บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กิจชัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กิจชัช
ชื่อ กิจชัช ความหมาย แปลว่า หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กิด-จะ-ชัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kit Cha Chat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจชัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กิจชัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจชัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจชัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจชัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กิจชัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กิตติ์นิพัทธ์ 59 กิด-นิ-พัด Kit Ni Phat ไม่ระบุ ผู้มีเกียรติเสมอ
พรกิตติ 27 พอน-กิด-ติ Phon Kit Ti ชาย ชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติพรรณ 36 กิด-ติ-พัน Kit Ti Phan ไม่ระบุ ผิวงามมาก
ตุลกิตย์ 35 ตุน-กิด Tun Kit ไม่ระบุ -
จักกิต 19 จัก-กิด Chak Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงที่หมุนเวียน
ณัฐกิตติ 33 นัด-ถะ-กิด-ติ Nat Tha Kit Ti ชาย -
กิตติวัจน์ 45 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยเกียรติ
กิตชญา 15 กิด-ชะ-ยา Kit Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้มีเกียรติ
บรรณกิจ 26 บัน-กิด Ban Kit ชาย -
กิตตินันทน์ 44 กิด-ติ-นัน Kit Ti Nan ชาย ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง
พรกิตจ 26 พอน-กิด-จะ Phon Kit Cha ไม่ระบุ -
กิตปภัส 22 กิด-ปะ-พัด Kit Pa Phat ไม่ระบุ -
อัคคกิตติ์ 42 อัก-คะ-กิด Ak Kha Kit ชาย -
กิตติเวช 25 กิด-ติ-เวด Kit Ti Wet ชาย -
กิตติยาภา 26 กิด-ติ-ยา-พา Kit Ti Ya Pha ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งเกียรติ
กิตปภาภรณ์ 31 กิด-ปะ-พา-พอน Kit Pa Pha Phon หญิง -
กิตติทัพย์ 45 กิด-ติ-ทับ Kit Ti Thap ไม่ระบุ -
กิจติศักดิ์ 44 กิด-ติ-สัก Kit Ti Sak ชาย อำนาจ 3 ประการที่เกิดจากการงาน
กิตติภณ 21 กิด-ติ-พน Kit Ti Phon ชาย มีชื่อเสียงด้านการพูด
วรกิจ 21 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย กิจอันประเสริฐ
กิตติกุล 23 กิด-ติ-กุน Kit Ti Kun ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิจจำนง 25 กิด-จัม-นง Kit Cham Nong ไม่ระบุ -
ยงกิจ 21 ยง-กิด Yong Kit ไม่ระบุ -
กิตติอร 25 กิด-ติ-ออน Kit Ti On หญิง -
กิตตินนฐ์ 43 กิด-ติ-นน Kit Ti Non ชาย -
ประกิตติ์ 34 ประ-กิด Pra Kit ชาย -
ศุภกิจกานต์ 39 สุบ-พะ-กิด-กาน Sup Pha Kit Kan ชาย -
กัณฐกิศ 31 กัน-ถะ-กิด-สะ Kan Tha Kit Sa ชาย -
กิตติคม 24 กิด-ติ-คม Kit Ti Khom ชาย ผู้มีชื่อเสียงจากสติปัญญาอันเฉียบแหลม
กิตติวรา 26 กิด-ติ-วะ-รา Kit Ti Wa Ra หญิง มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติกุลชัย 37 กิด-ติ-กุน-ชัย Kit Ti Kun Chai ชาย -
กวินกิตติ์ 40 กะ-วิน-กิด Ka Win Kit ไม่ระบุ มีชื่อเสียงที่ดี
ธนกิตติ์ 33 ทน-กิด Thon Kit ไม่ระบุ -
จงกิจ 19 จง-กิด Chong Kit หญิง ทำงาน
ชินกิตติ์ 35 ชิน-กิด Chin Kit ไม่ระบุ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
กิตติภาส 24 กิด-ติ-พาด Kit Ti Phat ชาย -
มงคลกิตติ์ 41 มง-คน-กิด Mong Khon Kit ไม่ระบุ -
ภูธนากิจ 24 พู-ทะ-นา-กิด Phu Tha Na Kit ไม่ระบุ -
กิตติ์ศยา 40 กิด-สะ-หยา Kit Sa Ya ไม่ระบุ อยู่ด้วยชื่อเสียง
กุลกิตติ์ 32 กุน-ละ-กิด Kun La Kit ไม่ระบุ ชื่อเสียงแห่งตระกูล