บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กิจธิพัฒศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กิจธิพัฒศ์
ชื่อ กิจธิพัฒศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีกิจการและหน้าที่การเงินที่เจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กิด-ทิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kit Thi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจธิพัฒศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กิจธิพัฒศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจธิพัฒศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจธิพัฒศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 102 หรือ 12
หมายเลข 12 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้ง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง ผีเข้าผีออก พลังของหมายเลขนี้ยังทำให้ชีวิตอาจต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลอื่น ด้านความรักก็ขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตสมรสไม่แน่ไม่นอน แต่งงานหลายครั้ง เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ไม่ยั่งยืนถาวร มีโอกาสถูกคู่แข่งใส่ร้ายให้เสียหายได้ ที่สำคัญให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อาหารปวดที่สะโพก และโรคผิวหนัง
ชื่อ กิจธิพัฒศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กิจธิพัฒศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิกิจ 21 วิ-กิด Wi Kit ชาย งานที่เป็นเลิศ
กิตคิศักดิ์ 42 กิด-คิ-สัก Kit Khi Sak ชาย ศักดิ์ศรีที่เลื่องลือ
กิตตินัน 29 กิด-ติ-นัน Kit Ti Nan หญิง ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง
กิตติทัพ 28 กิด-ติ-ทับ Kit Ti Thap ไม่ระบุ -
กิตสิริน 32 กิด-สิ-ริน Kit Si Rin ไม่ระบุ -
กุลกิจ 19 กุน-กิด Kun Kit หญิง -
วีระกิตต์ 41 วี-ระ-กิด Wi Ra Kit ชาย -
กิตติวุฒิ 29 กิด-ติ-วุด Kit Ti Wut ชาย มีชื่อเสียงจากความรู้
สุภกิต 17 สุ-พะ-กิด Su Pha Kit ไม่ระบุ การงานดีเป็นมงคล
กิตติ์ฐากูร 41 กิด-ถา-กูน Kit Tha Kun ชาย ผู้น่าเลื่อมใสที่มีชื่อเสียง
ธนกิตติ์ 33 ทน-กิด Thon Kit ไม่ระบุ -
กิตติภัทท์ 31 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตชิษณุพงศ์ 50 กิด-ชิด-นุ-พง Kit Chit Nu Phong ชาย เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ตุลกิตย์ 35 ตุน-กิด Tun Kit ไม่ระบุ -
กรกิจ 16 กอน-กิด Kon Kit ไม่ระบุ ทำหน้าที่
กิตติธาดา 22 กิด-ติ-ทา-ดา Kit Ti Tha Da ไม่ระบุ ผู้สร้างเกียรติยศ
กิตติวัฒน์ 42 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ชาย เจริญด้วยเกียรติ
กิตติเทพ 26 กิด-ติ-เทบ Kit Ti Thep ไม่ระบุ มีชื่อเสียงเหมือนเทวดา, มีชื่อเสียงมาก
กิสนา 18 กิด-นา Kit Na หญิง -
กิตติ์ชนิมา 41 กิด-ชะ-นิ-มา Kit Cha Ni Ma หญิง ชีวิตที่มีเกียรติ
ผดุงกิตติ์ 36 ผะ-ดุง-กิด Pha Dung Kit ชาย -
สุภกิจ 20 สุ-พะ-กิด Su Pha Kit ชาย การงานดีเป็นมงคล
กิตศิริลักษณ์ 56 กิด-สิ-หริ-ลัก Kit Si Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะมงคลที่น่าสรรเสริญ
ธนกิจ 20 ทน-กิด Thon Kit ชาย -
กิตติมาภรณ์ 40 กิด-ติ-มา-พอน Kit Ti Ma Phon หญิง ผู้ประดับด้วยเกียรติยศ
อรรณกฤต 24 อัน-นะ-กิด An Na Kit ชาย ผู้สร้างน้ำ
กิจประลภย์ 45 กิด-ประ-ลบ Kit Pra Lop ชาย ผู้มีผลกำไรจากงานทีได้กระทำ
ยุทธกิจ 25 ยุด-ทะ-กิด Yut Tha Kit ชาย -
จักรกิต 23 จัก-กิด Chak Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงที่หมุนเวียน
กิติญาดา 19 กิด-ติ-ยา-ดา Kit Ti Ya Da หญิง หญิงผู้รู้เกียรติ, ผู้รู้ที่ทรงเกียรติ
ก่อกิจ 19 ก่อ-กิด Ko Kit ชาย -
กิจติชัย 32 กิด-ติ-ชัย Kit Ti Chai ไม่ระบุ ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
ตฤณกฤษ 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
สุปกิตติ์ 34 สุ-ปะ-กิด Su Pa Kit ชาย -
กิจษณธิมานนท์ 54 กิด-สะ-นะ-ทิ-มา-นน Kit Sa Na Thi Ma Non ได้ทั้งชายและหญิง มีความยินดีในปัญญาเหนือเหล่างาน
ก่อกิตย์ 33 ก่อ-กิด Ko Kit ชาย สร้างชื่อเสียง,สร้างเกียรติยศ
กิตติพา 24 กิด-ติ-พา Kit Ti Pha หญิง ผู้ที่นำพาเกียรติยศมาให้
ทวีกิจ 25 ทะ-วี-กิด Tha Wi Kit ไม่ระบุ -
กิตฏิพันธ์ 51 กิด-ติ-พัน Kit Ti Phan ชาย เชื้อสายมีชื่อเสียง
กิตนาคิม 27 กิด-นา-คิม Kit Na Khim ไม่ระบุ -