บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กานติ์จิรัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กานติ์จิรัฐ
ชื่อ กานติ์จิรัฐ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กาน-จิ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Chi Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กานติ์จิรัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ กานติ์จิรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กานติ์จิรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กานติ์จิรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กานติ์จิรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิทธิกานต์ 39 สิด-ทิ-กาน Sit Thi Kan ไม่ระบุ -
สหัสกาณฑ์ 42 สะ-หัด-กาน Sa Hat Kan ได้ทั้งชายและหญิง ลูกศรหนึ่งพัน, หนังสือหนึ่งพันตอน
ฐิรกานดา 26 ถิน-กาน-ดา Thin Kan Da ไม่ระบุ ที่รักอันมั่นคง, ผู้มั่นคงในความรัก
จิตตะการ 26 จิด-ตะ-กาน Chit Ta Kan ไม่ระบุ -
กาญจนวดี 31 กาน-จน-วะ-ดี Kan Chon Wa Di ไม่ระบุ หญิงที่มีคุณค่าดุจทองคำ
กานดาลักษณ์ 38 กาน-ดา-ลัก Kan Da Lak ไม่ระบุ ลักษณะของผู้เป็นที่รัก
รุ่งกานต์ 27 รุ่ง-กาน Rung Kan หญิง เวลาเริ่มต้นแห่งรัก
ณัฐมณีการต์ 53 นัด-ถะ-มะ-นี-กาน Nat Tha Ma Ni Kan ไม่ระบุ -
ตระการ 17 ตระ-กาน Tra Kan ชาย -
กานต์สิรี 41 กาน-สิ-รี Kan Si Ri หญิง เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก, งามน่ารัก
กลการ 13 กน-ละ-กาน Kon La Kan ไม่ระบุ งานที่เกี่ยวเนื่องด้วยเครื่องจักรกล
ศศิวรกานต์ 47 สะ-สิ-วอน-กาน Sa Si Won Kan หญิง -
ฌิชกานต์ 30 ชิด-กาน Chit Kan หญิง -
หหัยกาญต์ 40 หะ-ทัย-กาน Ha Thai Kan หญิง ใจดั่งทองคำ
กานต์ไผท 37 กาน-ผะ-ทัย Kan Pha Thai ไม่ระบุ -
ณัชฌากานต์ 36 นัด-ชา-กาน Nat Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักในนิสัยและความรู้
เกียรติกานดา 38 เกียด-กาน-ดา Kiat Kan Da ไม่ระบุ -
กานต์ภิรมย์ 50 กาน-พิ-รม Kan Phi Rom หญิง มีความสุขในความรัก
กฤติกาญจน์ 35 กริด-กาน Krit Kan หญิง ผู้เป็นที่รักแห่งกริช
กาญจน์วัลย์ 59 กาน-จะ-วัน Kan Cha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายจากทองคำ
สกานต์ 26 สะ-กาน Sa Kan ชาย -
สุธีกานต์ 38 สุ-ที-กาน Su Thi Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สงกาน 16 สง-กาน Song Kan ชาย -
กานต์ทวี 33 กาน-ทะ-วี Kan Tha Wi ไม่ระบุ ความรักที่เพิ่มขึ้น
กาญจน์ธิดา 36 กาน-ทิ-ดา Kan Thi Da หญิง หญิงที่งดงามดุจทองคำ
อรรถการ 21 อัด-ถะ-กาน At Tha Kan ชาย -
ชุติกาญน์ 30 ชุ-ติ-กาน Chu Ti Kan ไม่ระบุ ความรักอันรุ่งเรือง
กันยกานต์ 37 กัน-ยะ-กาน Kan Ya Kan ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นที่รัก
พุทธกาล 22 พุด-ทะ-กาน Phut Tha Kan ไม่ระบุ -
กาญจนาท 19 กาน-จะ-นาด Kan Cha Nat หญิง -
กิงกาญจน์ 33 กิง-กาน King Kan หญิง -
การณ์ฉัตร 36 กาน-ฉัด Kan Chat ได้ทั้งชายและหญิง เหตุแห่งความร่มเย็น
กาญลดา 14 กาน-ละ-ดา Kan La Da หญิง -
กิ่งกาญขน์ 30 กิ่ง-กาน King Kan ไม่ระบุ กิ่งทอง
ศิรกาญจน์ 41 สิ-ระ-กาน Si Ra Kan หญิง -
กนกกาญจณ์มณี 50 กะ-หนก-กาน-จะ-มะ-นี Ka Nok Kan Cha Ma Ni หญิง ทองคำและแก้วมีค่า
กานต์ศศิน 42 กาน-สะ-สิน Kan Sa Sin ชาย เป็นที่รักของพระจันทร์
สมการ 18 สะ-มะ-กาน Sa Ma Kan ชาย -
มนต์ฑกานต์ 44 มน-กาน Mon Kan ไม่ระบุ -
ดารากาญจน์ 33 ดา-รา-กาน Da Ra Kan ไม่ระบุ ดาวทอง