บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กันตภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กันตภัทร
ชื่อ กันตภัทร ความหมาย แปลว่า ยินดีในความเจริญ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-ตะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันตภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 23
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กันตภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันตภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กันตภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 76
หมายเลข 76 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของปัญหาด้านความรัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ถึงขั้นบ้านแตกสาแหรกขาด โดยเฉพาะปัญหาในครอบครัว จะเกิดความทุกข์ยากลำบากใจ เพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้ามาก่อกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านความรักมักจะมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจ เลขนี้บวกกันได้เลขสิบสาม ในทุกตำราก็ถือว่าไม่ใช่เลขดี รวมไปถึงปัญหาสุขภาพ ให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้ จะก่อให้เกิดอุปสรรค ปัญหามากมาย เบียดเบียนทั้งชีวิต
ชื่อ กันตภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กันตภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันตภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กันตภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันตภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กันตภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กันตภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กันตภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัณศิราพร 38 กัน-สิ-รา-พอน Kan Si Ra Phon ไม่ระบุ -
กัญญาทิพย์ 44 กัน-ยา-ทิบ Kan Ya Thip ไม่ระบุ นางสวรรค์
สกัณ 17 สะ-กัน Sa Kan ไม่ระบุ แข็งแรงกาจหาญเก่งกาจ
กัญชญาวัลย์ 49 กัน-ชะ-ยา-วัน Kan Cha Ya Wan ไม่ระบุ หญิงสาวที่เป็นเชื้อสายของผู้มีความรู้
กัญญาชัย 28 กัน-ยา-ชัย Kan Ya Chai ไม่ระบุ -
กันยะกรณ์ 41 กัน-ยะ-กอน Kan Ya Kon ไม่ระบุ หญิงสาวที่กระทำดีและบริสุทธิ์
กัญญ์ฐญา 36 กัน-ยา Kan Ya ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้อันมั่นคง
กัญจน์นิชา 41 กัน-นิ-ชา Kan Ni Cha ไม่ระบุ ผู้เป็นนิรันดร์เหมือนทองคำ
กัณสธัมม์ 44 กัน-สะ-ทัม Kan Sa Tham ชาย -
สุกัญตา 21 สุ-กัน-ตา Su Kan Ta หญิง ผู้มีความน่ารักดี
อกันตรี 30 อะ-กัน-ตรี A Kan Tri ชาย -
กัญญ์นิษฐา 45 กัน-นิด-ถา Kan Nit Tha ไม่ระบุ -
กัญฑพร 24 กัน-ทะ-พอน Kan Tha Phon ไม่ระบุ คำเทศน์อันประเสริฐ
กันตพัฒณ์ 42 กัน-ตะ-พัด-ทะ Kan Ta Phat Tha ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญที่น่ารัก
กัญญาณี 26 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กัญญภัทรพงษ์ 46 กัน-ยะ-พัด-ทะ-ระ-พง Kan Ya Phat Tha Ra Phong ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
กัญญ์กนิษฐ์ 54 กัน-กะ-นิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาว
กัญญาพัชร 32 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญจลิล 31 กัน-จะ-ลิน Kan Cha Lin หญิง -
กัญญาธรณ์ 36 กัน-ยา-ทอน Kan Ya Thon ไม่ระบุ สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ความงดงาม และทรัพย์มาก
สุกัลยาณี 40 สุ-กัน-ละ-ยา-นี Su Kan La Ya Ni หญิง -
กัญญ์ญาวีร์ 53 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi ไม่ระบุ หญิงที่มีกล้าหาญและความรู้
กันตถาวร 25 กัน-ตะ-ถา-วอน Kan Ta Tha Won ไม่ระบุ ความงดงามอันมั่นคง
กัญญรักข 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง -
กัญญ์ณพักตร์ 56 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak ไม่ระบุ สาวที่มีปัญญาเป็นโชค
กรรทิมา 20 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma หญิง กระทะ
หนูกรรณ 26 หนู-กัน Nu Kan หญิง -
กัลยานี 32 กัน-ละ-ยา-นี Kan La Ya Ni หญิง หญิงผู้งามพร้อม
กัณฑ์ชิสา 36 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa ไม่ระบุ ส่วนที่เป็นใหญ่
กัลป์เกษม 34 กัน-กะ-เสม Kan Ka Sem ไม่ระบุ ผู้มีความสุขอันยืนนาน
กันยนา 24 กัน-ยะ-นา Kan Ya Na หญิง หญิงสาว
กัญญพร 25 กัน-ยะ-พอน Kan Ya Phon ไม่ระบุ หญิงสาวที่ประเสริฐ
กัญติกา 18 กัน-ติ-กา Kan Ti Ka ไม่ระบุ ผู้กระทำ
กัณชลีพรห์ 51 กัน-ชะ-ลี-พน Kan Cha Li Phon ไม่ระบุ หญิงผู้น้อมไหว้ที่ประเสริฐ
กันต์มินท์ 46 กัน-มิน Kan Min หญิง -
กัญปกรณ์ภัส 42 กัน-ปะ-กอน-พัด Kan Pa Kon Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กิจกันยา 30 กิด-กัน-ยา Kit Kan Ya หญิง -
กัญญนก 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok ไม่ระบุ -
สุกัญญพร 33 สุ-กัน-ยะ-พอน Su Kan Ya Phon ไม่ระบุ -
กัณภัทร 20 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ