บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญพัชร์
ชื่อ กัญพัชร์ ความหมาย แปลว่า หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 62
หมายเลข 62 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่งคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยจะอยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กัญพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันต์กรณ์ 41 กัน-กอน Kan Kon ชาย การกระทำที่น่ารัก
กัณฑ์อเนก 36 กัน-อะ-เนก Kan A Nek ชาย ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันยาพร 31 กัน-ยา-พอน Kan Ya Phon หญิง สาวผู้ประเสริญ
กัญญศิริ 32 กัน-ยะ-สิ-ริ Kan Ya Si Ri ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีความงดงามยิ่ง
กัญญกัปปน์ 36 กัน-ยะ-กับ Kan Ya Kap ได้ทั้งชายและหญิง -
กัณณพนต์ 40 กัน-นะ-พน Kan Na Phon ชาย -
กันหา 16 กัน-หา Kan Ha หญิง ดำ
กัญญณิช 24 กัน-ยะ-นิด Kan Ya Nit หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์
กัลญาณี 28 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กัญรภา 15 กัน-ระ-พา Kan Ra Pha หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรือง
กันติมา 23 กัน-ติ-มา Kan Ti Ma ไม่ระบุ งามน่ารัก
กัญญ์ชยาวีร์ 59 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงที่มีชัยชนะที่เกิดจากความกล้าหาญ
กัลยรวี 36 กัน-ยน-วี Kan Yon Wi หญิง หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
กัณฑ์ชัยนันท์ 60 กัน-ชัย-ยะ-นัน Kan Chai Ya Nan ชาย ผู้ยินดีในขั้นตอนแห่งชัยชนะ
กัลป์ตรี 36 กัน-ตรี Kan Tri ชาย สามกัป
กัญญาวีร 31 กัน-ยา-วี-ระ Kan Ya Wi Ra หญิง -
กัณฐพณ 32 กัน-ถะ-พน Kan Tha Phon ไม่ระบุ พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
กัญจนาจักร 36 กัน-จะ-นา-จัก Kan Cha Na Chak ชาย จักรทอง, แว่นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรือง
กัญจน์ฐิตา 46 กัน-ถิ-ตา Kan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในทอง
กัญญาณีฐ 35 กัน-ยา-นีด Kan Ya Nit ไม่ระบุ -
กัญจน์ชญา 36 กัน-จะ-ชะ-ยา Kan Cha Cha Ya หญิง ความรู้ที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
กันย์ดนัย 45 กัน-ดะ-ไน Kan Da Nai ชาย ลูกชายผู้น่ารัก
กัญญาลักษณ์ 43 กัน-ยา-ลัก Kan Ya Lak ไม่ระบุ หญิงผู้มีลักษณะดี
กัลยรัตน์ 44 กัน-ยะ-รัด Kan Ya Rat หญิง มีความสามารถเป็นแก้ว, มีรัตนะอันเป็นมงคล
กัณฑ์ฑริกา 35 กัน-ทะ-ริ-กา Kan Tha Ri Ka ไม่ระบุ ส่วนของดอกบัวขาว
กัลญา 16 กัน-ยา Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
กันฐพล 33 กัน-ทะ-พน Kan Tha Phon ชาย -
สิริกัลยรัตน์ 63 สิ-หริ-กัน-ยะ-รัด Si Ri Kan Ya Rat หญิง -
กันต์ดนัย 40 กัน-ดะ-นัย Kan Da Nai ชาย ลูกผู้เป็นที่รัก
กัลย์ฐิตา 45 กัน-ละ-ถิ-ตา Kan La Thi Ta หญิง หญิงงามผู้ดำรงมั่น, สตรีที่งดงามมั่นคง
จิตรกัณญา 32 จิด-กัน-ยา Chit Kan Ya หญิง หญิงสาวที่สวยงาม
กัญจน์ชเนตร์ 54 กัน-จะ-ชะ-เนด Kan Cha Cha Net ได้ทั้งชายและหญิง ผู้กำเนิดทอง
กันนิดา 21 กัน-นิ-ดา Kan Ni Da หญิง หญิงสาว
กัณฆ์กณิษฐ์ 54 กัน-กะ-นิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุข, น้องสาวผู้น่ารัก
กัญจนภรณ์ 39 กัน-จะ-นะ-พอน Kan Ja Na Phon หญิง ผู้ค้ำจุนทองคำ
กันฐกรณ์ 38 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ชำนาญเรื่องคอ
กรรญานีย์ 43 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กันธมา 20 กัน-ทะ-มา Kan Tha Ma ไม่ระบุ -
กัลย์รมณ 42 กัน-ระ-มน Kan Ra Mon หญิง หญิงผู้มีความสุข
กัญญาณัฐท์ 42 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง