บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัลย์ณภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัลย์ณภัค
ชื่อ กัลย์ณภัค ความหมาย แปลว่า หญิงที่มีโชคในด้านความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ละ-นะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan La Na Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลย์ณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัลย์ณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลย์ณภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัลย์ณภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ กัลย์ณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัลย์ณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลย์ณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัลย์ณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลย์ณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กัลย์ณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัลย์ณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัลย์ณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันตาภา 16 กัน-ตา-พา Kan Ta Pha หญิง รัศมีที่น่าพึงพอใจ, รัศมีงาม
กัญวรา 20 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญณัท 23 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
กัญญภัสสร 36 กัน-ยะ-พัด-สอน Kan Ya Phat Son หญิง หญิงผู้รุ่งเรือง
กัญญ์อรรพี 51 กัน-ยะ-อัน-ระ-พี Kan Ya An Ra Phi หญิง ความงามดังพระอาทิตย์ของหญิงสาว
กัญญกรณ์ 32 กัน-ยะ-กอน Kan Ya Kon ไม่ระบุ การกระทำของหญิงสาวที่ดี
กัญญ์ธนัตถ์ 48 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat ไม่ระบุ หญิงผู้ที่รู้ประโยขน์ของทรัพย์สมบัติ
กัญรภาพันธุ์ 46 กัน-ระ-พา-พัน Kan Ra Pha Phan หญิง หญิงที่มีเชื้อสายแห่งความรุ่งเรือง
กัลยพร 31 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
กัญญปวีณ์ 42 กัน-ยะ-ปะ-วี Kan Ya Pa Wi หญิง หญิงสาวบริสุทธิ์และมีปัญญา
กัญจน์นันท์ 53 กัน-นัน Kan Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในทองคำ
กัญฐนพัชร 41 กัน-ทะ-นะ-พัด Kan Tha Na Phat หญิง หญิงที่เข้มแข็งและมั่นคง
กัญญาณัฏฐ 41 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
กัญญ์ชยาวีร์ 59 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงที่มีชัยชนะที่เกิดจากความกล้าหาญ
กัญญานลินทิพย์ 64 กัน-ยา-นะ-ลิน-ทิบ Kan Ya Na Lin Thip หญิง หญิงผู้มีดอกบัวสวรรค์
กัลย์รวี 45 กัน-ละ-ระ-วี Kan La Ra Wi หญิง หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัณฑโชค 23 กัน-ทะ-โชก Kan Tha Chok ไม่ระบุ ส่วนแห่งโชค
กัญตพรพันธุ์ 55 กัน-ตะ-พอน-พัน Kan Ta Phon Phan หญิง ผู้มีเชื้อสายที่น่ารักและประเสริฐ
กันต์นภัส 39 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ งดงามดุจท้องฟ้า
กัญกมล 21 กัน-กะ-มน Kan Ka Mon ไม่ระบุ หญิงผู้เปรียบเหมือนดอกบัว
กัญญ์ฐญาณ์ 50 กัน-ยา Kan Ya หญิง ส่วนของความรู้
กันต์นภนต์ 45 กัน-นะ-พน Kan Na Phon ชาย สุดขอบฟ้าอันงดงาม
จารุกัญญ์ 34 จา-รุ-กัน Cha Ru Kan หญิง หญิงสาวผู้งามดุจดังทอง
กันยากาญจน์ 45 กัน-ยา-กาน Kan Ya Kan หญิง หญิงที่มีค่าเหมือนทองคำ
กัญชร 15 กัน-ชอน Kan Chon หญิง หญิงสาวแห่งน้ำ, หญิงสาวที่เปรียบดั่งสายน้ำ
กัณฎญา 20 กัน-ดะ-ยา Kan Da Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้น่ารัก
กัญญพัชร 31 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัลปพฤกษ์ 36 กัน-ละ-ปะ-พรึก Kan La Pa Phruek ชาย ต้นสารพัดนึก
กันติณัฐ 35 กัน-ติ-นัด Kan Ti Nat หญิง -
กรรณชร 20 กัน-ชอน Kan Chon ชาย หญิงสาวแห่งน้ำ, หญิงสาวที่เปรียบดั่งสายน้ำ
กัญญ์ญาวีรย์ 61 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้และความเพียร
กัญญณิช 24 กัน-ยะ-นิด Kan Ya Nit หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์
กัญจน์ฐิตา 46 กัน-ถิ-ตา Kan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในทอง
กรณ์กัณฑ์ 41 กอน-กัน Kon Kan ชาย ส่วนแห่งการกระทำ
กัณฑ์พิภพ 43 กัน-พิ-พบ Kan Phi Phop ชาย ผู้เป็นส่วนหนึ่งของโลก
กัณฑามาศ 27 กัน-ทา-มาด Kan Tha Mat ไม่ระบุ ทองที่คอ, คอทอง
กัณติมา 23 กัน-ติ-มา Kan Ti Ma ไม่ระบุ งามน่ารัก
กันตศักดิ์ 39 กัน-ตะ-สัก Kan Ta Sak ชาย -
กันต์พงษ์ 45 กัน-พง Kan Phong ชาย เชื้อสายที่น่ารัก
มนกันต์ 32 มน-นะ-กัน Mon Na Kan หญิง ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ