บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กันยพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กันยพัชญ์
ชื่อ กันยพัชญ์ ความหมาย แปลว่า หญิงที่ประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ยะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันยพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กันยพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันยพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันยพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ กันยพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กันยพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันยพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กันยพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันยพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กันยพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญธมาศ 26 กัน-ทะ-มาด Kan Tha Mat ไม่ระบุ ส่วนของทอง
กันต์กวินท์ 48 กัน-กวิน Kan Kawin ไม่ระบุ เจ้าแห่งนักประพันธ์ผู้น่ารัก
กรรติกา 18 กัน-ติ-กา Kan Ti Ka ไม่ระบุ ผู้กระทำ
กัญติภัค 25 กัน-ติ-พัก Kan Ti Phak ไม่ระบุ หญิงผู้มีโชค 3 ประการ
กรรณ์ธิมา 37 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma ไม่ระบุ หูของนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่เกิดจากการรู้จักฟัง
กัญจราภา 22 กัน-จะ-รา-พา Kan Cha Ra Pha ไม่ระบุ ชื่อนี้ไม่มีความหมาย
กัญญาภรณ์ 33 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง เครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม
กัญญ์ชิตา 32 กัน-ชิ-ตา Kan Chi Ta ไม่ระบุ หญิงผู้ชนะ ชัยชนะของหญิงสาว
กัญญณัฐณ์ 45 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นปราชญ์
กันย์ณรัณ 45 กัน-นะ-รัน Kan Na Ran ไม่ระบุ -
กัญญาภัส 26 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรือง
กัญวรา 20 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัลชนิษฐ์ 44 กัน-ชะ-นิด Kan Cha Nit ไม่ระบุ หญิงผู้เกิดในนักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
กัญฐณา 24 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้มั่นคง
กัญชลีกร 29 กัน-ชะ-ลี-กอน Kan Cha Li Kon ไม่ระบุ หญิงผู้น้อมไว้, หญิงที่มีความอ่อนน้อม
กัญชรัตน์ 36 กัน-ชะ-รัด Kan Cha Rat ไม่ระบุ แก้วที่งามดังน้ำดอกไม้
กัญญเทพ 24 กัน-ยะ-เทบ Kan Ya Thep ไม่ระบุ หญิงผู้เก่งกล้า, ชาวสวรรค์ที่เป็นเพศหญิง, นางฟ้า
กันทลัส 28 กัน-ทะ-ลัด Kan Tha Lat ไม่ระบุ ทอง
กันตวัช 25 กัน-ตะ-วัด Kan Ta Wat ไม่ระบุ ความน่ารักที่อยู่ในกรอบ
กันยนา 24 กัน-ยะ-นา Kan Ya Na หญิง หญิงสาว
กัญจน์กฤช 33 กัน-กริด Kan Krit ไม่ระบุ กริชทองคำ
กัลยวรรณ 38 กัน-ยะ-วัน Kan Ya Wan ไม่ระบุ หญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลที่ดี
กัญฐมณี 35 กัน-ถม-นี Kan Thom Ni ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีคุณค่าอันมั่นคง
นวกันย์ 38 นะ-วะ-กัน Na Wa Kan ชาย -
กัญจนาจักร 36 กัน-จะ-นา-จัก Kan Cha Na Chak ชาย จักรทอง, แว่นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรือง
แก้วกัญญา 25 แก้ว-กัน-ยา Kaeo Kan Ya ไม่ระบุ นางแก้ว หญิงที่ดี
กันตภูมิ 25 กัน-ตะ-พูม Kan Ta Phum ไม่ระบุ -
ประกัน 20 ประ-กัน Pra Kan ชาย -
สุกันตา 22 สุ-กัน-ตา Su Kan Ta ไม่ระบุ ผู้มีความน่ารักดี
กัญญชนิต 27 กัน-ยด-นิด Kan Yot Nit ไม่ระบุ หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
กมลกรรวี 34 กะ-มน-กัน-วี Ka Mon Kan Wi ไม่ระบุ ใจที่สร้างจากพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ผู้สร้างใจ
กัลยานี 32 กัน-ละ-ยา-นี Kan La Ya Ni หญิง หญิงผู้งามพร้อม
กัลย์ณภัค 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak ไม่ระบุ หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
กัญญาณภา 21 กัน-ยาน-พา Kan Yan Pha ไม่ระบุ หญิงที่มีแสงสว่างที่เกิดจากปัญญา
กัญญุมา 20 กัน-ยุ-มา Kan Yu Ma ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นดั่งพระอุมาเทวี
กัลย์ญา 33 กัน-ละ-ยา Kan La Ya ไม่ระบุ หญิงที่มีปัญญา
กัญรภา 15 กัน-ระ-พา Kan Ra Pha ไม่ระบุ สตรีผู้มีความรุ่งเรือง
กัญณรัช 24 กัน-นะ-รัด Kan Na Rat ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้เป็นสมบัติ
กันยศิษย์ 50 กัน-ยะ-สิด Kan Ya Sit ไม่ระบุ หญิงที่เป็นศิษย์
กัญญ์ลภัสภร 45 กัน-ละ-พัด-พอน Kan La Phat Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ค้ำจุนลาภ