บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กิตตฐณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กิตตฐณัฏฐ์
ชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กิด-ตะ-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kit Ta Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กิตตฐณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กิตติศัพท์ 44 กิด-ติ-สับ Kit Ti Sap ไม่ระบุ -
กิตติ์ธนัตถ์ 50 กิด-ทะ-นัด Kit Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จในทรัพย์และมีชื่อเสียง
จิรกิตติ์ 38 จิ-ระ-กิด Chi Ra Kit หญิง มีชื่อเสียงยืนนาน
พรภิกิต 25 พอน-พิ-กิด Phon Phi Kit ไม่ระบุ -
กิตติกาณต์ 34 กิด-ติ-กาน Kit Ti Kan ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
กิตติทรัพย์ 49 กิด-ติ-ซับ Kit Ti Sap ชาย ทรัพย์ที่น่าสรรเสริญ,ทรัพย์ที่น่ากล่าวขวัญ
เก็จกิจชณินท์ 54 เก็ด-กิด-ชะ-นิน Ket Kit Cha Nin หญิง หน้าที่อันเปรียบได้กับเครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
กิตติศาสตร์ 46 กิด-ติ-สาด Kit Ti Sat ชาย วิชาที่ว่าด้วยคำสรรเสริญ
กิตติธัช 25 กิด-ติ-ทัด Kit Ti That ชาย มีชื่อเสียงปรากฏ
วีระกิตต์ 41 วี-ระ-กิด Wi Ra Kit ชาย -
กิตติอร 25 กิด-ติ-ออน Kit Ti On หญิง -
กิตติ์วีรยา 50 กิด-วี-ระ-ยา Kit Wi Ra Ya หญิง ผู้มีความเพียรที่มีชื่อเสียง
กิตติเมศร์ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง
กิตติ์รวี 41 กิด-ระ-วี Kit Ra Wi หญิง มีชื่อเสียงรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
กิตตินันท์ 39 กิด-ติ-นัน Kit Ti Nan ชาย ยินดีในเกียรติ
กิตติยุทธ 29 กิด-ติ-ยุด Kit Ti Yut ชาย การรบที่มีชื่อเสียง
กิตติวงศ์ 39 กิด-ติ-วง Kit Ti Wong หญิง ผู้มีเชื้อสายที่รับคำสรรเสริญ
กิตติพนธ์ 41 กิด-ติ-พน Kit Ti Phon ชาย ผู้ผูกพันด้วยเกียรติ
กิจจำนงค์ 38 กิด-จัม-นง Kit Cham Nong ชาย -
กิตติ์ธมนต์ 50 กิด-ทะ-มน Kit Tha Mon หญิง ผู้มีเกียรติ์ที่ไร้มลทิน
ขจรกิตติ์ 36 ขอ-จอน-กิด Kho Chon Kit ชาย มีชื่อเสียงกระฉ่อนฟ้า
กัณฑกิตติ์ 37 กัน-ทะ-กิด Kan Tha Kit ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงในการเทศน์เป็นตอน
ณัฐกิตติ์ 42 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
กิตปภาภรณ์ 31 กิด-ปะ-พา-พอน Kit Pa Pha Phon หญิง -
กุลกิตติ์ 32 กุน-ละ-กิด Kun La Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงแห่งตระกูล
กิจพสุพัทธ์ 53 กิด-พะ-สุ-พัด Kit Pha Su Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกี่ยวข้องในสมบัติที่ต้องกระทำ
กิตติภัทร์ 34 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ คำสรรเสริญอันประเสริฐ
กิตติภพ 24 กิด-ติ-พบ Kit Ti Phop ชาย ความมีเกียรติ
กิตติ์อนันต์ 56 กิด-อะ-นัน Kit A Nan ชาย มีชื่อเสียงมากจนสุดประมาณ
วรรณเกิด 27 วัน-นะ-เกิด Wan Na Koet หญิง -
กิตติยศ 30 กิด-ติ-ยด Kit Ti Yot ชาย -
กิตสุดา 18 กิด-สุ-ดา Kit Su Da ไม่ระบุ -
กนกกิจ 18 กะ-หนก-กิด Ka Nok Kit หญิง ผู้มีหน้าที่ที่ดี งานที่เกี่ยวกับทอง
กิตติ์วรานนท์ 55 กิด-วะ-รา-นน Kit Wa Ra Non ชาย ผู้มีความยินดีในชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติญากาญจน์ 46 กิด-ติ-ยา-กาน Kit Ti Ya Kan หญิง ผู้มีชื่อเสียงในวิชาความรู้เปรียบประดุจดั่งทอง
ดารากิจ 18 ดา-รา-กิด Da Ra Kit ไม่ระบุ -
กิตติธร 23 กิด-ติ-ทอน Kit Ti Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง
กิตติขจร 27 กิด-ติ-ขะ-จอน Kit Ti Kha Chon ชาย ผู้มีชื่อเสียงแผ่กระจายไปไกล
กิจเจริญ 31 กิด-จะ-เริน Kit Cha Roen ไม่ระบุ ผู้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
พงษ์กิต 31 พง-กิด Phong Kit ไม่ระบุ -