บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กีรณาพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กีรณาพัชญ์
ชื่อ กีรณาพัชญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรองดุจเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กี-ระ-นา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ki Ra Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กีรณาพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กีรณาพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กีรณาพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กีรณาพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ กีรณาพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กีรณาพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กีรณาพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กีรณาพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุธิเกียรติ 45 สุ-ทิ-เกียด Su Thi Kiat ชาย ปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
เกียรติกำจร 41 เกียด-กัม-จอน Kiat Kam Chon ชาย ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กู้เกียรติชาติ 44 กู้-เกียด-ชาด Ku Kiat Chat ชาย -
กิมกี 18 กิม-กี Kim Ki หญิง -
เกี้ยว 26 เกี้ยว Kiao หญิง -
กีต้า 14 กี-ต้า Ki Ta หญิง เครื่องดีดชนิดหนึ่ง รูปคล้ายซอฝรั่ง มี ๖ สาย ใช้มือดีด
เกียรติรติกร 45 เกียด-ระ-ติ-กอน Kiat Ra Ti Kon ชาย ผู้สร้างความยินดีอันน่าสรรเสริญ
เกียรตินริน 47 เกียด-นะ-ริน Kiat Na Rin ชาย -
วรเกียรติ 39 วอ-ระ-เกียด Wo Ra Kiat ไม่ระบุ ชื่อเสียงประเสริฐ
ก้องเกียรติ 40 ก้อง-เกียด Kong Kiat ชาย ชื่อเสียงที่ระบือไกล
เกียติศักดิ์ 51 เกีย-ติ-สัก Kia Ti Sak ชาย เกียรติตามฐานะ
กีตาร์ 25 กี-ตา Ki Ta ชาย -
ชาลิกี 21 ชา-ลิ-กี Cha Li Ki หญิง -
เลอเกียรติ์ 52 เลอ-เกียด Loe Kiat ไม่ระบุ ผู้มากด้วยคำสรรเสริญ
เกียรตินนท์ 49 เกียด-นน Kiat Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในเกียรติ
เกี๊ยะ 29 เกี๊ยะ Kia หญิง -
เกียรติเดชา 35 เกียด-เด-ชา Kiat De Cha ไม่ระบุ ชื่อเสียงและอำนาจ
เทิดเกียรติ 37 เทิด-เกียด Thoet Kiat ไม่ระบุ -
กีรติกัญญ์ 41 กี-ระ-ติ-กัน Ki Ra Ti Kan หญิง หญิงผู้มีชื่อเสียง
ชญาณเกียรติ 41 ชะ-ยา-นะ-เกียด Cha Ya Na Kiat ชาย -
สุเกียรติ 37 สุ-เกียด Su Kiat ชาย มีชื่อเสียงอันควร
กอปรเกียรติ์ 51 กอบ-เกียด Kop Kiat ชาย ประกอบด้วยเกียรติยศ
เกียรติยศ 44 เกียด-ติ-ยด Kiat Ti Yot ชาย คำสรรเสริญ
คำเกี๋ยว 32 คัม-เกี๋ยว Kham Kiao หญิง -
ฤทธิ์เกียรติ 48 ริด-เกียด Rit Kiat ชาย -
ก่อเกียรติ 37 ก่อ-เกียด Ko Kiat ชาย สร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง
เกียรติพร 41 เกียด-พอน Kiat Phon ชาย ผู้ประเสริฐด้วยการสรรเสริญ
ซอดีกีน 34 ซอ-ดี-กีน So Di Kin ไม่ระบุ -
ผจงเกียรติ 45 ผะ-จง-เกียด Pha Chong Kiat ชาย ผู้ได้รับชื่อเสียงอย่างตั้งใจ
กีรติพงษ์ 42 กี-ระ-ติ-พง Ki Ra Ti Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
เกียรติภพ 38 เกียด-พบ Kiat Phop ชาย -
เกียติขจร 37 เกีย-ติ-ขะ-จอน Kia Ti Kha Chon ชาย -
เกียรติพิวัฒน์ 68 เกียด-พิ-วัด Kiat Phi Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยเกียรติ
โซะเกียง 35 โซะ-เกียง So Kiang หญิง -
ยุทธเกียรติ 43 ยุด-ทะ-เกียด Yut Tha Kiat ไม่ระบุ -
ไสเกียง 36 สัย-เกียง Sai Kiang ชาย -
ณรงค์เกียรติ 53 นะ-รง-เกียด Na Rong Kiat ไม่ระบุ -
กีบแก้ว 21 กีบ-แก้ว Kip Kaeo หญิง -
เกี๋ยงผัด 36 เกี๋ยง-ผัด Kiang Phat หญิง -
กีรติกันต์ 41 กี-ระ-ติ-กัน Ki Ra Ti Kan ได้ทั้งชายและหญิง มีเกียรติและน่ารัก