บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ขนัษฐ์กมล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ขนัษฐ์กมล
ชื่อ ขนัษฐ์กมล ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นดวงใจของน้อง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ขะ-นัด-กะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kha Nat Ka Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ขนัษฐ์กมล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ขนัษฐ์กมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ขนัษฐ์กมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ขนัษฐ์กมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ขนัษฐ์กมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุขทา 12 สุ-ขะ-ทา Su Kha Tha ไม่ระบุ ผู้ให้ความสุข
ขนิษฐา 25 ขะ-นิด-ถา Kha Nit Tha หญิง น้อง
ขจรชาติ 22 ขะ-จอน-ชาด Kha Chon Chat ชาย -
ลักขณาวรรณ 38 ลัก-ขะ-นา-วัน Lak Kha Na Wan ไม่ระบุ -
ขจิตนิษฐา 38 ขะ-จิด-นิด-ถา Kha Chit Nit Tha ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จในการตกแต่ง
ขจรอุษา 24 ขะ-จอน-อุ-สา Kha Chon U Sa หญิง รุ่งเช้าที่เลื่องลือ
ขนกรัตน์ 33 ขะ-หนก-รัด Kha Nok Rat ไม่ระบุ -
เขมิก 14 ขะ-เหมิก Kha Hemik ได้ทั้งชายและหญิง คนที่มีความสุข
ขนาน 13 ขะ-หนาน Kha Nan หญิง -
ขนมเทียร 34 ขะ-หนม-เทียน Kha Nom Thian หญิง -
ขจิตรัตน์ 40 ขะ-จิด-รัด Kha Chit Rat หญิง รัตนะที่ตกแต่งแล้ว
ณัฐภัคพล 41 นัด-ถะ-พัก-ขะ-พน Nat Tha Phak Kha Phon ชาย พลังของโชคแห่งนักปราชญ์
เขมาปภา 14 ขะ-เหมา-ปะ-พา Kha Mao Pa Pha หญิง รัศมีแห่งความสุข
ขณัฐภัฒสา 36 ขะ-หนัด-พัด-สา Kha Nat Phat Sa หญิง -
บุครี 18 บุก-ขะ-รี Buk Kha Ri ชาย -
ศุขจิตต์ 35 สุ-ขะ-จิด Su Kha Chit หญิง -
ขนิฐตา 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
ขนัษฐ์กมล 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของน้อง
ขนุน 13 ขะ-หนุน Kha Nun หญิง ชื่อไม้ต้นชนิดนึง
สุขะ 14 สุ-ขะ Su Kha ชาย -
เขมิสรา 25 ขะ-เหมิด-สะ-รา Kha Hemit Sa Ra หญิง ยอดแห่งความปลอดภัย
ขจรณัฐ 30 ขะ-จอน-นัด Kha Chon Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
อรรควิช 30 อัก-ขะ-วิด Ak Kha Wit ชาย -
ศิขริน 26 สิ-ขะ-ริน Si Kha Rin หญิง -
ลิขสิทธิ์ 41 ลิก-ขะ-สิด Lik Kha Sit ชาย -
ขจรกลิ่น 29 ขะ-จอน-กลิ่น Kha Chon Klin หญิง -
เขมินทร์ 32 ขะ-เหมิน Kha Hemin ชาย ผู้เป็นใหญ่เหนือความเกษม
สุขยา 19 สุก-ขะ-ยา Suk Kha Ya หญิง ที่ให้ความเพลิดเพลินยินดี
ขณิดา 13 ขะ-หนิ-ดา Kha Ni Da หญิง -
นกขมิ้น 24 นก-ขะ-มิ่น Nok Kha Min หญิง -
ขจิตร 19 ขะ-จิ-ตะ-ระ Kha Chi Ta Ra หญิง ประดับตกแต่งแล้ว
ขนิษตา 19 ขะ-นิด-ตา Kha Nit Ta หญิง -
ขจรพล 26 ขะ-จอน-พน Kha Chon Phon ชาย กำลังเฟื่องฟู
ขนบพร 21 ขะ-หน-บะ-พอน Kha Hon Ba Phon หญิง แบบแผนที่ประเสริฐ
พิขญา 19 พิ-ขะ-ยา Phi Kha Ya หญิง -
อภิกขณา 20 อะ-พิก-ขะ-นา A Phik Kha Na หญิง เนืองนิจ
ขจรัส 23 ขะ-จะ-หรัด Kha Cha Rat ชาย พระอาทิตย์, เมฆ, ดาว
เขนย 17 ขะ-เหนิย Kha Noei ชาย -
ณัฏฐ์ขจิต 51 นัด-ขะ-จิด Nat Kha Chit ชาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศักดิ์ขจร 38 สัก-ขะ-จอน Sak Kha Chon ชาย -