บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กุลสัมพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กุลสัมพันธ์
ชื่อ กุลสัมพันธ์ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กุน-สัม-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kun Sam Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กุลสัมพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กุลสัมพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กุลสัมพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กุลสัมพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 112 หรือ 12
หมายเลข 12 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้ง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง ผีเข้าผีออก พลังของหมายเลขนี้ยังทำให้ชีวิตอาจต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลอื่น ด้านความรักก็ขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตสมรสไม่แน่ไม่นอน แต่งงานหลายครั้ง เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ไม่ยั่งยืนถาวร มีโอกาสถูกคู่แข่งใส่ร้ายให้เสียหายได้ ที่สำคัญให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อาหารปวดที่สะโพก และโรคผิวหนัง
ชื่อ กุลสัมพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กุลสัมพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กุลสัมพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กุลสัมพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุลธิดา 18 กุน-ละ-ทิ-ดา Kun La Thi Da หญิง หญิงที่เกิดในตระกูลดี
กอบกุล 17 กอบ-กุน Kop Kun ชาย ตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล
รัตนกุล 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
ประกุล 18 ประ-กุน Pra Kun ไม่ระบุ ที่มีร่างงาม
กุนลดา 15 กุน-ละ-ดา Kun La Da หญิง -
เบญจกุล 22 เบน-จะ-กุน Ben Cha Kun หญิง ผู้มาจากตระกูลทั้ง 5
กุลปิยาภรณ์ 42 กุน-ละ-ปิ-ยา-พอน Kun La Pi Ya Phon หญิง เชื้อสายผู้ค้ำจุนความรัก
กุลนิตา 21 กุน-ละ-นิ-ตา Kun La Ni Ta ไม่ระบุ เชื้อสายที่ฝึกมาดีแล้ว
กุลพิชฌาย์ 45 กุน-ละ-พิด-ชา Kun La Phit Cha หญิง เชื้อสายผู้มีความรู้
กุลทิดา 15 กุน-ละ-ทิ-ดา Kun La Thi Da หญิง ผู้สร้างความเจริญให้แก่วงศ์ตระกูล
นุกุล 14 นุ-กุน Nu Kun ชาย -
สกุลณา 21 สะ-กุน-นา Sa Kun Na หญิง -
เดชากุนไธสง 35 เด-ชา-กุน-ทัย-สง De Cha Kun Thai Song ชาย -
วรกุล 18 วอ-ระ-กุน Wo Ra Kun ไม่ระบุ ตระกูลประเสริฐ
กุณฑนี 22 กุน-ทะ-นี Kun Tha Ni หญิง -
กุลนิภา 19 กุน-ละ-นิ-พา Kun La Ni Pha หญิง เหมือนสกุลวงศ์, เป็นดุจแสงสว่างแห่งวงศ์สกุล
กุณฑิกา 16 กุน-ละ-ทิ-กา Kun La Thi Ka หญิง คนโทน้ำ
รภัสกุล 24 ระ-พัด-สะ-กุน Ra Phat Sa Kun หญิง -
กุลธราพัชญ์ 44 กุน-ละ-ทะ-รา-พัด Kun La Tha Ra Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ทรงไว้กรอบความรู้
กุลรดา 14 กุน-ละ-ระ-ดา Kun La Ra Da หญิง ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูล
พิกุลทรัพย์ 54 พิ-กุน-ซับ Phi Kun Sap หญิง -
กุลดาวรรณ 29 กุน-ดา-วัน Kun Da Wan ไม่ระบุ -
กุลนัฐ 26 กุน-ละ-นัด Kun La Nat ไม่ระบุ ตระกูลนักปราชญ์
กุลนัดดา 20 กุน-ละ-นัด-ดา Kun La Nat Da ไม่ระบุ หลานสาวของผู้มีวงศ์ตระกูล
สกุลเกศ 25 สะ-กุน-เกด Sa Kun Ket ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่สูงสุด, เส้นผมของวงศ์ตระกูล
กุลลยา 23 กุน-ละ-ยา Kun La Ya ไม่ระบุ สตรีเกิดในสกุลผู้ดี, ผู้ดีมีสกุล, สายน้ำ, ที่ประชุม
ดอกพิกุล 28 ดอก-พิ-กุน Dok Phi Kun หญิง -
กุลภัสสร์ 40 กุน-ละ-พัด Kun La Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างในวงศ์ตระกูล
กุลพิลาวรรณ 46 กุน-ละ-พิ-ลา-วัน Kun La Phi La Wan หญิง เชื้อสายผู้งดงาม
กุน 7 กุน Kun หญิง งาช้างบรรณศาลา
กุณณพัฒณ์ 41 กุน-นะ-พัด-ทะ Kun Na Phat Tha ชาย -
กุณขณิษ 22 กุน-ขะ-หนิด Kun Kha Nit หญิง -
กุลหยก 22 กุน-หยก Kun Yok ชาย -
จีรัฏฐิกุล 51 จี-รัด-ทิ-กุน Chi Rat Thi Kun ได้ทั้งชายและหญิง เชื่อสายผู้ดำรงยั่งยืน
สุวกุล 22 สุ-วะ-กุน Su Wa Kun หญิง พิกุลงาม
ตัสฌ์ศกุน 42 ตัด-สะ-กุน Tat Sa Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธ
สิริกุล 27 สิ-หริ-กุน Si Ri Kun หญิง ตระกูลที่มีสิริมงคล
ศากุล 16 สา-กุน Sa Kun หญิง -
วกุล 14 วะ-กุน Wa Kun หญิง ดอกพิกุล
กุลหญิง 23 กุน-หยิง Kun Ying หญิง -