บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กันย์ติพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กันย์ติพัฒน์
ชื่อ กันย์ติพัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญ 3 ประการ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ติ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ti Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันย์ติพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กันย์ติพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันย์ติพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันย์ติพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ กันย์ติพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กันย์ติพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันย์ติพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กันย์ติพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญญาพัช 28 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวที่อยู่ในกรอบ
กัณ 10 กัน Kan ได้ทั้งชายและหญิง หู
กรรฐกาญจน์ 44 กัน-ทะ-กาน Kan Tha Kan ไม่ระบุ ทองที่คอ
กัรทิมา 20 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma ไม่ระบุ กระทะ
กันย์กรรณจ์ชญา 63 กัน-กัน-ยา Kan Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
กัณตภณ 19 กัน-ตะ-พน Kan Ta Phon ชาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
กันฑรัต 24 กัน-ทะ-รัด Kan Tha Rat หญิง ส่วนของแก้วมณี
กัลยาสุดา 30 กัน-ละ-ยา-สุ-ดา Kan La Ya Su Da หญิง -
กัลชยาดา 24 กัน-ชะ-ยา-ดา Kan Cha Ya Da หญิง สตรีผู้มีครรภ์
กัญจนพัทธ์ 46 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ชาย ความผูกพันที่งดงาม, ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยทองคำ
กัญญาภัสส์ 42 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้รุ่งเรือง
กัญจารภา 22 กัน-จา-ระ-พา Kan Cha Ra Pha ไม่ระบุ หญิงผู้ขีดเขียนแสงสว่าง
กันต์ธัช 32 กัน-ทัด Kan That ไม่ระบุ เป็นธงชัยที่น่ายินดี
กัณฑพิชญ์พงษ์ 63 กัน-ทะ-พิด-ชะ-พง Kan Tha Phit Cha Phong ชาย ผู้เป็นส่วนหนึ่งของวงศ์ตระกูลนักปราชญ์
กรรณภัสนันท์ 50 กัน-พัด-นัน Kan Phat Nan หญิง ผู้ที่รักในการฟังเป็นเครื่องนำทาง
กันญา 15 กัน-ยา Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
อติกันต์ 35 อะ-ติ-กัน A Ti Kan ชาย น่ารักยิ่ง
กัญจน์สิณี 52 กัน-สิ-นี Kan Si Ni ไม่ระบุ หญิงที่ทรงคุณค่าดั่งทอง
กรรชัย 23 กัน-ไช Kan Chai ชาย ผู้มีชัยชนะ
กัญญาลักษณ์ 43 กัน-ยา-ลัก Kan Ya Lak ไม่ระบุ หญิงผู้มีลักษณะดี
กัญญ์สุชัชชญา 45 กัน-สุ-ชัด-ชะ-ชะ-ยา Kan Su Chat Cha Cha Ya หญิง -
กัณชาดา 15 กัน-ชา-ดา Kan Cha Da หญิง หญิงผู้เกิดมารับฟัง(หู)
กัญชฎารัศม์ 46 กัน-ชะ-ดา-รัด Kan Cha Da Rat หญิง สตรีที่มีแสงสว่างสูงสุด
กันตนพ 26 กัน-ตะ-นบ Kan Ta Nop ไม่ระบุ ผู้มีความน่ารัก 9 ประการ
กัญญ์วีร์ 48 กัน-วี Kan Wi ไม่ระบุ หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กัณตชัย 27 กัน-ตะ-ชัย Kan Ta Chai ไม่ระบุ ชัยชนะอันงดงาม
กัญชัช 17 กัน-ชัด Kan Chat ไม่ระบุ นักรบหญิง
กัญจนาจักร 36 กัน-จะ-นา-จัก Kan Cha Na Chak ชาย จักรทอง, แว่นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรือง
กัณดา 12 กัน-ดา Kan Da ชาย สตรีที่บริสุทธิ์และงดงามมาก
กัญญ์พิศา 42 กัน-พิ-สา Kan Phi Sa หญิง -
กัลญา 16 กัน-ยา Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
พัชรกันย์ 45 พัด-ชะ-ระ-กัน Phat Cha Ra Kan หญิง หญิงสาวผู้เป็นดังเพชร
กัญญาวดี 28 กัน-ยา-วะ-ดี Kan Ya Wa Di หญิง กุลสตรี, หญิงงาม
กัณทิมา 21 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma หญิง หญิงสาวที่เป็นนักปราชญ์
สกัน 17 สะ-กัน Sa Kan หญิง แข็งแรงกาจหาญเก่งกาจ
กัญชิตา 19 กัน-ชิ-ตา Kan Chi Ta หญิง หญิงผู้ชนะ
กัญรัชรักษ์ 41 กัน-รัด-รัก Kan Rat Rak หญิง หญิงสาวที่ปกป้องสมบัติ
วิกัญดา 21 วิ-กัน-ดา Wi Kan Da หญิง น่ารัก
กันติทัต 25 กัน-ติ-ทัด Kan Ti That ชาย ผู้ให้ความรัก, ผู้ให้ความพอใจ
กัลยาทิพย์ 50 กัน-ละ-ยา-ทิบ Kan La Ya Thip หญิง นางฟ้า