บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญญ์ณฐภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญญ์ณฐภัค
ชื่อ กัญญ์ณฐภัค ความหมาย แปลว่า โชคของนักปราชญ์หญิง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-นะ-ถะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Na Tha Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญญ์ณฐภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญญ์ณฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กัญญ์ณฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญญจิณณ์ 42 กัน-ยะ-จิน Kan Ya Chin ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ประพฤติดี
กัลยากรณ์ 39 กัน-ละ-ยา-กอน Kan La Ya Kon หญิง สตรีที่ประพฤติตนดี
กัญจน์วรา 40 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐดุจทองคำ
กัลญาธัศน์ 45 กัน-ยา-ทัด Kan Ya That ไม่ระบุ -
กรรยง 19 กัน-ยง Kan Yong ไม่ระบุ ช้างศึกที่เก่งกล้า
กันย์ภัส 39 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หญิงสาวสวย บริสุทธิ์ ร่ำรวยและผู้มีความรุ่งเรือง
กัญจนวิชญ์ 45 กัน-จะ-นะ-วิด Kan Ja Na Wit ไม่ระบุ ความรู้ที่มีค่า
กัญญาณัท 24 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงที่ให้ความรู้
กัลยณัฐ 37 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้
กัลยทัศน์ 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีความคิดดี
กัลย์ณญาพัชร 56 กัน-ละ-นะ-ยา-พัด Kan La Na Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้มาก
สุกัณยา 27 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya หญิง หญิงสาวที่ดี
กันยืม 30 กัน-ยืม Kan Yuem หญิง -
จีรกันยา 36 จี-ระ-กัน-ยา Chi Ra Kan Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่บริสุทธิ์ มีความงดงาม มีทรัพย์และอายุยืนยาว
กัลยรัตน์ 44 กัน-ยะ-รัด Kan Ya Rat หญิง มีความสามารถเป็นแก้ว, มีรัตนะอันเป็นมงคล
กัลย์ชฎารีย์ 64 กัน-ละ-ชะ-ดา-รี Kan La Cha Da Ri ไม่ระบุ หญิงสาวที่ประเสริฐสุด
กันทรากร 21 กัน-ทรา-กอน Kan Thra Kon ชาย ภูเขา
กัญกร 14 กัน-กอน Kan Kon ไม่ระบุ หญิงผู้สร้าง
กัณฑญาณ์ 32 กัน-ทะ-ยา Kan Tha Ya ไม่ระบุ ส่วนของความรู้
กัญญ์ณพัชญ์ 54 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง หญิงผู้รู้จักกรอบ
กันย์กรรณจ์ชญา 63 กัน-กัน-ยา Kan Kan Ya ไม่ระบุ ความรู้ของหญิงสาว
กัญญภัสร์ 38 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญฑีรา 24 กัน-ที-รา Kan Thi Ra ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นปราชญ์
กันยวัตน์ 45 กัน-ยะ-วัด Kan Ya Wat ไม่ระบุ หญิงที่ดำเนินไป
ชุติกัลยา 30 ชุ-ติ-กัน-ละ-ยา Chu Ti Kan La Ya ไม่ระบุ หญิงงามที่รุ่งเรือง
กัญญชนิต 27 กัน-ยด-นิด Kan Yot Nit ไม่ระบุ หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
กัณตวัฒน์ 40 กัน-ตะ-หวัด Kan Ta Wat ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญที่น่ารัก
กัณญภัทร 24 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญญ์ณพิชญ์ 54 กัน-นะ-พิด Kan Na Phit ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
กันตพัฒณ์ 42 กัน-ตะ-พัด-ทะ Kan Ta Phat Tha ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญที่น่ารัก
กัญญ์ปภาภัทร์ 45 กัน-ปะ-พา-พัด Kan Pa Pha Phat ไม่ระบุ หญิงที่มีแสงสว่างอันประเสริฐ
กรรชนก 17 กัน-ชะ-นก Kan Cha Nok ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักของบิดา, ผู้ทำให้เกิดความน่ารัก
กันต์ณภัทร 37 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักและมีความรู้อันประเสริฐ
กัญนลินทิพย์ 59 กัน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip ไม่ระบุ หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัวสวรรค์
กัญฐมณี 35 กัน-ถม-นี Kan Thom Ni ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีคุณค่าอันมั่นคง
กัลญานี 28 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni ไม่ระบุ หญิงที่มีความรอบรู้, นักปราชญ์หญิง
กัลยารัก 29 กัน-ละ-ยา-รัก Kan La Ya Rak ไม่ระบุ หญิงคนรัก
กัญจน์ธร 37 กัน-ทอน Kan Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กันตวีร์ 39 กัน-ตะ-วี Kan Ta Wi ไม่ระบุ กล้าหาญและน่ารัก
กันย์ 27 กัน Kan ชาย ทอง