บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กิตติเมศร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กิตติเมศร์
ชื่อ กิตติเมศร์ ความหมาย แปลว่า ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กิด-ติ-เมด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kit Ti Met
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิตติเมศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กิตติเมศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิตติเมศร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิตติเมศร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ กิตติเมศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กิตติเมศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิตติเมศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กิตติเมศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กิตติพัชญ์ 42 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ชาย ผู้มีเกียรติและมีความรู้ที่อยู่ในกรอบ
กิตติชกานต์ 36 กิด-ติ-ชะ-กาน Kit Ti Cha Kan ชาย ผู้ที่น่ารักและมีชื่อเสียง
สุกิตตา 20 สุ-กิด-ตา Su Kit Ta ไม่ระบุ -
กิจนิยม 33 กิด-นิ-ยม Kit Ni Yom ไม่ระบุ -
เวชกิจ 21 เวด-ชะ-กิด Wet Cha Kit ชาย -
ธีรกิจ 26 ที-ระ-กิด Thi Ra Kit ไม่ระบุ หน้าที่ของนักปราชญ์
กิตติวรา 26 กิด-ติ-วะ-รา Kit Ti Wa Ra หญิง มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติยาณี 36 กิด-ติ-ยา-นี Kit Ti Ya Ni หญิง นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กุลกิตติ์ 32 กุน-ละ-กิด Kun La Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงแห่งตระกูล
ณัฐกิตต์ 38 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
กิตติวินท์ 40 กิด-ติ-วิน Kit Ti Win ชาย ผู้ได้รับเกียรติ, ผู้มีเกียรติ
กิตติญ่า 21 กิด-ติ-ย่า Kit Ti Ya หญิง -
กิต 8 กิด Kit หญิง การแสดง, การรายงาน
กิตติณัฏฐ์ 51 กิด-ติ-นัด Kit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
วรกิจ 21 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย กิจอันประเสริฐ
ประกิด 16 ประ-กิด Pra Kit ไม่ระบุ -
ธนกิจ 20 ทน-กิด Thon Kit ชาย -
กิตติ์จินต์ 51 กิด-ตะ-จิน Kit Ta Chin ชาย ผู้คำนึงถึงการสรรเสริญ
กิจจำนง 25 กิด-จัม-นง Kit Cham Nong ไม่ระบุ -
เก็จกิจชนินทร์ 58 เก็ด-กิด-ชะ-นิน Ket Kit Cha Nin หญิง หน้าที่อันเปรียบได้กับเครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
กิจชา 14 กิด-ชา Kit Cha ชาย -
กิตติเกียรติ 44 กิด-ติ-เกียด Kit Ti Kiat ชาย -
กิตติทัด 21 กิด-ติ-ทัด Kit Ti That ไม่ระบุ ผู้ประดับด้วยเกียรติ
กิจกันยา 30 กิด-กัน-ยา Kit Kan Ya หญิง -
กิตติ์ธเนศ 42 กิด-ทะ-เนด Kit Tha Net ชาย เป็นใหญ่และมีชื่อเสียงในเรืองทรัพย์
กิตติโชค 25 กิด-ติ-โชก Kit Ti Chok ไม่ระบุ โชคที่น่าสรรเสริฐ
กิตติภัส 27 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งเกียรติยศ
เกิดศรี 26 เกิด-สี Koet Si หญิง -
อนุกิจ 23 อะ-นุ-กิด A Nu Kit ชาย -
กิจติศักดิ์ 44 กิด-ติ-สัก Kit Ti Sak ชาย อำนาจ 3 ประการที่เกิดจากการงาน
กิตติดา 17 กิด-ติ-ดา Kit Ti Da ไม่ระบุ มีชื่อเสียงมาก
กิตติกาญจน์ 41 กิด-ติ-กาน Kit Ti Kan หญิง มีชื่อเสียงในเงินทอง
กิจติวรรณ 37 กิด-ติ-วัน Kit Ti Wan ไม่ระบุ ผิวงาม
ณพลกฤต 24 นะ-พน-ละ-กิด Na Phon La Kit ชาย ผู้มีพลังแห่งสติปัญญาในทางสร้างสรรค์
กิตติญา 20 กิด-ติ-ยา Kit Ti Ya หญิง ผู้มีเกียรติ
ศุกิต 16 สุ-กิด Su Kit ชาย -
บริกิตติ 25 บอ-ริ-กิด-ติ Bo Ri Kit Ti ชาย การกล่าวประกาศ
กิตติวริศ 36 กิด-ติ-วะ-ริด Kit Ti Wa Rit ชาย เจ้าแห่งความประเสริฐและมีเกียรติยศ
กิตสุภา 18 กิด-สุ-พา Kit Su Pha หญิง -
ดำรงกิจ 19 ดัม-รง-กิด Dam Rong Kit ชาย -