บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กายวุฒิ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กายวุฒิ
ชื่อ กายวุฒิ ความหมาย แปลว่า ผู้มีร่างกายเป็นความรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กาย-วุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kai Wut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กายวุฒิ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กายวุฒิ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กายวุฒิ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กายวุฒิ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ กายวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กายวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กายวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กายวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กายวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กายวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กายวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กายวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ผกาย 18 ผะ-กาย Pha Kai ไม่ระบุ แสงที่เป็นประกาย
ผกายมาส 31 ผะ-กาย-มาด Pha Kai Mat ไม่ระบุ แสงจันทร์ที่เป็นประกาย
สุกาย 18 สุ-กาย Su Kai ชาย -
ประกายจิต 33 ประ-กาย-จิด Pra Kai Chit หญิง ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์
ประกายกุน 27 ประ-กาย-กุน Pra Kai Kun ไม่ระบุ -
ประกายทิพย์ 50 ประ-กาย-ทิบ Pra Kai Thip หญิง -
นิกาย 19 นิ-กาย Ni Kai ได้ทั้งชายและหญิง -
กายทิพย์ 40 กาย-ทิบ Kai Thip ชาย ผู้วิเศษ
ประกายการณ์ 40 ประ-กาย-กาน Pra Kai Kan ชาย -
ผกายพรรณ 39 ผะ-กาย-พัน Pha Kai Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณงามผุดผ่อง
อำกาย 17 อัม-กาย Am Kai ไม่ระบุ -
กายคำ 15 กาย-คัม Kai Kham หญิง -
ประกายฟ้า 31 ประ-กาย-ฟ้า Pra Kai Fa หญิง ดุจดังแสงสว่าง
บุญกาย 17 บุน-กาย Bun Kai ชาย -
พริมประกาย 41 พริม-ประ-กาย Phrim Pra Kai หญิง ผู้เปล่งประกายความเรียบร้อย
รุ้งประกาย 29 รุ้ง-ประ-กาย Rung Pra Kai หญิง -
ประกายพลอย 48 ประ-กาย-พลอย Pra Kai Phloi หญิง -
ประกายดาว 28 ประ-กาย-ดาว Pra Kai Dao หญิง ดวงดาวที่มีประกายสดใส
พิมประกาย 37 พิม-ประ-กาย Phim Pra Kai ไม่ระบุ -
ผกายมณี 35 ผะ-กาย-มะ-นี Pha Kai Ma Ni หญิง ประกายแก้ว
ดาวประกาย 28 ดาว-ประ-กาย Dao Pra Kai ไม่ระบุ -
กายวัน 25 กาย-วัน Kai Wan ไม่ระบุ ผิวกาย
ประกายเพชร์ 45 ประ-กาย-เพ็ด-ชะ Pra Kai Phet Cha ได้ทั้งชายและหญิง -
ผกายแก้ว 29 ผะ-กาย-แก้ว Pha Kai Kaeo หญิง ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
กายกานต์ 29 กาย-กาน Kai Kan ไม่ระบุ -
กายสิทธิ์ 39 กาย-ยะ-สิด Kai Ya Sit ชาย มีฤทธิ์เดชต่าง ๆ อยู่ในตัว
กายนิวัฒน์ 46 กาย-นิ-วัด Kai Ni Wat ชาย -
กายรัชกานต์ 39 กาย-รัด-กาน Kai Rat Kan ไม่ระบุ -
หนูกาย 22 หนู-กาย Nu Kai หญิง -
กายวุธ 21 กาย-ยา-วุด Kai Ya Wut ชาย ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
ประกายคำ 25 ประ-กาย-คัม Pra Kai Kham หญิง -
เผยกาย 28 เผิย-กาย Phoei Kai หญิง -
ปกายพลอยชมพู 57 ปะ-กาย-พลอย-ชม-พู Pa Kai Phloi Chom Phu ไม่ระบุ แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู
ผกายรัตน์ 43 ผะ-กาย-รัด Pha Kai Rat หญิง ประกายแก้ว
ผกายดารา 25 ผะ-กาย-ดา-รา Pha Kai Da Ra หญิง ประกายดาว
กายแก้ว 21 กาย-แก้ว Kai Kaeo หญิง -
กายจนภสิษฐ 46 กาย-จะ-หนบ-สิด Kai Cha Nop Sit ชาย -
กายวุฒิ 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
ประกายมาส 33 ประ-กาย-มาด Pra Kai Mat หญิง เดือนสว่าง
ประกาย 20 ประ-กาย Pra Kai หญิง -