บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญจ์วณิช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญจ์วณิช
ชื่อ กัญจ์วณิช ความหมาย แปลว่า พ่อค่าที่มีค่าดั่งทองคำ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-วะ-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Wa Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญจ์วณิช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญจ์วณิช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญจ์วณิช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญจ์วณิช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ กัญจ์วณิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญจ์วณิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญจ์วณิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กัญจ์วณิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญจ์วณิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กัญจ์วณิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันต์พิชชา 39 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha ไม่ระบุ รักในความรู้
กัลยาณิน 34 กัน-ละ-ยา-นิน Kan La Ya Nin ไม่ระบุ ผู้มีความดี
กัญญ์ณพิชญ์ 54 กัน-นะ-พิด Kan Na Phit หญิง หญิงสาวผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ศกุนกันต์ 36 สะ-กุน-กัน Sa Kun Kan หญิง ผู้ที่มีความน่ารักดังนก
กัณฐภัทร 29 กัน-ถะ-พัด Kan Tha Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐที่คอ
กัญณภัทร์ 33 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง กรอบความรู้ที่งดงาม
กัญญ์ฤดี 31 กัน-รึ-ดี Kan Rue Di หญิง หัวใจของหญิงสาว
ชิสากัญญ์ 36 ชิ-สา-กัน Chi Sa Kan หญิง หญิงผู้เกิดมายิ่งใหญ่
กรรณิการ 24 กัน-นิ-กาน Kan Ni Kan หญิง ต้นกรรณิการ์
อภิกัลญา 27 อะ-พิ-กัน-ยา A Phi Kan Ya หญิง -
กันย์กรรณจ์ชญา 63 กัน-กัน-ยา Kan Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
กันยานี 31 กัน-ยา-นี Kan Ya Ni ไม่ระบุ หญิงผู้งามพร้อม
สุกัณฑ์ญา 35 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya หญิง หญิงสาวที่ดี
กรรณการ์ 29 กัน-กา Kan Ka หญิง -
กัลย์วริยา 51 กัน-ละ-ริ-ยา Kan La Ri Ya หญิง หญิงสาวผู้มีความเป็นเลิศ
กันต์ชพร 36 กัน-พอน Kan Phon หญิง ผู้เกิดมาประเสริฐและงดงาม
กัญญ์นที 35 กัน-นะ-ที Kan Na Thi ไม่ระบุ หญิงที่ชุ่มเย็นเหมือนสายน้ำ
วสุกัญญา 28 วะ-สุ-กัน-ยา Wa Su Kan Ya หญิง -
กัญยาวีย์ 48 กัน-ยา-หวี Kan Ya Wi ไม่ระบุ -
กัญญาณัท 24 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงที่ให้ความรู้
กรกรรณ 19 กอน-กัน Kon Kan ได้ทั้งชายและหญิง แขนและหู
กัญญ์นัทธ์ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
อดิกันต์ 33 อะ-ดิ-กัน A Di Kan ชาย น่ารักยิ่ง
มธุกันตา 24 มะ-ทุ-กัน-ตา Ma Thu Kan Ta หญิง ผู้น่ารักและอ่อนหวาน
กันต์ญาเนตร 41 กัน-ยา-เนด Kan Ya Net หญิง ดวงตาแห่งปัญญาอันงดงาม
กัลญา 16 กัน-ยา Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
กัญญาวีร์ 40 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
กัญญามาศ 27 กัน-ยา-มาด Kan Ya Mat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจทองคำ
กรรยา 18 กัน-ยา Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
กรรณชนก 22 กัน-ชะ-นก Kan Cha Nok หญิง ผู้เชื้อฟังบิดา, ผู้เชื่อฟังผู้ให้กำเนิด
กันต์วารี 40 กัน-วา-รี Kan Wa Ri หญิง รักแม่น้ำ
กุลกันต์ 30 กุน-ละ-กัน Kun La Kan ไม่ระบุ เป็นที่รักของตระกูล
กัลย์จรัสธิดา 59 กัน-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan Cha Rat Thi Da หญิง ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
กัณธิชา 21 กัน-ทิ-ชา Kan Thi Cha ไม่ระบุ หญิงที่เกิดมามีความรู้
กัญชญา 16 กัน-ชะ-ยา Kan Cha Ya ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้
กัญญาพัชรญ์ 45 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กันยนันท์ 42 กัน-ยะ-นัน Kan Ya Nan หญิง ความรักของหญิงสาวอันบริสุทธิ์
กันภัทร 20 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
กัลย์ลดา 36 กัน-ละ-ละ-ดา Kan La La Da หญิง หญิงผู้เกิดมามีชาติตระกูล
กันต์หทัย 40 กัน-หะ-ไท Kan Ha Thai หญิง ผู้มีจิตใจน่ารัก