บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กานต์ศวิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กานต์ศวิน
ชื่อ กานต์ศวิน ความหมาย แปลว่า เป็นที่รักของผู้ฟัง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กาน-สะ-วิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Sa Win
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานต์ศวิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กานต์ศวิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานต์ศวิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานต์ศวิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ กานต์ศวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กานต์ศวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กานต์ศวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กานต์ศวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กานต์ศวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กานต์ศวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุขกานต์ 29 สุก-กาน Suk Kan ชาย -
กานติ์ธีวรา 45 กาน-ที-วะ-รา Kan Thi Wa Ra หญิง ผู้เป็นที่รักและประเสริฐเหมือนักปราชญ์
กานดี 15 กาน-ดี Kan Di ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นที่รัก
พิชญ์สุกานต์ 54 พิด-สุ-กาน Phit Su Kan หญิง ผู้มีความรักดีดุจนักปราชญ์
กานต์ชญา 26 กาน-ชะ-ยา Kan Cha Ya ไม่ระบุ ผู้รักในวิชาความรู้
สงค์กาล 30 สง-กาน Song Kan หญิง -
ทิชาการ 14 ทิ-ชา-กาน Thi Cha Kan หญิง ปราชญ์ผู้น่ารัก
นิลกานต์ 34 นิน-กาน Nin Kan หญิง -
กาญจนงค์ 32 กาน-จะ-นง Kan Cha Nong ไม่ระบุ มีรูปร่างเปรียบประดุจทองประดับกาย
กานต์วลี 38 กาน-วะ-ลี Kan Wa Li ไม่ระบุ คำพูดอันเป็นที่รัก
ชญาน์กานต์ 40 ชะ-ยา-กาน Cha Ya Kan หญิง -
พันธการณ์ 41 พัน-ทะ-กาน Phan Tha Kan หญิง ผู้มีเหตุผูกพัน
กานต์สิริ 38 กาน-สิ-หริ Kan Si Ri หญิง เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
จิตตกาญจน์ 42 จิด-กาน Chit Kan หญิง ความคิดที่มีคุณค่าเหมือนทองคำ, ความคิดที่งดงามเหมือนทองคำ
ฉัตชุกาญจน์ 41 ฉัด-ชุ-กาน Chat Chu Kan หญิง -
กานต์เทพ 30 กาน-เทบ Kan Thep ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักของเทวดา
กานต์แก้ว 30 กาน-แก้ว Kan Kaeo ไม่ระบุ ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
กาญจน์ศิริ 45 กาน-สิ-หริ Kan Si Ri หญิง งดงามดั่งทอง
กาญจนภิเษก 29 กาน-จน-พิ-เสก Kan Chon Phi Sek ชาย -
ตรีกาญจน์ 40 ตรี-กาน Tri Kan หญิง ทองทั้งสาม
ณัทกานต์ 29 นัด-กาน Nat Kan ไม่ระบุ เป็นที่รักของผู้ให้ความรู้
กาญจน์กนก 33 กาน-กะ-หนก Kan Ka Nok ไม่ระบุ ทองคำ
ปฏิกานต์ 34 ปะ-ติ-กาน Pa Ti Kan ไม่ระบุ -
กานต์ญาดา 26 กาน-ยา-ดา Kan Ya Da หญิง ผู้รู้อันเป็นที่รัก
กาญจนา 18 กาน-จะ-นา Kan Cha Na หญิง ทอง
กรรฐกาญจน์ 44 กัน-ทะ-กาน Kan Tha Kan ไม่ระบุ ทองที่คอ
ชิษณุกาญจน์ 42 ชิด-นุ-กาน Chit Nu Kan หญิง ชัยชนะอันงดงามดุจทองคำ
กาญจน์เวลา 41 กาน-เว-ลา Kan We La หญิง เวลาที่มีค่า
กานต์วรัทย์ 51 กาน-วะ-รัด Kan Wa Rat หญิง ผู้เอื้อเฟื้ออันประเสริฐและเป็นที่รัก
ณัฐการต์ 36 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ติณณ์กาณฑ์ 45 ติน-นะ-กาน Tin Na Kan หญิง ผู้มีความรู้ที่ก้าวพ้นความชั่ว
ศุภกาญจน์ 35 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan หญิง -
กาญจนวรี 34 กาน-จน-วะ-รี Kan Chon Wa Ri ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐดุจทองคำ
โตษณาการ 23 โตด-นา-กาน Tot Na Kan หญิง อาการปลื้มปีติยินดี
กฤษฏ์คีรีกาญจน์ 72 กริด-คี-รี-กาน Krit Khi Ri Kan ได้ทั้งชายและหญิง สร้างภูเขาทองจนสำเร็จ (หมายถึง สามารถทำสิ่งที่ดีเลิศได้สำเร็จ)
รัตติกานต์ 37 รัด-ติ-กาน Rat Ti Kan หญิง เวลาอันเป็นที่รัก
ชนกานต์ 26 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง เป็นที่รักของปวงชน
กรกาญจน์ 31 กอน-กาน Kon Kan ไม่ระบุ ทองคำอันเปล่งปลั่ง
กาญจน์นภัสร 47 กาน-จะ-นะ-พัด Kan Cha Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างบนท้องฟ้าสีทอง
กานต์วดี 33 กาน-วะ-ดี Kan Wa Di หญิง มีทองคำ