บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กัญกมลพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กัญกมลพัฒน์
ชื่อ กัญกมลพัฒน์ ความหมาย แปลว่า หญิงที่มีใจประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กัน-กะ-มน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kan Ka Mon Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญกมลพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กัญกมลพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญกมลพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กัญกมลพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ กัญกมลพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กัญกมลพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กัญกมลพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กัญกมลพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญวรา 20 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กันตศักดิ์ 39 กัน-ตะ-สัก Kan Ta Sak ชาย -
กัญชนก 17 กัน-ชะ-นก Kan Cha Nok ไม่ระบุ ชายผู้ให้กำเนิดราศีกันย์
กรรณิตรา 26 กัน-นิ-ตรา Kan Ni Tra ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งการฟัง
กันธมา 20 กัน-ทะ-มา Kan Tha Ma ไม่ระบุ -
สุกัลญา 24 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya หญิง หญิงสาวที่ดี
กันต์ชนา 30 กัน-ชะ-นา Kan Cha Na ไม่ระบุ คนที่น่ารัก
กัณศิราพร 38 กัน-สิ-รา-พอน Kan Si Ra Phon ไม่ระบุ -
กัญญภัส 25 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงที่ประเสริฐ
กัญจนพัท 33 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ เจริญรุ่งเรืองดั่งทอง
กันต์ชวนากร 41 กัน-วะ-นา-กอน Kan Wa Na Kon ไม่ระบุ ผู้พอใจในความมีปัญญายิ่ง
กัญภัช 16 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หญิงผู้จำแนก
สกัณ 17 สะ-กัน Sa Kan ไม่ระบุ แข็งแรงกาจหาญเก่งกาจ
กัณฐมณี 36 กัน-ถะ-มะ-นี Kan Tha Ma Ni หญิง แก้วประดับคอ, ของที่รัก
กัลยาพัตร 39 กัน-ละ-ยา-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีความประพฤติดี
กันต์นภัทร 37 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักและมีความรู้อันประเสริฐ
กัญจน์รัตน์ 54 กัน-รัด Kan Rat หญิง ทองและแก้วมณี
ศิริกัลยา 39 สิ-หริ-กัน-ยา Si Ri Kan Ya หญิง นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
กัณฑกร 18 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างส่วน
กัลยากรณ์ 39 กัน-ละ-ยา-กอน Kan La Ya Kon หญิง สตรีที่ประพฤติตนดี
สุทธิ์กันต์ 48 สุด-กัน Sut Kan ชาย -
สุกัณฑ์ญา 35 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya หญิง หญิงสาวที่ดี
กัลปังหา 25 กัน-ละ-ปัง-หา Kan La Pang Ha หญิง ของใต้น้ำทะเลคล้ายต้นไม้ ไม่มีใบ โดยมากสีดำ
กัญณภัคร 27 กัน-ทะ-พัก Kan Tha Phak ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้เป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
กัญญาวีณ์ 41 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง พัดของสตรี
กัณต์ศภัทน์สร 60 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรือง
กัลป์ 22 กัน Kan ไม่ระบุ ทอง
กัญญ์วรา 33 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญณัฐณ์ 45 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นปราชญ์
ชิสากัญญ์ 36 ชิ-สา-กัน Chi Sa Kan หญิง หญิงผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อุณากรรณ 27 อุ-นา-กัน U Na Kan ไม่ระบุ -
กันต์ญาเนตร 41 กัน-ยา-เนด Kan Ya Net ไม่ระบุ ดวงตาแห่งปัญญาอันงดงาม
กัลยวัฒน์ 46 กัน-ยะ-วัด Kan Ya Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยสิริมงคล
กันต์นที 35 กัน-นะ-ที Kan Na Thi ชาย สายน้ำทองคำ
กัญญ์รพัชญ์ 53 กัน-ระ-พัด Kan Ra Phat ไม่ระบุ -
กัลย์กมล 40 กัน-กะ-มน Kan Ka Mon หญิง ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
กัญธิมา 23 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma หญิง หญิงสาวที่เป็นนักปราชญ์
กันญา 15 กัน-ยา Kan Ya ไม่ระบุ ความรู้ของหญิงสาว
กันยา 19 กัน-ยา Kan Ya หญิง ราศีกันย์, หญิงสาวที่บริสุทธิ์
จิตรกันยา 36 จิด-กัน-ยา Chit Kan Ya ไม่ระบุ หญิงสาวผู้งดงาม