บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญญ์ณฐภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญญ์ณฐภัค
ชื่อ กัญญ์ณฐภัค ความหมาย แปลว่า โชคของนักปราชญ์หญิง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-นะ-ถะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Na Tha Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันยพัชร 36 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีคุณค่า
กันย์สินี 50 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง สาวงามผู้ไร้โรค, สาวงามผู้สามารถ
กันยา 19 กัน-ยา Kan Ya หญิง ราศีกันย์, หญิงสาวที่บริสุทธิ์
กันย์นิตา 40 กัน-นิ-ตา Kan Ni Ta หญิง หญิงสาวที่ฝึกอบรมมาดี
กัญญ์พชิรา 41 กัน-ชิ-รา Kan Chi Ra หญิง -
กันยารัก 28 กัน-ยา-รัก Kan Ya Rak หญิง -
กัณกา 12 กัน-กา Kan Ka ไม่ระบุ -
กันตวิชญ์ 38 กัน-ตะ-วิด Kan Ta Wit ชาย ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กัญญนัทธ์ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
กรรทิพย์ 39 กัน-ทิบ Kan Thip หญิง ทองทิพย์
กัญญานี 26 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni หญิง หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กันญา 15 กัน-ยา Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
กรรณภัทร 24 กัน-พัด Kan Phat ชาย หูที่ประเสริฐ
กัลย์รัตน์ 53 กัน-ละ-รัด Kan La Rat ไม่ระบุ -
กัลยสุต 30 กัน-ยะ-สุด Kan Ya Sut ไม่ระบุ ลูกชายผู้มีความสุข
ชุติกัลยา 30 ชุ-ติ-กัน-ละ-ยา Chu Ti Kan La Ya ไม่ระบุ หญิงงามที่รุ่งเรือง
กัณฑ์พิพัฒน์ 63 กัน-พิ-พัด Kan Phi Phat ชาย ผู้เจริญยิ่งเป็นบทตอน
ธัญกันต์ 34 ทัน-กัน Than Kan ไม่ระบุ ผู้มีโชคที่น่ารัก
กัณหา 16 กัน-หา Kan Ha หญิง ดำ
กันตลักษณ์ 42 กัน-ตะ-ลัก Kan Ta Lak หญิง ลักษณะที่งดงาม, ลักษณะที่น่ารัก
กันติรัตน์ 42 กัน-ติ-รัด Kan Ti Rat หญิง ความรักที่มีคุณค่า, ดวงแก้วที่งดงาม
กันทร์วรัตถ์ 51 กัน-ทะ-วะ-รัด Kan Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความเจริญยิ่งทางน้ำ
กันต์ 22 กัน Kan ชาย น่ารัก, น่าพอใจ
กัณฐิชา 26 กัน-ถิ-ชา Kan Thi Cha ไม่ระบุ สร้อยคอ
กัญญภา 15 กัน-ยะ-พา Kan Ya Pha หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรือง
ศรีกัญญา 32 สี-กัน-ยา Si Kan Ya หญิง -
กัญญากานต์ 33 กัน-ยา-กาน Kan Ya Kan ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นที่รัก
กัณต์ฤทัย 36 กัน-รึ-ทัย Kan Rue Thai หญิง ดวงใจเป็นที่รัก, ที่รักแห่งดวงใจ
กัญญ์ลภัสสร 51 กัน-ละ-พัด-สอน Kan La Phat Son หญิง หญิงสาวดีงามและมีความรุ่งเรืองยิ่ง
กัญจน์กฤช 33 กัน-กริด Kan Krit ไม่ระบุ กริชทองคำ
กันยวัตน์ 45 กัน-ยะ-วัด Kan Ya Wat ชาย ผู้ที่ดำเนินไป
กัญชนิดา 22 กัน-ชะ-นิ-ดา Kan Cha Ni Da ไม่ระบุ หญิงผู้ให้กำเนิด
กรรณณิกา 25 กัน-นิ-กา Kan Ni Ka ไม่ระบุ ช่อฟ้า, ดอกไม้
กันยศักดิ์ 44 กัน-ยะ-สัก Kan Ya Sak ไม่ระบุ หญิงที่มีความสามารถ, หญิงที่มีอำนาจ
กัณภัทร 20 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
กัณดิฐ 24 กัน-ดิด Kan Dit ชาย เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
กัลยวัฒน์ 46 กัน-ยะ-วัด Kan Ya Wat ชาย เจริญด้วยสิริมงคล
กันยพัฒน์ 47 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเจริญงอกงาม
กัญจน์ธนัญญา 51 กัน-จะ-ทะ-นัน-ยา Kan Cha Tha Nan Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์และทองคำ
กัญจน์ชญาน์ 50 กัน-จะ-ชะ-ยา Kan Cha Cha Ya หญิง ความรู้ที่งดงามดุจทองคำ