บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญพัชร์
ชื่อ กัญพัชร์ ความหมาย แปลว่า หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 62
หมายเลข 62 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่งคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยจะอยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิรกัญญา 28 จิ-ระ-กัน-ยา Chi Ra Kan Ya ไม่ระบุ หญิงผู้มีความมั่นคง, หญิงผู้อายุยืน
กัญณธร 22 กัน-นะ-ทอน Kan Na Thon ไม่ระบุ หญิงสาวที่ทรงไว้ซึ่งปัญญา
กัญญ์ภัคญา 36 กัน-พัก-ยา Kan Phak Ya หญิง หญิงที่มีโชคที่เกิดแต่ปัญญา
กันยารัก 28 กัน-ยา-รัก Kan Ya Rak หญิง -
กัญพิชญ์ 36 กัน-ยะ-พิด Kan Ya Phit หญิง ปราชญ์หญิงแห่งชาวราศีกันย์
กัญจณา 21 กัน-จะ-นา Kan Cha Na หญิง ไม้หอมชนิดหนึ่งเนื้อดำ
กัญวรรณ 28 กัน-วัน Kan Wan ไม่ระบุ หญิงผู้มีผิวพรรณดี
กันแสง 21 กัน-แสง Kan Saeng หญิง -
กันทรากรณ์ 35 กัน-ทรา-กอน Kan Thra Kon ไม่ระบุ กระทำให้เกิดซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันตะนา 23 กัน-ตะ-นา Kan Ta Na หญิง ที่รัก
ณกัญญา 19 นะ-กัน-ยา Na Kan Ya หญิง -
กันชล 18 กัน-ชน Kan Chon ชาย -
กันต์กวินท์ 48 กัน-กวิน Kan Kawin ไม่ระบุ เจ้าแห่งนักประพันธ์ผู้น่ารัก
กัญญณัฏฐ์ 49 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์สตรี
กันยามาศ 32 กัน-ยา-มาด Kan Ya Mat ไม่ระบุ หญิงที่งดงามดั่งทอง
กันยาลักษณ์ 48 กัน-ยา-ลัก Kan Ya Lak หญิง ลักษณะของหญิงสาว
กรรณวรรธน์ 46 กัน-วัด Kan Wat ชาย ผู้เจริญด้วยหู, ผู้เจริญด้วยการฟัง
กัณชดา 14 กัน-ชะ-ดา Kan Cha Da หญิง หญิงผู้เกิดมาเป็นหู,ผู้มีหูอันอ่อนช้อย
กัลย์วีร์ 54 กัน-ละ-วี Kan La Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
ชวกัญญ์ 30 ชะ-วะ-กัน Cha Wa Kan ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรวดเร็ว, หญิงผู้มีเชาว์ปัญญา
กันตพัฒณ์ 42 กัน-ตะ-พัด-ทะ Kan Ta Phat Tha ชาย ผู้มีความเจริญที่น่ารัก
กัญญาวิณ์ 38 กัน-ยา-วิ Kan Ya Wi หญิง -
กัลยาณัฐฐ์ 56 กัน-ละ-ยา-นัด Kan La Ya Nat หญิง นางงามผู้เป็นปราชญ์
กัญญ์ณฐภัค 45 กัน-นะ-ถะ-พัก Kan Na Tha Phak หญิง โชคของนักปราชญ์หญิง
กันย์ชนก 35 กัน-ชะ-นก Kan Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดความน่ารัก
กัณฐ์ณัฐ 46 กัน-ถะ-นัด Kan Tha Nat ชาย คอของนักปราชญ์
จิตรกัณญา 32 จิด-กัน-ยา Chit Kan Ya หญิง หญิงสาวที่สวยงาม
กัณฑมณี 30 กัน-ทม-นี Kan Thom Ni ไม่ระบุ ชิ้นส่วนของแก้วมณี
กัลย์ชยนี 50 กัน-ชะ-ยะ-นี Kan Cha Ya Ni หญิง หญิงงามผู้มีความรู้
ชมฉกรรจ์ 36 ชม-ฉะ-กัน Chom Cha Kan หญิง -
วิกัญดา 21 วิ-กัน-ดา Wi Kan Da หญิง น่ารัก
กันตธีรา 29 กัน-ตะ-ที-รา Kan Ta Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กัญญ์วรากานต์ 52 กัน-วะ-รา-กาน Kan Wa Ra Kan หญิง -
กัญญธร 21 กัน-ยะ-ทอน Kan Ya Thon ไม่ระบุ สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความงามและความบริสุทธิ์
กัญญสิริ 32 กัน-ยะ-สิ-ริ Kan Ya Si Ri ไม่ระบุ หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ
กัญญาวีย์ 44 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
ฉกรรจ์ 29 ฉะ-กัน Cha Kan ชาย ห้าวหาญ
ภัทรกันต์ 32 พัด-ทะ-ระ-กัน Phat Tha Ra Kan ไม่ระบุ -
กัลยรวี 36 กัน-ยน-วี Kan Yon Wi หญิง หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
กัลย์สินี 51 กัน-ละ-สิ-นี Kan La Si Ni หญิง หญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์