บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กานติ์จิรัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กานติ์จิรัฐ
ชื่อ กานติ์จิรัฐ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กาน-จิ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Chi Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ กานติ์จิรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กานติ์จิรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กานติ์จิรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กานติ์จิรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุกาญฎา 20 สุ-กาน-ดา Su Kan Da ไม่ระบุ สวยงามยิ่ง
กัญญ์วรากานต์ 52 กัน-วะ-รา-กาน Kan Wa Ra Kan หญิง -
ชไมกาญจน์ 42 ชะ-มัย-กาน Cha Mai Kan หญิง -
ชนิษกาญจน์ 41 ชะ-นิด-กาน Cha Nit Kan หญิง ทองอันเป็นที่ปรารถนาของหมู่ชน
ณัฐกานตร์ 41 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สดาการ 15 สะ-ดา-กาน Sa Da Kan หญิง -
ศุภากานต์ 29 สุ-พา-กาน Su Pha Kan ไม่ระบุ -
กฤษณ์ณิชกานต์ 50 กริด-นิด-ชะ-กาน Krit Nit Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ของพระกฤษณะ
รัชธิกาล 26 รัด-ทิ-กาน Rat Thi Kan หญิง -
ฏิมากานต์ 38 ติ-มา-กาน Ti Ma Kan หญิง ชื่อเฉพาะบุคคล
กานสิภร 23 กาน-สิ-พอน Kan Si Phon หญิง ผู้ได้ค้ำจุนความรัก
รัชนีการณ์ 42 รัด-ชะ-นี-กาน Rat Cha Ni Kan หญิง -
กาญจนาทิพ 31 กาน-จะ-นา-ทิบ Kan Cha Na Thip ไม่ระบุ -
พิมผกานต์ 44 พิม-ผะ-กาน Phim Pha Kan หญิง ผู้มีรูปงามและใจดี
ณัฐสิกาญจ์ 50 นัด-ถะ-สิ-กาน Nat Tha Si Kan หญิง -
กานดี 15 กาน-ดี Kan Di ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นที่รัก
ไทธกานต์ 33 ทัย-ทะ-กาน Thai Tha Kan ชาย -
เนติกาญจน์ 40 เน-ติ-กาน Ne Ti Kan หญิง -
กานต์กนก 26 กาน-กะ-หนก Kan Ka Nok ไม่ระบุ ทองคำอันเป็นที่รัก
การพา 15 กาน-พา Kan Pha หญิง การนำพา
กานพิชญา 26 กาน-พิด-ยา Kan Phit Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ดลวาการ 20 ดน-ละ-วา-กาน Don La Wa Kan ไม่ระบุ งานของนักดนตรี
กิ่งกาญน์ 28 กิ่ง-กาน King Kan ไม่ระบุ กิ่งทอง
กิ่งกาญจนา 26 กิ่ง-กาน-จะ-นา King Kan Cha Na ไม่ระบุ กิ่งทอง
จิตธกานต์ 36 จิด-ทะ-กาน Chit Tha Kan หญิง ความคิดที่สนใจในทรัพย์
จันทกานต์ 35 จัน-ทะ-กาน Chan Tha Kan หญิง ราตรีกาล, งามดังพระจันทร์
รัตติกานต์ 37 รัด-ติ-กาน Rat Ti Kan หญิง เวลาอันเป็นที่รัก
รัฐกานต์ 36 รัด-ทะ-กาน Rat Tha Kan หญิง -
กาญจน์ชญาณ์ 47 กาน-ชะ-ยา Kan Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง, ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
กาญจนจิตต์ 42 กาน-จน-จิด Kan Chon Chit หญิง ใจงามดุจทองคำ
ฐาณิกาญจน์ 45 ถา-นิ-กาน Tha Ni Kan หญิง -
กานตรัตน์ 35 กาน-ตะ-รัด Kan Ta Rat ชาย ผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย
จันทกาล 24 จัน-ทะ-กาน Chan Tha Kan หญิง ราตรีกาล, งามดังพระจันทร์
หน่อกาล 25 หน่อ-กาน No Kan หญิง -
จีรกานต์ 36 จี-ระ-กาน Chi Ra Kan หญิง เป็นที่รักตลอดกาล
สุริยกานต์ 43 สุ-ริ-ยะ-กาน Su Ri Ya Kan ไม่ระบุ -
กาญจนรัฐ 34 กาน-จน-รัด Kan Chon Rat ไม่ระบุ ประเทศที่มีค่ายิ่งเหมือนทองคำ
ณกานดา 14 นะ-กาน-ดา Na Kan Da หญิง สตรีผู้มีปัญญา
ณัฏฐณกานต์ 51 นัด-ทะ-นะ-กาน Nat Tha Na Kan หญิง ผู้เป็นที่รักซึ่งเป็นนักปราชญ์
วรกานค์ 30 วอ-ระ-กาน Wo Ra Kan ชาย ประเสริฐและน่ารัก