีที่เลื่องลือ
ศักดิ์ขจร 38 สัก-ขะ-จอน Sak Kha Chon ชาย -
จิตรขนาน 30 จิด-ขะ-หนาน Chit Kha Nan ชาย -
เขมิก 14 ขะ-เหมิก Kha Hemik ได้ทั้งชายและหญิง คนที่มีความสุข