บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กิจจ์พัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กิจจ์พัฒน์
ชื่อ กิจจ์พัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีกิจการงานอันเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กิด-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kit Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจจ์พัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กิจจ์พัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจจ์พัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กิจจ์พัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ กิจจ์พัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กิจจ์พัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กิจจ์พัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กิจจ์พัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มิกิต 17 มิ-กิด Mi Kit ไม่ระบุ -
พงษ์กิจ 34 พง-กิด Phong Kit ไม่ระบุ -
กิจปทัย 26 กิด-ปะ-ทัย Kit Pa Thai ไม่ระบุ -
กิจธิพงศ์ 45 กิด-ทิ-พง Kit Thi Phong ชาย -
จันประกิจ 36 จัน-ประ-กิด Chan Pra Kit ชาย -
พิศาลกิจ 37 พิ-สาน-กิด Phi San Kit ไม่ระบุ -
ไกรกิจ 25 กรัย-กิด Krai Kit ไม่ระบุ -
กิตติ์วีรยา 50 กิด-วี-ระ-ยา Kit Wi Ra Ya หญิง ผู้มีความเพียรที่มีชื่อเสียง
กิตติธาร 24 กิด-ติ-ทาน Kit Ti Than ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ, ผู้มีเกียรติ
กิตติพันท์ 42 กิด-ติ-พัน Kit Ti Phan ชาย เชื้อสายมีชื่อเสียง
ทรงกิจ 18 ซง-กิด Song Kit ชาย ความเพียรในงานที่ทำ
นกิส 17 นะ-กิด Na Kit หญิง -
กิตติ์ชญา 31 กิด-ชะ-ยา Kit Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้อันน่าสรรเสริญ
ตุลกิตย์ 35 ตุน-กิด Tun Kit ไม่ระบุ -
นวกิจ 22 นะ-วะ-กิด Na Wa Kit ชาย -
ธนกิจ 20 ทน-กิด Thon Kit ชาย -
กิจ 11 กิด Kit ชาย กิจการหรือหน้าที่การงาน
กิตติวิชญ์ 40 กิด-ติ-วิด Kit Ti Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กฤษวรรษ 24 กิด-สะ-วัด Kit Sa Wat ชาย ฤดูแห่งความสุข
พัฒนกิจ 31 พัด-นะ-กิด Phat Na Kit ชาย ผู้มีกิจในการพัฒนา
กิตติวัฒน์ 42 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ชาย เจริญด้วยเกียรติ
ประกิด 16 ประ-กิด Pra Kit ไม่ระบุ -
พิกิต 20 พิ-กิด Phi Kit หญิง -
กิจขณะ 22 กิด-ขะ-หนะ Kit Kha Na ไม่ระบุ หน้าที่ช่วงเวลาหนึ่ง
เกิดกุมภา 17 เกิด-กุม-พา Koet Kum Pha ไม่ระบุ ผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์
กิจติศักดิ์ 44 กิด-ติ-สัก Kit Ti Sak ชาย อำนาจ 3 ประการที่เกิดจากการงาน
กิตติศัพท์ 44 กิด-ติ-สับ Kit Ti Sap ไม่ระบุ -
เวชกิจ 21 เวด-ชะ-กิด Wet Cha Kit ชาย -
บุญเกิด 15 บุน-เกิด Bun Koet หญิง -
กิตติเมศร์ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง
กิตติเทพ 26 กิด-ติ-เทบ Kit Ti Thep ไม่ระบุ มีชื่อเสียงเหมือนเทวดา, มีชื่อเสียงมาก
กิตติยุต 27 กิด-ติ-ยุด Kit Ti Yut ชาย มีเกียรติ
กิตติทัต 23 กิด-ติ-ทัด Kit Ti That ชาย ผู้ให้เกียรติ, ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติภรณ์ 34 กิด-ติ-พอน Kit Ti Phon ชาย ทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญ
ณัฐกิต 26 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ไม่ระบุ เกียรติของนักปราชญ์
กิจอานันท์ 42 กิด-อา-นัน Kit A Nan ชาย ผู้รักหน้าที่การงาน
อาจกิตต์ 33 อาด-กิด At Kit ไม่ระบุ -
กิจเจริญ 31 กิด-จะ-เริน Kit Cha Roen ไม่ระบุ ผู้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
หาญกิตยา 27 หาน-กิด-ตะ-ยา Han Kit Ta Ya ไม่ระบุ ความกล้าที่นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ
สุกิจภาคิน 34 สุ-กิด-พา-คิน Su Kit Pha Khin ชาย -