บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กิจชัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กิจชัช
ชื่อ กิจชัช ความหมาย แปลว่า หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กิด-จะ-ชัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kit Cha Chat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจชัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กิจชัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจชัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจชัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กิตฤดี 17 กิด-รึ-ดี Kit Rue Di หญิง ความยินดีในชื่อเสียง
กิจธนา 21 กิด-ทะ-นา Kit Tha Na ไม่ระบุ ทรัพย์ที่เกิดแต่หน้าที่การงาน
กิตติภม 21 กิด-ติ-พม Kit Ti Phom ไม่ระบุ -
กิตติมศักดิ์ 46 กิด-ติ-มะ-สัก Kit Ti Ma Sak ชาย ยกย่องเป็นเกียรติ
กิตติทัพพ์ 45 กิด-ติ-ทับ Kit Ti Thap ชาย ผู้มีทรัพย์สมบัติและชื่อเสียง
กิตติยากร 29 กิด-ติ-ยา-กอน Kit Ti Ya Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างเกียรติยศ
ธนกิตติ์ 33 ทน-กิด Thon Kit ไม่ระบุ -
กิจติ 18 กิด-ติ Kit Ti ชาย เกียรติ, คำสรรเสริญ
หาญกิตยา 27 หาน-กิด-ตะ-ยา Han Kit Ta Ya ไม่ระบุ ความกล้าที่นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ
กิสนา 18 กิด-นา Kit Na หญิง -
กิจศภณ 24 กิด-สบ-นะ Kit Sop Na ชาย หน้าที่อันงดงาม งดงามในหน้าที่
เรืองกิตติ์ 45 เรือง-กิด Rueang Kit ชาย -
กิตติวัชร 31 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ไม่ระบุ มีชื่อเสียงเหมือนเพชร
กิตยากร 22 กิด-ตะ-ยา-กอน Kit Ta Ya Kon ไม่ระบุ ที่เกิดซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ
เจริญกฤช 24 จะ-เริน-กิด Cha Roen Kit ชาย การกระทำของผู้เจริญ
ปกิจ 13 ปะ-กิด Pa Kit ชาย ประกาศ, แสดง
เฉลิมกิตด์ 40 ฉะ-เหลิม-กิด Cha Helim Kit ชาย -
กิตติชกานต์ 36 กิด-ติ-ชะ-กาน Kit Ti Cha Kan ชาย ผู้ที่น่ารักและมีชื่อเสียง
กิจพร 23 กิด-พอน Kit Phon หญิง สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิฐภูมิ 26 กิด-พูม Kit Phum ชาย -
หารกิตยา 27 หาน-กิด-ยา Han Kit Ya ไม่ระบุ ความกล้าที่นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ
กิตติ์ญาดา 31 กิด-ยา-ดา Kit Ya Da ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
กริตยธรณ์ 42 กิด-ยะ-ทอน Kit Ya Thon ชาย แผ่นดินเป็นผู้สร้าง, ผู้มีหน้าที่อันน่าทรงจำ
กิตตินันท 30 กิด-ติ-นัน-ทะ Kit Ti Nan Tha ไม่ระบุ -
กิตติทัศน์ 41 กิด-ติ-ทัด Kit Ti That ชาย การแสดงความคิดเห็นที่ให้เกียรติ
กิตติภัทธ์ 34 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
อัจกิต 24 อัด-จะ-กิด At Cha Kit ชาย แน่นแฟ้น
เวชกิจ 21 เวด-ชะ-กิด Wet Cha Kit ชาย -
กิตติภัท 21 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตต์คเณช 33 กิด-คะ-เนด Kit Kha Net ไม่ระบุ -
กิตติศัพท์ 44 กิด-ติ-สับ Kit Ti Sap ไม่ระบุ -
กิตติรัตน์ 40 กิด-ติ-รัด Kit Ti Rat ชาย มีชื่อเสียงยิ่ง
กิตติหาญ 25 กิด-ติ-หาน Kit Ti Han ชาย -
กิตฏิพันธ์ 51 กิด-ติ-พัน Kit Ti Phan ชาย เชื้อสายมีชื่อเสียง
พัฒนกิจ 31 พัด-นะ-กิด Phat Na Kit ชาย ผู้มีกิจในการพัฒนา
เก็จกิจชณินท์ 54 เก็ด-กิด-ชะ-นิน Ket Kit Cha Nin หญิง หน้าที่อันเปรียบได้กับเครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
กิตติภร 20 กิด-ติ-พอน Kit Ti Phon หญิง ทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญ
สิริกิจ 30 สิ-หริ-กิด Si Ri Kit ชาย -
กิจจาพร 30 กิด-จา-พอน Kit Cha Phon หญิง สิ่งที่พึงกระทำอันดี
ประสานกิจ 34 ประ-สาน-กิด Pra San Kit ชาย -