บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กันตภัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กันตภัท
ชื่อ กันตภัท ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขและความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ตะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันตภัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กันตภัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันตภัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันตภัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ กันตภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กันตภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันตภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กันตภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันตภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กันตภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันตภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กันตภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันตภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กันตภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันยะ 22 กัน-ยะ Kan Ya ชาย -
กัญญ์ภา 24 กัน-พา Kan Pha ไม่ระบุ หญิงผู้มีแสงสว่าง
กัณฐภัทร 29 กัน-ถะ-พัด Kan Tha Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐที่คอ
กันต์ชยธร 40 กัน-ชะ-ยะ-ทอน Kan Cha Ya Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งชัยชนะอันเป็นที่รัก
กัญวิริน 32 กัน-วิ-ริน Kan Wi Rin ไม่ระบุ สตรีที่มีความกล้าหาญ
กัญญ์ณพัชร์ 54 กัน-พัด Kan Phat หญิง หูที่ประเสริฐ
กัลยพร 31 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
กัญจน์กุลธร 45 กัน-กุน-ทอน Kan Kun Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูลและทองคำ
กันติสา 25 กัน-ติ-สา Kan Ti Sa ไม่ระบุ เจ้าแห่งความรัก
แก้วกัลยา 31 แก้ว-กัน-ละ-ยา Kaeo Kan La Ya หญิง หญิงที่มีคุณค่าดุจแก้วมณี, หญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง
กัญญ์นัทธ์ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
กัญญภัท 19 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วสุกัญญา 28 วะ-สุ-กัน-ยา Wa Su Kan Ya หญิง -
กันยะภัทร 32 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
กัญนิภาพร 32 กัน-นิ-พา-พอน Kan Ni Pha Phon ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐเสมอ
กัญญ์ชิสา 36 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นใหญ่
กัลยดา 21 กัน-ยะ-ดา Kan Ya Da หญิง ความสมบูรณ์พูนสุข
กัญญาสรณ์ 39 กัน-ยา-สอน Kan Ya Son ไม่ระบุ หญิงที่เป็นที่พึ่ง
กัลหา 17 กัน-หา Kan Ha หญิง ดำ
กัญญ์ลภัสภร 45 กัน-ละ-พัด-พอน Kan La Phat Phon ไม่ระบุ หญิงผู้ค้ำจุนลาภ
กัญญารักษ์ 36 กัน-ยา-รัก Kan Ya Rak หญิง -
ศศิกัลย์ 46 สะ-สิ-กัน-ละ Sa Si Kan La หญิง -
กัญญ์ภรณ์ 41 กัน-พอน Kan Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนหญิงสาวที่บริสุทธิ์
กันลยากร 30 กัน-ละ-ยา-กอน Kan La Ya Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งความสุข
กัณต์ญภัสรศภร 54 กัน-พัด-รด-พอน Kan Phat Rot Phon ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรืองดุจแสงสว่างจากเครื่องประดับ
ปุณณกันต์ 35 ปุน-นะ-กัน Pun Na Kan ชาย -
กัญญ์นรา 32 กัน-นะ-รา Kan Na Ra ไม่ระบุ ผู้หญิงงาม
กัลป์มาธวี 45 กัน-มาด-วี Kan Mat Wi ไม่ระบุ หวานตลอดกาล
กัญวิญา 24 กัน-วิ-ยา Kan Wi Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีปัญญารู้แจ้ง
กัลลิกา 23 กัน-ลิ-กา Kan Li Ka ไม่ระบุ -
สุกัณทา 20 สุ-กัน-ทา Su Kan Tha หญิง -
กัญญลัคน์ 41 กัน-ยะ-ลัก Kan Ya Lak หญิง ลักษณะของหญิงงาม
กัญจนรักษ์ 42 กัน-จะ-นะ-รัก Kan Ja Na Rak หญิง ผู้รักษาทองคำ
กัณธณญา 24 กัน-ทน-ยา Kan Thon Ya หญิง -
กัญภัทร 19 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
กัญจน์ทาริกา 41 กัน-ทา-ริ-กา Kan Tha Ri Ka ไม่ระบุ เด็กหญิงที่งดงามดั่งทอง
กรรณิกา 20 กัน-นิ-กา Kan Ni Ka หญิง ดอกไม้, เครื่องประดับ
กัญญาภัสส์ 42 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรือง
กันต์กีรติ 41 กัน-กี-ระ-ติ Kan Ki Ra Ti ไม่ระบุ ผู้มีเกียรติและน่ารัก
กีรติกัญญ์ 41 กี-ระ-ติ-กัน Ki Ra Ti Kan ไม่ระบุ หญิงผู้มีชื่อเสียง