บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กันต์กนิฎฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กันต์กนิฎฐ์
ชื่อ กันต์กนิฎฐ์ ความหมาย แปลว่า น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-กะ-หนิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ka Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันต์กนิฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กันต์กนิฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันต์กนิฎฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันต์กนิฎฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ กันต์กนิฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กันต์กนิฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันต์กนิฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กันต์กนิฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันต์กนิฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กันต์กนิฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันต์กนิฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กันต์กนิฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐกัญญา 32 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya ไม่ระบุ สตรีผู้ชาญฉลาด
กัญญ์พัชร 40 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงสาวสวยที่เข้มแข็ง บริสุทธิ์ และมีทรัพย์มาก
กันยธร 26 กัน-ยะ-ทอน Kan Ya Thon ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งความบริสุทธิ์และมีทรัพย์
กัลนิกา 22 กัน-นิ-กา Kan Ni Ka หญิง ช่อฟ้า, ดอกไม้
ภัทรกันย์ 37 พัด-ทระ-กัน Phat Sa Kan หญิง หญิงสาวผู้มีความดี
กรรญานีย์ 43 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กันย์สุดา 37 กัน-สุ-ดา Kan Su Da หญิง ธิผู้ไร้โรคธิดาผู้สามารถ
กัลย์ฐิตา 45 กัน-ละ-ถิ-ตา Kan La Thi Ta หญิง หญิงงามผู้ดำรงมั่น, สตรีที่งดงามมั่นคง
กันตวิชญ์ 38 กัน-ตะ-วิด Kan Ta Wit ชาย ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กรรณภัทร 24 กัน-พัด Kan Phat ชาย หูที่ประเสริฐ
กันย์ชญาพรรณ 55 กัน-ชะ-ยา-พัน Kan Cha Ya Phan หญิง หญิงผู้มีปัญญาและผิวพรรณดี
สุกัญญานัฐ 40 สุ-กัน-ยา-นัด Su Kan Ya Nat หญิง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ที่ดี
กัญปาณัสม์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กัลยาณี 32 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงผู้งามพร้อม
กัญติภัค 25 กัน-ติ-พัก Kan Ti Phak ไม่ระบุ หญิงผู้มีโชค 3 ประการ
กัญญา 14 กัน-ยา Kan Ya หญิง สาวรุ่น
กัญญนันท 28 กัน-ยะ-นัน Kan Ya Nan ไม่ระบุ ความยินดีของหญิงสาว
กัญหา 15 กัน-หา Kan Ha ชาย หญิงผู้แสวงหา
กัญจิรา 24 กัน-จิ-รา Kan Chi Ra หญิง หญิงผู้มีอายุยืน
จินตกันต์ 40 จิน-ตะ-กัน Chin Ta Kan หญิง ผู้น่ารักดังคิด
กัณดิฐ 24 กัน-ดิด Kan Dit ชาย เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
กัญตพร 24 กัน-ตะ-พอน Kan Ta Phon หญิง น่ารักและประเสริฐ
กันยาวัลย์ 52 กัน-ยา-วัน Kan Ya Wan ไม่ระบุ เชื้อสายของหญิงสาวบริสุทธิ์
กัลยภร 24 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon หญิง หญิงงามผู้ค้ำจุน
ธัญญ์กันย์ 52 ทัน-ยะ-กัน Than Ya Kan หญิง หญิงสาวผู้รุ่งเรือง, หญิงสาวผู้โชคดี
กัญญ์ธนัตถ์ 48 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat ไม่ระบุ หญิงผู้ที่รู้ประโยขน์ของทรัพย์สมบัติ
กัลยพิชยา 42 กัน-ยะ-พิด-ชะ-ยา Kan Ya Phit Cha Ya หญิง หญิงผู้มีชัยชนะ
กัลย์สิณี 51 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง สาวน้อยผู้สวยงาม
กันธิภา 20 กัน-ทิ-พา Kan Thi Pha ไม่ระบุ -
กัลยานุช 28 กัน-ละ-ยา-นุด Kan La Ya Nut ไม่ระบุ น้องสาวผู้มีความสุข
กัญญาธิชา 25 กัน-ยา-ทิ-ชา Kan Ya Thi Cha ไม่ระบุ หญิงสาวที่บริสุทธิ์และเกิดมายิ่งใหญ่
กัญญ์พัสวี 54 กัน-พัด-สะ-วี Kan Phat Sa Wi หญิง หญิงสาวที่มีทรัพย์
กัญญ์ญวีร์ 52 กัน-วี Kan Wi ไม่ระบุ หญิงที่มีกล้าหาญและความรู้
ธิฏฐ์กันต์ธร 65 ทิด-กัน-ทอน Thit Kan Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่รักอันน่ารักยิ่ง
กัณฑ์อเนก 36 กัน-อะ-เนก Kan A Nek ชาย ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันย์พิชญา 46 กัน-พิ-ชะ-ยา Kan Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์หญิง
กัณฎญา 20 กัน-ดะ-ยา Kan Da Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้น่ารัก
อนงค์กันกรุง 44 อะ-นง-กัน-กรุง A Nong Kan Krung หญิง -
กัญณพัชร 32 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ หญิงผู้เข้มแข็งด้วยปัญญา
กัญธิกา 19 กัน-ทิ-กา Kan Thi Ka หญิง เกิดใกล้ทะเล