บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กวินสิทธิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กวินสิทธิ์
ชื่อ กวินสิทธิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กะ-วิน-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ka Win Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กวินสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กวินสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กวินสิทธิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กวินสิทธิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 96
หมายเลข 96 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ กวินสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กวินสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กวินสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กวินสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กวินสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กวินสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กนิษฐาศิริ 43 กะ-นิด-ถา-สิ-หริ Ka Nit Tha Si Ri ไม่ระบุ น้องสาวผู้มีความงาม
กมลภา 14 กะ-มน-พา Ka Mon Pha หญิง แสงสว่างจากใจ
จักร์ทิพย์ 54 จัก-กะ-ทิบ Chak Ka Thip ชาย -
ศักราช 19 สัก-กะ-หราด Sak Ka Rat ชาย -
กมลเดช 17 กะ-มน-เดด Ka Mon Det ไม่ระบุ อำนาจอันบริสุทธิ์, อำนาจแห่งใจ
พลอยกมล 40 พลอย-กะ-มน Phloi Ka Mon หญิง -
กนกชมพู 24 กะ-หนก-ชม-พู Ka Nok Chom Phu หญิง หว้าทอง
กมลลักษณ์ 41 กะ-มน-ลัก Ka Mon Lak หญิง มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว
กัญกมลพัฒน์ 50 กัน-กะ-มน-พัด Kan Ka Mon Phat หญิง หญิงที่มีใจประเสริฐ
กรรกนก 16 กัน-กะ-หนก Kan Ka Nok หญิง ทองคำ
กฤตกมล 17 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ไม่ระบุ ทำด้วยใจ
เอกสิทธิ์ 38 เอก-กะ-สิด Ek Ka Sit ชาย สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ
กมลพัชร์ 39 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat ไม่ระบุ ใจเพชร
กมลณัธนัน 39 กะ-มน-นัด-นัน Ka Mon Nat Nan ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์และดวงใจ
กรุณาพร 24 กะ-รุ-นา-พอน Ka Ru Na Phon หญิง ผู้มีความเป็นเลิศในความเอื้อเฟื้อ
กษิติ์นาถ 32 กะ-สิ-นาด Ka Si Nat ไม่ระบุ ที่พึ่งของโลก คือ พระราชา
กนกกาญจณ์มณี 50 กะ-หนก-กาน-จะ-มะ-นี Ka Nok Kan Cha Ma Ni หญิง ทองคำและแก้วมีค่า
โชติกนิษฐ์ 45 โชด-กะ-นิด Chot Ka Nit หญิง ความสำเร็จอันรุ่งเรือง
ขวัญกมล 28 ขวัน-กะ-มน Khwan Ka Mon หญิง ดอกบัวที่เป็นมิ่งขวัญ, ขวัญใจ
กฤตกวิน 21 กริด-กะ-วิน Krit Ka Win ไม่ระบุ ผู้ทำความดีสำเร็จแล้ว
กมลภพ 21 กะ-มน-ละ-พบ Ka Mon La Phop ชาย เกิดจากดอกบัว, พระพรหม
เกียรติกวิน 45 เกียด-กะ-วิน Kiat Ka Win ชาย ผู้งามด้วยชื่อเสียง
กนกรตา 15 กะ-หนก-ระ-ตา Ka Nok Ra Ta หญิง ผู้ยินดีในทองคำ
กมลวัลย์ 45 กะ-มน-วัน Ka Mon Wan หญิง เครือเถาแห่งบัว
กวี 14 กะ-วี Ka Wi ชาย นักประพันธ์
กิตกมล 20 กิด-กะ-มน Kit Ka Mon ไม่ระบุ -
กษิดิ์พัทธ์ 49 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ไม่ระบุ ผู้มีความผูกพันกับแผ่นดิน
กมลภิรมย์ 43 กะ-มน-พิ-รม Ka Mon Phi Rom ไม่ระบุ ดวงใจมีความสุข
กวินทิพย์ 46 กะ-วิน-ทิบ Ka Win Thip หญิง ดีงามเหมือนสิ่งทิพย์
กมลพชร 26 กะ-มะ-ลบ-ชอน Ka Ma Lop Chon ชาย -
กมลลภย์ 36 กะ-มน-ลบ Ka Mon Lop ชาย -
กณัฐยาพัชร์ 55 กะ-นัด-ทะ-ยา-พัด Ka Nat Tha Ya Phat ชาย ผู้มีคุณค่าดุจเพชรแห่งนักปราชญ์หญิง
ณิชกมล 23 นิด-กะ-มน Nit Ka Mon หญิง มีใจบริสุทธิ์
จักร์กฤช 28 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย จักรและกริช
กมลณัฐภน์ 45 กะ-มน-นัด Ka Mon Nat ชาย คำพูดจากใจของนักปราชญ์
กวินกาญจน์ 42 กะ-วิน-กาน Ka Win Kan หญิง ดีงามดุจทองคำ
กมนียา 27 กะ-มะ-นี-ยา Ka Ma Ni Ya หญิง งามเป็นที่พึงพอใจ
ศุศุกวัน 32 สุ-สุ-กะ-วัน Su Su Ka Wan หญิง เฉิดฉาย
กนกกุล 15 กะ-หนก-กุน Ka Nok Kun ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเชื้อสายเกี่ยวกับทองคำ
ษัฎกะ 18 สัด-ตะ-กะ Sat Ta Ka ชาย ประกอบด้วยองค์หก