บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กุลวิรัลพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กุลวิรัลพัชร์
ชื่อ กุลวิรัลพัชร์ ความหมาย แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กุน-วิ-รัน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kun Wi Ran Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กุลวิรัลพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กุลวิรัลพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กุลวิรัลพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กุลวิรัลพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ กุลวิรัลพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กุลวิรัลพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กุลวิรัลพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กุลวิรัลพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กุลวิรัลพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กุลวิรัลพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุลจิรา 23 กุน-ละ-จิ-รา Kun La Chi Ra หญิง มีตระกูลอันมั่งคง
กุณฑิฌา 20 กุน-ทิ-มา Kun Thi Ma หญิง ผู้เติมใส่ความรู้,คนโทที่มีความรู้
เกียตรติกุล 40 เกีย-ตะ-ระ-ติ-กุน Kia Ta Ra Ti Kun ชาย -
กุลปรียา 30 กุน-ละ-ปรี-ยา Kun La Pri Ya ไม่ระบุ เป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุนที 15 กุน-ที Kun Thi หญิง -
กุณทล 14 กุน-ทน Kun Thon ชาย -
กุลหญิง 23 กุน-หยิง Kun Ying หญิง -
ฐานะกุล 27 ถา-นะ-กุน Tha Na Kun หญิง -
สุรกุล 20 สุ-ระ-กุน Su Ra Kun ไม่ระบุ -
กุลวัฒน์ 35 กุน-ละ-วัด Kun La Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยวงศ์ตระกูล
ศิริกุล 27 สิ-หริ-กุน Si Ri Kun หญิง ตระกูลที่มีสิริมงคล
กุณฑิรา 19 กุน-ทิ-รา Kun Thi Ra หญิง -
ธนกุล 17 ทะ-นะ-กุน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายในทรัพย์สมบัติ
สกุนนา 20 สะ-กุน-นา Sa Kun Na ไม่ระบุ -
หงษ์สกุล 35 หง-สะ-กุน Hong Sa Kun ไม่ระบุ -
เรียงกุล 31 เรียง-กุน Riang Kun หญิง -
กุลริสา 24 กุน-ละ-ริ-สา Kun La Ri Sa หญิง ตระกูลผู้เป็นใหญ่
สกุลดา 17 สะ-กุน-ดา Sa Kun Da ไม่ระบุ -
ลี่กุน 21 ลี่-กุน Li Kun หญิง -
กุลยาภรณ์ 36 กุน-ละ-ยา-พอน Kun La Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
กุนต์ 19 กุน Kun ชาย ทวน, ศรภู่
กุลชานันท์ 35 กุน-ละ-ชา-นัน Kun La Cha Nan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เกิดมายินดี
สิทธิกุล 28 สิด-ทิ-กุน Sit Thi Kun ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
กุลจิราณัฏฐ์ 59 กุน-ละ-จิ-รา-นัด Kun La Chi Ra Nat ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์ที่มีอายุยืน
คณิตกุล 24 คะ-นิด-กุน Kha Nit Kun หญิง เชื้อสายนักคำนวณ
ชัยชนะกุล 33 ชัย-ชะ-นะ-กุน Chai Cha Na Kun ไม่ระบุ -
กุญช์ชญา 24 กุน-ละ-ยา Kun La Ya หญิง ความรู้เรื่องช้าง
ยุกุล 17 ยุ-กุน Yu Kun ไม่ระบุ ผู้ส่งเสริมเชื้อสาย
กุลวรินทร์ 41 กุน-วะ-ริน Kun Wa Rin หญิง -
กุลณพร 25 กุน-ละ-นะ-พอน Kun La Na Phon ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประเสริฐด้วยความรู้
ณัฐกุญ 24 นัด-ถะ-กุน Nat Tha Kun หญิง ตระกูลนักปราชญ์
จงกุล 16 จง-กุน Chong Kun หญิง -
กุลฑรี 22 กุน-ทะ-รี Kun Tha Ri หญิง เชื้อสายของผู้ประเสริฐ
กุลธวัช 24 กุน-ทะ-วัด Kun Tha Wat ชาย ธงชัยแห่งตระกูล
กุลธารินท์ 36 กุน-ทา-ริน Kun Tha Rin หญิง -
กุลณสร 24 กุน-ละ-นะ-สอน Kun La Na Son หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
กุลหยก 22 กุน-หยก Kun Yok ชาย -
สกุลพงษ์ 38 สะ-กุน-พง Sa Kun Phong ชาย -
กุลชัย 22 กุน-ละ-ชัย Kun La Chai ไม่ระบุ ตระกูลที่มีชัยชนะ
กุลชดา 12 กุน-ละ-ชะ-ดา Kun La Cha Da หญิง ผู้มีความงดงามยิ่งแห่งตระกูล