บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กันต์ภวิศา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กันต์ภวิศา
ชื่อ กันต์ภวิศา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในโลกและน่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-วิ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Wi Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันต์ภวิศา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กันต์ภวิศา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันต์ภวิศา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันต์ภวิศา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ กันต์ภวิศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กันต์ภวิศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันต์ภวิศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กันต์ภวิศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันตลักษณ์ 42 กัน-ตะ-ลัก Kan Ta Lak ไม่ระบุ ลักษณะที่งดงาม, ลักษณะที่น่ารัก
กัณฑพัชร์ 40 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
กัลยาศินี 43 กัน-ละ-ยา-สิ-นี Kan La Ya Si Ni ไม่ระบุ หญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์
กัลยนันต์ 45 กัน-ยะ-นัน Kan Ya Nan ไม่ระบุ นางผู้มีความงามมาก
กัญจน์พัฒน์ 58 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
กัลยาณีบรฮีม 55 กัน-ละ-ยา-นี-บน-ฮีม Kan La Ya Ni Bon Him หญิง -
กัณฑโชค 23 กัน-ทะ-โชก Kan Tha Chok ไม่ระบุ ส่วนแห่งโชค
กัณฑิมา 23 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma หญิง ส่วน
กัญภร 14 กัน-พอน Kan Phon หญิง ผู้ค้ำจุนสตรี
กัลยารัตน 36 กัน-ละ-ยา-รัด-ตะ-นะ Kan La Ya Rat Ta Na ไม่ระบุ นางแก้ว
ชนกัณฑ์ 29 ชน-กัน Chon Kan ไม่ระบุ คอของคน
กันย์กรรณจ์ชญา 63 กัน-กัน-ยา Kan Kan Ya ไม่ระบุ ความรู้ของหญิงสาว
กัณฑวรา 24 กัน-ทะ-วะ-รา Kan Tha Wa Ra ไม่ระบุ ส่วนที่ประเสริฐ
กันต์ธนานพ 45 กัน-นา-นบ Kan Na Nop ไม่ระบุ ผู้พอใจในทรัพย์ทั้งเก้า
กันย์ณรัณ 45 กัน-นะ-รัน Kan Na Ran ไม่ระบุ -
กันยายน 32 กัน-ยา-ยน Kan Ya Yon ไม่ระบุ เดือนกันยายน
กัญญ์กานดา 31 กัน-กาน-ดา Kan Kan Da ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นที่รัก
กันยาวดี 33 กัน-ยาว-ดี Kan Yao Di ไม่ระบุ หญิงที่เกิดในราศีกันย์, หญิงสาวบริสุทธิ์
กัณฑ์ภา 24 กัน-พา Kan Pha ไม่ระบุ ส่วนของแสงสว่าง
กันภัทร 20 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
กันมาร์ก 30 กัน-ม้าก Kan Mak ไม่ระบุ -
กัลย์สินี 51 กัน-ละ-สิ-นี Kan La Si Ni ไม่ระบุ หญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์
กัญญณัฐ 31 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้เป็นปราชญ์
กันกนิฐ 29 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit ไม่ระบุ น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
กรรทิพย์ 39 กัน-ทิบ Kan Thip หญิง ทองทิพย์
กันต์ชวนากร 41 กัน-วะ-นา-กอน Kan Wa Na Kon ไม่ระบุ ผู้พอใจในความมีปัญญายิ่ง
กัญญปวีณ์ 42 กัน-ยะ-ปะ-วี Kan Ya Pa Wi ไม่ระบุ หญิงสาวบริสุทธิ์และมีปัญญา
กันตรัตน์ 38 กัน-ตะ-รัด Kan Ta Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วที่งดงาม
กันยาวรรณ 38 กัน-ยา-วัน Kan Ya Wan ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีตระกูล
กิติกัน 22 กิ-ติ-กัน Ki Ti Kan ชาย -
กัณฑพร 25 กัน-ทะ-พอน Kan Tha Phon ไม่ระบุ คำเทศน์อันประเสริฐ
กันตาวีร์ 40 กัน-ตา-หวี Kan Ta Wi ไม่ระบุ -
กัญจน์กฤศชญา 45 กัน-กริด-ชะ-ยา Kan Krit Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้เล็กน้อยและมีคุณค่า
กัญญ์ธนัชธร 45 กัน-ทะ-นัด-ทอน Kan Tha Nat Thon ไม่ระบุ หญิงที่ทรงไว้ซึ่งการเกิดมามีทรัพย์
กัญจนานุช 29 กัน-จะ-นา-นุด Kan Cha Na Nut หญิง น้องสาวเปรียบประดุจทอง
กุลกัญญา 22 กุน-ละ-กัน-ยา Kun La Kan Ya ไม่ระบุ ผู้หญิงของตระกูล
กัญญ์วรรา 37 กัน-วอ-ระ-รา Kan Wo Ra Ra ไม่ระบุ -
กันต์ณพัชญ์ 54 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาที่อยู่ในกรอบและน่ารัก
กัญจน์พร 41 กัน-พอน Kan Phon ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐดั่งทอง
กันต์นภา 29 กัน-พา Kan Pha ไม่ระบุ ฟ้าที่สวยงาม